Op 5 oktober werd door Stadsarcheologie Gent een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de bestaande weg aan Vogelenzang

Door middel van twee doorsnedes kon de stratigrafische opbouw van dit gebied bekeken worden. Tot nog toe was de archeologische kennis voor deze zone eerder beperkt. Het projectgebied is gelegen binnen de grenzen van 14de-eeuwse stadsomwalling die zich situeerde ter hoogte van de Begijnhoflaan en de Opgeëistenlaan. Ten noorden ervan bevonden zich de Wondelgemmeersen.

De beide sleuven toonden aan dat het bodemarchief voor het grootste deel verdwenen was. De oorspronkelijke bodemopbouw lijkt verwijderd en in de plaats zijn pakketten van industrieel afval uitgestrooid met een totale dikte van ca. 2.00 m. Deze pakketten werden gekenmerkt door de grote aanwezigheid van sintels. Ook ter hoogte van de parking van Sint-Lucas werd een vooronderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde van 12 tot 16 oktober door het archeologisch bedrijf All-Archeo bvba. Dit vooronderzoek gebeurde in het kader van het project "Voortman" waarbij op deze terreinen onder andere een zorghotel, assistentieflats en de restauratie van de villa Voortman worden voorzien. Ook hier kon een gelijkaardige bodemopbouw vastgesteld worden. Opvallend waren de bewaarde massieven, vloertjes en afwateringskanalen die getuigen van het industriële verleden van deze site.

Eén van de dwarsdoorsnedes (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent)