Op woensdag 18 en vrijdag 20 november zullen archeologen de terreinen langs de Gentbruggekouter in Gentbrugge onderzoeken met proefsleuven

Op 27 augustus 2015 werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de ontwikkeling van het project Scheldekouter door Gaelens Bouwprojecten. Op de terreinen langs de Gentbruggekouter in Gentbrugge zal er een toegangsweg, meergezinswoningen en natuurinrichting worden aangelegd. De graafwerken die hiermee gepaard gaan, verstoren mogelijk restanten van oude bewoning die nog in de ondergrond aanwezig kunnen zijn. Daarom heeft Gaelens Bouwprojecten de archeologen van De Logi & Hoorne opdracht gegeven om de komende week op voorhand te onderzoeken of er archeologische sporen aanwezig zijn. En als die er zijn, of ze moeten opgegraven worden.

Op woensdag 18 november zullen de archeologen het eerste oostelijke stuk onderzoeken met proefsleuven. Dit zijn lange stroken van 2m breed die een graafmachine verdiept tot net onder de teelaarde. Om de 15m wordt een nieuwe sleuf gegraven. Op dit stuk zullen de archeologen zeven van dergelijke proefsleuven aanleggen. Zo wordt ongeveer al 10% van het terrein opengelegd. Dit wordt aangevuld met een 2,5% uitbreidingen, ofwel kleine vlakken, die ook worden afgegraven met de kraan. Op die manier krijgen ze een goed zicht op wat er nog allemaal nog tussen die sleuven kan liggen.

Menselijke bewoning (of begraving) laat namelijk sporen na in de bodem. Tijdens het veldwerk kunnen de archeologen die sporen herkennen als simpele verkleuringen van de bodem. Deze worden aangeduid, gefotografeerd en op plan gesteld met een GPS-toestel. Soms levert de inhoud van zo’n spoor ook vondsten zoals aardewerkscherven op. De kenmerken van de gevonden potten of objecten laat toe de sporen te dateren. Met de verzamelde terreingegevens gaan de archeologen dan aan de slag om een inschatting te maken of een opgraving nodig zal zijn of niet.

Op vrijdag 20 november volgt dan het westelijke stuk, langs de Jules Van Biesbroeckstraat. Waarbij de archeologen met een graafmachine zes proefsleuven zullen aanleggen. Opnieuw met dezelfde bedoeling: nagaan of er een archeologische vindplaats aanwezig is. Het is mogelijk dat er ook op maandag 23 november nog wat bijkomende werken worden uitgevoerd. Aansluitend worden alle proefsleuven terug gedicht door de kraan.

Op voorhand is het nooit mogelijk om te weten of er oude nederzettingen of grafvelden aanwezig zullen zijn. Om dit na te gaan wordt nu eerst dit archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Zo draagt Gaelens Bouwprojecten zorg voor het erfgoed van deze buurt.

Meer informatie omtrent dit archeologisch vooronderzoek kun je vinden op de website van de archeologen: www.dl-h.be