Op een terrein tussen de Kerkstraat en de Schelde in Gentbrugge wordt binnenkort een nieuwe woonwijk gerealiseerd door ontwikkelaar Revive

De werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen en bedreigen het aanwezige archeologische erfgoed. Voorafgaand aan de werken krijgen archeologen de kans om het aanwezige bodemarchief te onderzoeken.

Een eerste archeologische steekproef in het najaar van 2017, kon aantonen dat er een aanzienlijke middeleeuwse aanwezigheid op de site te verwachten viel. De voorlopige resultaten van het vlakdekkende onderzoek dat uitgevoerd wordt door BAAC Vlaanderen bvba kunnen deze verwachting bevestigen en verfijnen.Op het terrein werd een groot aantal afvalkuilen aangetroffen die een specifiek en uniek vondstenensemble bevatten. In de kuilen werd veel botmateriaal aangetroffen in combinatie met verschillende soorten natuursteen. In enkele gevallen werd ook aardewerk of, zeer uitzonderlijk, verbrand graan gevonden. Tussen deze donkere afvalkuilen werden verschillende grotere kuilen aangesneden met een opmerkelijk lichtere vulling en een afgeronde rechthoekige vorm. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om zogenaamde hutkommen. Het zijn kleine, half-ingegraven rechthoekige gebouwtjes. De gebouwtjes bestaan uit twee, vier of zes ingegraven palen die een dak ondersteunen.  Binnenin werd de grond enkele tientallen centimeters uitgegraven. De  verlaagde bodem vormde de werkvloer binnenin en de kuilwanden waren het onderste deel van de muren van het structuurtje. Waarschijnlijk deden de gebouwtjes dienst als plaatsen waar een specifieke ambacht bedreven werd. Het vondstmateriaal dat aangetroffen werd in de donkere afvalkuilen was hoogstwaarschijnlijk het afvalproduct van het uitgeoefende ambacht. Verder onderzoek op de vondsten zal uitwijzen met welk ambacht men te maken heeft.  De vermoedens gaan momenteel in de richting van een plek waar kalk gebrand werd of dieren geslacht.

Het aardewerk dat in de sporen aangetroffen werd lijkt momenteel een datering in de (vroege) middeleeuwen aan te geven.

Zicht op de opgravingen in de Kerkstraat te Gentbrugge (foto BAAC-Vlaanderen)