Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers een nieuw huisnummer aanvragen bij de Dienst Burgerzaken.

Inhoudstafel

Beschrijving

Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers een nieuw huisnummer aanvragen bij de Dienst Burgerzaken.
Het geven van huisnummers aan woongelegenheden en firma's gebeurt volgens het nummeringsreglement van de Stad Gent.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning, bestemmingswijziging, ...).
  • Bouwplan.
  • Indien uw eigendom minder dan 24 maand geleden werd aangekocht: uw eigendomsakte.

Procedure

Wilt u een nieuw huisnummer aanvragen of een bestaand huisnummer laten schrappen, dan kan u uw vraag online indienen via het online formulier. De link naar het webformulier vindt u rechtsboven op uw scherm. 
Heeft u vragen rond huisnummering, dan kan u mailen naar het loket Huisnummering  (huisnummering@stad.gent).

Nadat u een (nieuw) huisnummer hebt aangevraagd, krijgt u het huisnummeringsattest toegestuurd. 
 
Het loket Huisnummering van de Dienst Burgerzaken, dat instaat voor het versturen van de attesten, verwittigt eventueel de nutsdiensten bij grote projecten.

Nadien zorgt u zelf voor een huisnummerbordje, het stadsbestuur levert zelf geen huisnummerbordjes af.

Contacten