Vanaf maandag 11 april zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger

Gentenaars zullen een uur langer terecht kunnen aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingstijden van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt. Het Gentinfo-Punt in AC Zuid blijft wel open op donderdag.

Optimaliseren Loket- en OnthaalBeleid

De aanpassing van de openingsuren van de loketten kadert binnen het optimaliseren van het Loket- en OnthaalBeleid (LEO) waarbij bekeken wordt hoe het contact met de burger zo optimaal en klantvriendelijk mogelijk georganiseerd kan worden, zowel centraal in het centrum van de stad als decentraal in de verschillende deelgemeenten.

Veranderingen

Uit de studie bleek dat de loketten beter bereikbaar konden zijn voor de burger met minder maar meer klantgerichte openingsuren.

Omdat bezoekerscijfers uitwezen dat tussen 8 en 9 uur relatief weinig klanten kwamen, werd ervoor gekozen om alle loketten pas te openen vanaf 9 tot 12.30 uur. In de namiddag zijn de loketten open van 14 tot 16 uur, behalve op donderdag.

Donderdag wordt een algemene sluitingsdag voor alle loketten. Dat wil zeggen dat de loketten niet open zijn maar dat de stad wel telefonisch bereikbaar blijft. Ook het Gentinfo-Punt in AC Zuid blijft open.

Op zaterdagochtend blijven de loketten Burgerzaken een uur langer open, namelijk van 9 tot 12.30 uur.

 

Meer weten over de nieuwe openingstijden?Lees er alles over op de webpagina

Lees meer over: betere tijden