Het park

Aanbod en mogelijkheden: 
  • Bos
  • Groen met historische waarde

Het Citadelpark is ongeveer 15,3 hectare groot.

Eind 19de eeuw krijgt Gent er het Citadelpark bij. De aanleg van het park gebeurt geleidelijk aan. Het Citadelpark wordt een park in de Engelse landschapsstijl die in de 19de eeuw in zwang is. Het ontwerp is van de hand van landschapsarchitect Hubert Van Hulle. Nadien zetten nog verschillende ontwerpers hun ideeën op papier. Grotere of kleinere delen daarvan worden uitgevoerd.

In de loop van haar geschiedenis worden dus steeds stukken park aangelegd en heraangelegd. Constante hierbij zijn de beelden, de hoofdpadenstructuur en de gebouwen die doorheen de jaren telkens een andere functie krijgen.

 Het Citadelpark is vandaag een heterogeen geheel, maar het oorspronkelijke plan vormt nog steeds de onderliggende en herkenbare structuur.

Een tuin voor de buurt, een park voor de stad

Het Citadelpark ontvangt een ruim en zeer divers publiek. Buurtbewoners komen hier met de kinderen spelen of een wandeling maken. Daarnaast zijn ook andere Gentenaars, studenten, bezoekers aan de musea of het ICC en toeristen hier vaak te gast. Door zijn ligging tussen het station en het stadscentrum krijgt het park ook veel pendelaars op bezoek.

Een bijzonder park, een beschermd landschap

Typisch aan de Engelse landschapsstijl zijn het heuvelachtige landschap, de slingerende paden, pittoreske ruimtes en bouwwerken in het Citadelpark. Elke bocht in het pad levert een onverwacht nieuw zicht op.

Een ander kenmerk zijn de oude en zeldzame bomen. Het Citadelpark heeft een bijzondere bomencollectie. Er staan zo’n 1.253 bomen van 100 verschillende soorten. Hiervan zijn 38 soorten (zeer) zeldzaam. Om al die bijzonderheden werd het park beschermd als landschap.

Bekijk de bijzondere bomencollectie met de
folder zeldzame bomen in het Citadelpark(1.26 MB)

Een historisch park met een hedendaagse look

Hoewel het Citadelpark al een kranige honderdjarige is, functioneert het nog steeds heel goed. Toch is er ook nood aan vernieuwing. Daarom heeft de Stad Gent een herwaarderingstraject opgestart. De komende jaren zal u hiervan concrete ingrepen zien.

Een toonbeeld van duurzaamheid

De Stad Gent wil van het Citadelpark een voorbeeld maken van een duurzaam en innovatief park.

Het beheer van het park gebeurt al enkele jaren zonder pesticiden. Waar vroeger alle bladeren werden afgevoerd, mag een groot deel nu in de beplanting composteren.

Het is de bedoeling om  het oppompen van grondwater te beperken en meer gebruik te maken van regenwater om de vijvers te vullen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om materialen te gebruiken of technieken in te zetten die het milieu het minst belasten. In een historisch park als het Citadelpark is dat geen gemakkelijke opdracht. Het vraagt specifieke oplossingen die passen binnen het ontwerp van het park.

Weetjes

  • In het Citadelpark kunt u opnieuw mensen met de zeis zien werken. Het zijn moderne zeisen die een gezond en milieuvriendelijk alternatief vormen voor de bosmaaier. Ze maken geen lawaai, ze geven geen trillingen in de handen en ze verbruiken geen brandstof.
  • De dikste boom is een plataan. Hij heeft een omtrek van 3,63 meter.

Speelterrein voor 0 tot 12-jarigen

Aanbod en mogelijkheden: 
  • Zandbak
  • Speeltoestellen
  • Pingpong
  • Pannavoetbal
  • Basketbal