Vraag uw uittreksel uit het strafregister online aan of aan het loket.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag') is een officieel document waarin uw eventuele strafrechterlijke verleden staat. Het uittreksel vermeldt enkel effectief uitgesproken vonnissen.

Er zijn drie modellen:

 • Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit is het basisgetuigschrift. Het wordt afgeleverd voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan vasthangen.
 • Model 1 (art. 596-1 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dir wordt afgeleverd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Dit uittreksel heb je onder andere nodig in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning, sportschieten, taxichauffeur, vastgoedactiviteit, ...
 • Model 2 (art. 596-2 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit uittreksel wordt afgeleverd voor activiteiten met jongeren en kinderen. Het gaat om activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. 

Voorwaarden

Iedere inwoner van de stad Gent kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen.

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel opvragen en afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden.
Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Is de aanvraag voor uzelf?
Breng uw identiteitskaart mee.

Is de aanvraag voor iemand anders?
Breng een geldige volmacht, uw identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever mee.

Uitzonderingen

Uittreksels bestemd voor het buitenland

Deze worden getekend door de burgemeester. Aanvraag en afhaling gebeurt zoals bij de andere uittreksels uit het strafregister.

Personen die in het buitenland verblijven kunnen een uittreksel aanvragen per brief (FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of via mail (strafregister@just.fgov.be).

Procedure

U vraagt het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

U hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

 • online (gebruik bij voorkeur uw identiteitskaart voor een veilige aanmelding)
 • bij het Loket Uittreksels (Belgen en niet-Belgen) in het Administratief Centrum
 • in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum
 • in het politiecommissariaat van uw laatste inschrijvingsadres
 • niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan  (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister in Brussel.

Aflevering

Bij online aanvragen:

 • Een uittreksel model 1 wordt onmiddellijk digitaal afgeleverd tenzij er een tussenkomst van een medewerker nodig is. Indien dit zo is, wordt u hiervan per mail verwittigd. De aflevering van een uittreksel model 2 vereist steeds de tussenkomst van een medewerker.
 • Indien u bij een online aanvraag niet veilig bent aangemeld, krijgt u per mail een link naar uw document waarmee u zich wel veilig moet aanmelden. Indien dit niet mogelijk is, kunt u aanvinken om het document per post te ontvangen.

Bij aanvragen aan het loket:

 • Een uittreksel wordt op een werkdag zo snel mogelijk bezorgd.
 • In uitzonderlijke gevallen en indien u een aanvraag doet op zaterdag duurt de aflevering iets langer. U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Geldigheid

Een uittreksel uit het strafregister is 2 maanden geldig. U kunt het enkel gebruiken voor de activiteit waarvoor het werd afgeleverd.

Contacten