Het Provinciaal Archief omvat de documenten sinds 1900 van de diensten van het provinciebestuur.

Naast de documenten van de gouverneur, deputatie, provincieraad en de provinciale diensten kunt u in het Provinciaal Archief ook een aantal gedrukte bronnen raadplegen zoals de officiële processen-verbaal van de provincieraad van 1837 tot heden, het Exposé/Vertoog/Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen van 1833 tot heden en het Bestuursmemoriaal van de provincie Oost-Vlaanderen van 1817 tot heden. 

In het Provinciaal Archief bevinden zich ook nog een fototheek en een afficheverzameling.

Bezoekde website van het Provinciaal Archief

Lees meer over: archief, erfgoed