Wie een verklaring van laatste wilsbeschikking heeft afgelegd, kan daar indien gewenst een attest voor aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wie een verklaring van laatste wilsbeschikking komt afleggen bij de dienst Burgerzaken - Loket Identiteit en verhuizen of in een dienstencentrum, ontvangt een ontvangstbewijs van de verklaring.

Wenst u nadien een nieuw attest, dan kan u dit aanvragen door ons bijgevoegd aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend, terug te bezorgen (per brief, mail of fax).