Het Rijksarchief te Gent bewaart het archief van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke archiefvormers.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven.

Bezoekde website van het Rijksarchief GentHier kunt uzelf zoeken in de database van het Rijksarchief

Lees meer over: archief, erfgoed, cultuur

Stadsarchivaris Victor Vander Haeghen bij archiefstukken in 1915.