Bij de erkenning van een kind verklaart een persoon dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wanneer een ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader/meemoeder.

U kunt een kind erkennen bij het Loket Geboorte - Adoptie - Erkenningen - Nationaliteit in AC Zuid. U kunt dit niet doen in een dienstencentrum of in de materniteiten van de ziekenhuizen.

Voorwaarden

Een kind erkennen kan vóór, tijdens of na de geboorteaangifte.

Contacteer dus tijdig het Loket Geboorte-Adoptie-Erkenningen-Nationaliteit om na te gaan welke documenten u nodig hebt voor de erkenning.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

De erkenner en de moeder komen samen langs. Vanaf 12 jaar moet het kind ook aanwezig zijn. Zij brengen volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs of paspoort (let op: een verblijfskaart is geen identiteitsbewijs)
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • afschrift van de geboorteakte van de moeder en de erkenner
  • eventueel geboorteakte van het kind (enkel bij postnatale erkenningen)
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats

Bent geboren in België? U hoeft geen geboorteakte over te leggen. Het Loket Geboorte-Adoptie-Erkenningen-Nationaliteit vraag die in uw plaats op.

Bent u geboren in het buitenland? U moet zelf de geboorteakte opvragen bij uw geboorteplaats, behalve wanneer de akte is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Gent of indien u die akte indiende voor een ander dossier. U vraagt bij uw geboorteplaats wel een afschrift van uw geboorteakte aan. Een (internationaal) uittreksel volstaat niet!

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld moeten mogelijks voorzien zijn van een legalisatie of apostille.

Documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld, moet u laten vertalen naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving

Artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek.

Contacten