Welk rijbewijs hebt u nodig voor welk voertuig? Hoe en vanaf welke leeftijd kan ik een rijbewijs halen. Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in deze rubriek.

Internationaal rijbewijs

Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft een internationaal rijbewijs nodig.