Vanaf dit najaar worden in Sint-Kruis-Winkel rioleringswerken uitgevoerd

In Sint-Kruis-Winkel worden vanaf dit najaar rioleringswerken uitgevoerd waarbij een gescheiden stelsel het vuile water scheidt van het hemelwater. Dit regenwater wordt via een aparte buis maar ook langs open grachten richting Moervaart geloosd. Hiervoor wordt een nieuw stuk gracht gegraven over een lengte van ca. 80 m langs de Winkelwarande. Deze zone, op de steilrand van de depressie, werd door Stadsarcheologie Gent in september 2015 eerst onderzocht. De sporen beperkten zich tot enkele grachtjes en twee waterkuilen. In één ervan werd een deel van een uit jonge boomstam vervaardigde ladder teruggevonden. Het verdere spaarzame materiaal maakt het dateren van de sporen erg moeilijk. Voorlopig kan enkel gezegd worden dat ze niet ouder zijn dan de Romeinse periode en niet jonger dan de middeleeuwen. De enkele scherfjes zullen nog in detail bekeken worden.

Eén van de dwarsdoorsnedes (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent)