Belgische studenten kunnen zich niet inschrijven op het adres van hun tweede verblijfplaats. Op deze regel bestaat echter één uitzondering.

Belgische studenten kunnen zich niet inschrijven op hun kot, studio, ... 
Zij hoeven dus ook geen aangifte te doen wanneer zij verhuizen.

Op deze regel is een uitzondering van toepassing: 

  • studenten die geen gezin meer hebben én
  • die niet meer ten laste zijn van hun familie

 kunnen zich wel laten inschrijvenop hun verblijfplaats.

Alle informatie over de huur en verhuur van een kotExtra informatie over de verhuur en huur van een kot

Alle informatie over een adreswijzigingAangifte van een adreswijziging

Lees meer over: studenten, burgerzaken