Het park

Aanbod en mogelijkheden: 
  • Barbecuezone

Historiek

Het Arbedpark ligt op een oud industrieterrein. Op dat terrein stond de ‘puntfabriek’ die aan vele buurtbewoners werk verschafte. De stalen punt dwars door het park, de spoorwegbrug en het speellandschap met staalmuurtjes herinneren aan de vroegere ‘puntfabriek’.

Een uniek park

Het Arbedpark is 3,5 hectare groot en ligt langs de Ledebergse Scheldemeander, een fiets- en wandelpad dat langs de Schelde van park naar park voert. Het park kreeg een lichte helling. Bovenop een kleiige onderlaag kwam een lichte zandgrond. Zo watert het park nu  af naar enkele vijvers tegen de Scheldedijk. Daar werd veen in de grond gestoken, dat water opzuigt als een spons. Met zijn gevarieerd reliëf zorgt het park voor heel uiteenlopende milieus en vegetaties.

Iedereen kan er spelen

De toegankelijkheid voor kinderen met een handicap krijgt speciale aandacht. Een betonnen pad loopt midden door de speelzone. Langs dat pad zijn veel speeltoestellen bereikbaar opgesteld. In de vogelnestschommel kunnen kinderen makkelijk liggen, schommelen en genieten. De speelzones bieden plezier aan alle kinderen en nodigen hen uit om samen te spelen. Op de verharde zone langs de Kerkstraat kregen sportactiviteiten een plaats. Het pleintje met pergola is ideaal voor allerlei buurtinitiatieven.

In het Arbedpark kunt u ook gezellig barbecueën. Dat kan op de vaste barbecue of u kunt uw eigen barbecue meebrengen naar de daarvoor voorziene zone.

Speelterrein voor 0 tot 12-jarigen

Aanbod en mogelijkheden: 
  • Avontuurlijk spelen
  • Zandbak
  • Speeltoestellen
  • Buurtvoetbal
  • Basketbal