Via onderstaande links komt u te weten hoe u specifieke klachten kunt melden.

Heeft u een ander probleem dat u wilt melden? Dan kunt u steeds terecht bij Gentinfo.

Milieuhinder

Meld geluidshinder, geurhinder, rook-, stof- en lichthinder, asbest, water- en bodemverontreiniging, en hinder door bedrijfsactiviteiten.

Lees meer