Een verhuis brengt bepaalde administratieve gevolgen met zich mee. Een antwoord op al uw verhuis-vragen vindt u hier.

Huisnummering

Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers een nieuw huisnummer aanvragen bij de Dienst Burgerzaken.