U hebt een reispas of internationaal paspoort nodig om naar een groot aantal landen buiten de Europese Unie te kunnen reizen.

Inhoudstafel

Beschrijving

In AC Zuid kan u uw reispas nog enkel afhalen aan het GentinfoPunt, dus niet langer bij Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen. Het aanvragen van een reispas gebeurt wel nog bij Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen.
U kan uw reispas ook ophalen op zaterdagochtend en dinsdagavond aan het GentinfoPunt zonder dat u daar een afspraak voor moet maken.

Reist u naar een land buiten de Europese Unie, dan is de kans groot dat u een officiële reispas moet kunnen voorleggen. Als inwoner van Gent kunt u zo'n reispas aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent.

Deze reisdocumenten hebt u nodig

Als volwassene hebt u een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig om te reizen naar de meeste landen buiten de Europese Unie. Hier leest u welke reisdocumenten u nodig hebt voor het land van uw bestemming. U kunt ook contact opnemen met uw reisagent of het consulaat of de ambassade van het land waar u heen reist.

Reist u naar de Verenigde Staten voor maximaal 90 dagen zonder visum, dan vraagt u uiterlijk 72 uur voor uw vertrek een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) aan. U hebt behalve uw ESTA ook een reispas nodig om naar de Verenigde Staten te reizen.   

Voor de landen die lid zijn van de Europese Unie volstaat een Belgische identiteitskaart (voor een verblijf korter dan 3 maanden), een reispas is niet nodig.

De lijst van lidstaten die deel uitmaken van de Europese Unie vindt u hier.

Reist u met een minderjarige, bekijk dan de webpagina 'Reizen met minderjarigen' om te weten te komen welke documenten u nodig heeft.

Reizen naar een land buiten de EU

Bent u Belg en u reist naar een land buiten de Europese Unie?
Registreer uw reis dan op travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis!
Doet zich in uw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis,…), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken u makkelijker kunnen informeren en helpen.

Bedrag

 • Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure).
 • Meerderjarige: 85euro (gewone procedure) of 260euro (spoedprocedure).

​U betaalt bij de aanvraag van de reispas (niet bij de afhaling). 
In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

 • 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de volgende voorwaarden: *
  Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.

  • een éénkleurige lichte achtergrond;
  • in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd - bril in het haar of een brede haarband zijn verboden (bedekt hoofd: alleen om medische of godsdienstige redenen, mits ernstige rechtvaardiging);
  • u moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond;
  • formaat van de foto: 3,5 X 4,5 cm;
  • het hoofd is ten minste 3,1 en maximaal 3,6 cm groot .
 • uw identiteitskaart;
 • indien van toepassing: uw vorige reispas indien deze minder dan 10 jaar oud is of het proces-verbaal van diefstal van de politie (na aangifte van de diefstal van uw reispas; de procedure vindt u onder 'Uitzonderingen'). Bij verlies van uw reispas hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie;
 • bent u jonger dan 18 jaar, dan komt een ouder of voogd, die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid: bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kunt u tot 9 keer een nieuwe foto laten nemen  (zonder meerprijs). Print u een niet goed bevonden foto toch af, dan krijgt die een rode rand en een aanduiding waarom hij niet voldoet aan de eisen. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria uw pasfoto moet voldoen.
De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar.

Uitzonderingen

Op aanvraag is nu ook een nieuwe reispas met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen. Deze reispas is enkel via een spoedprocedure te verkrijgen en is bedoeld voor mensen die veel reizen.

De Federale Directie Bevolking is bevoegd voor de afgifte van:

 • Belgische paspoorten aan Oost-Vlamingen met een wettelijke domiciliëring in het buitenland;
 • Belgische reisdocumenten aan niet-Belgen die wettelijk gedomicilieerd zijn in een Oost-Vlaamse gemeente en geen reispas kunnen krijgen van hun eigen overheid;
 • Belgische reisdocumenten aan vluchtelingen die wettelijk gedomicilieerd zijn in een Oost-Vlaamse gemeente, erkend zijn door het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties en ook door België erkend zijn als politieke vluchtelingen;
 • reisvisa aan niet-Belgen die tijdelijk in België verblijven en over een geldig paspoort beschikken, afgeleverd door hun eigen overheid (enkel voor humanitaire en dringende redenen, met toestemming van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken).

 Diefstal van uw reispas

Diefstal van een reispas die minder dan 10 jaar oud is, geeft u aan bij de politie. Dit is heel belangrijk, want het attest van aangifte van diefstal vervangt uw oude reispas wanneer u een nieuwe aanvraagt.

Procedure

U vraagt uw nieuwe reispas persoonlijk aan bij het Loket Reizen van de Dienst Burgerzaken, in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum. Vraagt u een reispas aan voor kinderen, dan moeten die, ongeacht hun leeftijd, aanwezig zijn bij de aanvraag. 
Is er geen reispas vereist en is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet uw kind in het bezit zijn van een Kids-ID. Zo'n Kids-ID kunt u aanvragen bij het Loket Identiteit van de Dienst Burgerzaken.
Opgelet!

 • De Stad Gent geeft ook biometrische reispassen uit, voorzien van een digitale foto, vingerafdrukken en een elektronische handtekening. De huidige niet-biometrische reispassen blijven geldig tot hun einddatum.
 • De geldigheidsduur van reispassen voor meerderjarigen afgeleverd vanaf 15 juni 2014 werd opgetrokken van 5 naar 7 jaar. De reispassen voor minderjarigen blijven 5 jaar geldig.
 • U kunt uw reispas niet verlengen. Als uw oude reispas vervallen is, moet u een nieuwe aanvragen.

Waar?

Alle Belgische gemeenten leveren een reispas af aan Belgen die in hun bevolkingsregister zijn ingeschreven:

 • In Gent kunt u terecht bij het Loket Reizen op de 1e verdieping van het Administratief Centrum Zuid om u reispas aan te vragen en bij het GentinfoPunt om uw reispasaf te halen. U kan uw reispas ook aanvragen en afhalen in een dienstencentrum (ook in het Mobiel Dienstencentrum).
  Opgelet: u kunt uw reispas enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!
 • In sommige gevallen moet u een reispas aanvragen en afhalen bij de Federale Directie Bevolking (zie uitzonderingen).

Leveringstermijn en -wijze?

Wanneer u uw reispas aanvraagt bij het Loket Reizen, kunt u die na 6 werkdagen afhalen aan het GentinfoPunt in AC Zuid. 

Wanneer u uw aanvraag doet in een van de dienstencentra, is uw reispas na 8 werkdagen beschikbaar. U kunt uw reispas ook via een (duurdere) spoedprocedure verkrijgen. In dat geval heeft u ze respectievelijk na 1 tot 2 of 3 tot 4 werkdagen.

U hoeft uw reispas niet zelf af te halen. Iemand anders kan uw reispas afhalen op vertoon van het ontvangstbewijs dat u bij de aanvraag hebt gekregen.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen om uw reispas aan te vragen. Om uw reispas af te halen hoeft u geen afspraak te maken in AC Zuid. In de dienstencentra kan u nog wel op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten