Momenteel is Stadsarcheologie Gent bezig met een archeologisch vooronderzoek op het braakliggende perceel van het Design Museum

Deze werkzaamheden kaderen binnen de geplande nieuwbouw voor het museum daar waar momenteel de befaamde WC-rol staat. De geplande bouwwerken van een nieuwe museumvleugel zullen alle nog aanwezige archeologische sporen vernietigen. De zes proefputten verspreid over het perceel moeten een eerste inzicht geven in deze sporen en hun bewaringstoestand.

De locatie bevindt zich net binnen de 12de-eeuwse stadsomwalling, waarbij de gegraven Houtlei de watergordel rond de stad in deze zone vervolledigde. Deze Houtlei sloot aan op de Leie en liep ten noorden van de projectzone ter hoogte van het voormalige Hotel De Coninck (nu Design Museum) over de percelen aan de Burgstraat-Perkamentstraat en onder de huidige School van Toen vooraleer over te gaan in het huidige tracé van de Oude Houtlei. De Drabstraat leidt van de voormalige Leiehaven, langs het tracé van de middeleeuwse handelsas Brugge-Keulen, naar één van de voormalige stadspoorten (Torrepoort), te situeren aan de huidige Poel.

Het projectgebied ligt ingesloten in een bouwblok waarvan er verschillende omliggende panden gekend zijn als voormalige middeleeuwse Stenen (zoals het beschermde Huis Deleu, Drabstraat 12 en het Hotel De Coninck, Jan Breydelstraat 5-7). Deze middeleeuwse patriciërswoningen, opgetrokken in Doornikse kalksteen zijn momenteel veelal bewaard als grote kelderruimtes onderverdeeld met zuilen. Het projectgebied zelf, hoewel tot in de 20ste eeuw dicht bebouwd, start zijn bouwgeschiedenis zeker als erf van één van de omliggende Stenen, of zelfs als een Steen tussen de andere Stenen. De vraag is in hoe ver de latere bebouwing deze middeleeuwse (en misschien oudere) sporen heeft bestendigd in de latere constructies.

De eerste resultaten leren dat aan de straatzijde de laatste fase van bewoning nog rechtstreeks onder het huidige loopvlak bewaard zit. Op een lager niveau, ca. 1 m diep, kwamen de restanten van een muur in natuursteen aan het licht, die verband moeten houden met de middeleeuwse bebouwing rondom rond en op het perceel.

Omwille van de ligging en de historiek van de locatie zal een vlakdekkende opgraving noodzakelijk zijn, voorafgaand aan de bouw van de nieuwe vleugel. Met het vooronderzoek wordt gepoogd de archeologisch relevante zones af te bakenen in het vlak alsook in de diepte.

Restanten van een muur in natuursteen op ca. 1 m diep (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie)