Eind mei start het project voor de wegen- en rioleringswerkzaamheden op de as van de Brabantdam- Kouter tot de Vlaanderenstraat.

Eind mei start het project voor de wegen- en rioleringswerkzaamheden op de as van de Brabantdam- Kouter tot de Vlaanderenstraat. Deze werken doorkruisen dus een deel van de middeleeuwse stad. In een eerste fase vindt er archeologisch onderzoek plaats in de zone tussen het François Laurentplein en de Zwaardsteeg. Deze zone bevond zich net buiten de (al lang verdwenen) Brabant- of Braempoort, een stadspoort die zeker in de late 12de eeuw bestond. Van de poort is geweten dat ze in Doornikse steen was opgetrokken en zowel een hoofdvolume, een brug als nevenstructuren omvatte. In deze fase van de werken hopen de archeologen een zicht te krijgen op de brugaanzet alsook op het verdere tracé van de weg staduitwaarts, in de wijk Overschelde, een 13de-eeuwse stadsuitbreiding.

Voor dit onderzoek zijn een 10-tal werkdagen voorzien en zal het archeologisch team van Stadsarcheologie Gent versterkt worden door een archeoloog van Studiebureau Archeologie bvba en aannemer WEGEBO NV voor de ondersteuning.

Detail van de Braampoort uit Panoramisch Gezicht op Gent 1534 (STAM Gent, © Lukas - Art in Flanders)