Bij de Cultuurdienst kunt u terecht voor informatie en advies over de organisatie van culturele projecten en alles wat daarbij komt kijken

Sinds 1 januari 2015 bundelen de Dienst Cultuurparticipatie, de cultuurcel van de departementsstaf en het Cultuurcentrum Circa hun krachten in de Cultuurdienst.

Bij deze dienst kunt u terecht voor info en advies over de organisatie van culturele activiteiten en alles wat daarbij komt kijken:

Daarnaast zal de dienst de komende jaren nog meer inzetten op kindvriendelijkheid, diversiteit, muziek en cultuur op straat.

De Cultuurdienst gelooft in de kracht van cultuur maken en smaken en wil zijn steentje bijdragen om dit voor alle Gentenaars mogelijk te maken. De Cultuurdienst bevordert hiervoor initiatieven uit de brede cultuursector en ontwikkelt daarnaast zelf ook tal van projecten.

Het team van de Cultuurdienst bestaat uit een 20-tal medewerkers die open en constructief luisteren, op zoek gaan naar inspirerende trends en innovatieve ontwikkelingen, maatschappelijke uitdagingen en noden opsporen, expertise opbouwen en kennis delen, kortom alles wat relevant kan zijn voor de uitbouw van een alert en gedragen stedelijk cultuurbeleid.

Het brede en diverse culturele veld (kunsten, erfgoed, participatieve en gemeenschapsvormende initiatieven) kan  bij de Cultuurdienst terecht voor ondersteuning onder verschillende vormen: projectmatige of structurele subsidiëring, logistieke en infrastructurele steun, advies, intermediaire platformwerking, overleg, en kennis- en expertisedeling.

De dienst realiseert onder het label CIRCA zelf ook, of in co-productie met relevante partners, culturele projecten die wat betreft methodiek, inhoud, doelpubliek, samenwerkingsverbanden en aanpak steeds vernieuwend en experimenteel zijn. Neem een kijkje naar de verschillende projecten op de CIRCA website

De nadruk ligt zowel op creatie en innovatie door professionele én amateurkunstenaars, als op participatie van zoveel mogelijk Gentenaars en bezoekers.

Toeleiding van doelgroepen en educatie genieten extra aandacht: ze sluiten aan bij de verwachte demografische evolutie in onze stad. Cultuur is dan ook een onontbeerlijke schakel in de opbouw van een open, warme stad.

Lees meer over: cultuurdienst

Circa (Cultuurcentrum Gent)