In 2016 was 'Kunst op straat' het culturele thema voor de Stad Gent

Toeval is een fenomeen dat zich overal voordoet en van alles lijkt te veroorzaken, leuke en soms minder leuke dingen.  

In de voorbije jaren werd Gent met zo’n toeval geconfronteerd, eentje van een merkwaardige soort zelfs. Om het jaar, één keer pas om de twee jaar, werden prominente figuren of historische feiten uit het verleden van onze stad herdacht.

  • Zo was het in 2011 honderd jaar geleden dat de auteur van Gentse origine, Maurice Maeterlinck, de Nobelprijs literatuur kreeg toegekend. Daarmee blijft hij voorlopig de enige Belg die deze literaire toponderscheiding mocht ontvangen.
  • Twee jaar later, in 2013, werd herdacht dat de fameuze Wereldtentoonstelling in Gent in 1913, op de drempel van de Groote Oorlog, haar deuren opende.
  • In 2014 was het tweehonderd jaar geleden dat de Britten en Amerikanen  uitgerekend in Gent het vredesverdrag onderhandelden dat hun tweede – en laatste – gewapende conflict beëindigde.
  • En in 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van start ging, dat België en Nederland voor vijftien jaar in één staat zou verenigen, vijftien jaar die voor de ontwikkeling van Gent van cruciaal belang zouden blijken. 
  • Elk betekenisvol jubileumjaar kan evenwel in aanmerking komen: in 2014 herdacht Gent dan ook dat de eerste migranten vijftig jaar terug naar onze stad kwamen om er te werken en er uiteindelijk ook te blijven. Geen eeuw dit keer maar een halve eeuw.

Voor elk van deze verjaardagen werd een jaarthema gemaakt. 
Maeterlinck, de Wereldtentoonstelling, de “Treaty of Ghent”, Willem I en zijn verenigd koninkrijk werden even zoveel kapstokken waaraan al wie wilde meedoen zijn inspiratie en creativiteit kon ophangen.
Het resultaat was ronduit verbazend. De stedelijke cultuurinstellingen waren de locomotief, die telkens een steeds langer wordende trein op gang trok. Ook niet-stedelijke professionele cultuurmakers kwamen aan boord. Amateurs wilden maar al te graag ook meerijden.
Elk themajaar bracht een waaier aan activiteiten, met knappe tentoonstellingen, theatervoorstellingen, meer dan eens speciaal voor de gelegenheid gemaakt. Er was ook film, muziek, ludieke straatevenementen en lezingen. Componisten sloegen aan het componeren en er kwam een hele stapel boeken van de pers. Al dat enthousiasme wekte ook buiten Gent belangstelling; heel wat toeristen lieten zich aangenaam verrassen door al dat “eeuwfeestengeweld”.

Van een aantal verjaardagen is het feestgedruis nu weer verstomd. Maar ze hebben wel een neerslag achtergelaten onder de vorm van de duiding, die telkens op hun website werd gezet. Die duiding kan je nog altijd terugvinden op de website van de stad Gent.

Banner herdenkingsjaar Wereldexpo 1913 © Fabrica Grafica – Jan Vanderveken