Het behalen van het rijbewijs voor motorfietsen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het behalen van het rijbewijs voor motorfietsen

Categorieën

 • Categorie A1:

  • Motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en een maximaal vermorgen van 11 KW en en met een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,1 KW/kg.
  • Driewielige motorfietsen met een maximaal vermogen van 15 KW.
 • Categorie A2: Motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW en met een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,2 kW/kg.
 • Categorie A:
  • Motorfietsen met of zonder zijspan (andere dan cat. A1 of A2)
  • Driewielige motorfietsen met een vermogen hoger dan 15 KW.

Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2011, laat het besturen  van motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en met een maximaal vermogen van 11 kW toe, maar enkel op Belgisch grondgebied.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden voor het behalen van uw rijbewijs voor de motorfiets vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Bedrag

Het voorlopig en het definitief rijbewijs kosten beiden 26 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash of met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanvragen voorlopig rijbewijs:

 • het formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs',  dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, met vermelding van het geslaagd theoretisch examen;
 • een getuigschrift van praktisch onderricht ingevuld door de rijschool (vermeld op het aanvraagformulier);
 • 26 euro.
   

Aanvragen rijbewijs: 

Het rijbewijs in vraagt u aan binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs',dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, met vermelding van het geslaagd praktisch examen, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager;
 • uw voorlopig rijbewijs;
 • 26 euro.
   

Afhalen rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • eventueel uw oud rijbewijs;
 • het afhaalticket dat u ontving bij de aanvraag van uw (voorlopig) rijbewijs, samen met de documenten die op het afhaalticket gevraagd worden.

Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

Procedure

Scholing

Alle informatie over het theoretisch en praktisch examen per categorie voertuigen vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Leveringstermijn

Het voorlopig en definitief rijbewijs worden 4 werkdagen na de aanvraag afgeleverd.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten