Opvragen van een attest van leven.

Inhoudstafel

Beschrijving

U kunt een attest van leven voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.
De dienst Burgerzaken van de Stad Gent kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Gent.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Om een attest online aan te vragen, hebt u volgende zaken nodig:

  • een e-mailadres
  • een eID met pincode of een federale token* 

* U kan ook een aanvraag doen door uw gegevens manueel in te voeren maar dan zal het iets langer duren voor u het gevraagde afschrift  ontvangt.
In dat geval kiest u op de aanmeldingspagina achter de link voor ‘Verder zonder aanmelden’.

Indien u problemen ondervindt met het online aanvragen van een afschrift, dan kan u zich wenden tot het Gentinfo Punt in AC Zuid of tot uw dienstencentrum.

Procedure

Dit attest kunt u online aanvragen zonder dat u moet langskomen bij de loketten van de Dienst Burgerzaken. De aanvraag doet u via de link bovenaan rechts. Een handleiding vindt u hier.
Wanneer u het attest heeft ontvangen in uw mailbox, kan u het opslaan en printen. De geprinte attesten zijn volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.
Hoe u de rechtsgeldigheid van het attest verifieert, vindt u hier.

Indien u geen computer heeft, kunt u terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervindt u problemen bij uw online aanvraag, dan kunt u zich wenden tot het Gentinfo-Punt in AC Zuid of in een dienstencentrum.

U kan dit attest ook downloaden via 'Mijn dossier' van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. U kiest linksonder voor 'Attesten' en vervolgens voor 'Attest van leven'.
Opgelet: U kan enkel een attest aanvragen via 'Mijn dossier' nadat u zich heeft aangemeld met uw eID.

Referenties

Contacten