Sinds de start in mei 2012 kent het Mobiel Dienstencentrum een stijgend succes

Het Mobiel Dienstencentrum ontving op vrijdag 23 december 2016 haar 10.000ste bezoeker van dit jaar. Aan de succesvolle halteplaats Bloemekenswijk werd een inwoner uit de wijk in de bloemetjes gezet.

Sinds mei 2012 is het Mobiel Dienstencentrum (MOBI) de rijdende dienstverlening van de Dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek. Wekelijks of om de veertien dagen houdt deze multifunctionele vrachtwagen halt op vijf verschillende halteplaatsen in Gent: stations Gent-Sint-Pieters en Dampoort, Bloemekenswijk, Brugse Poort en kanaalgemeente Sint-Kruis-Winkel. De populairste haltes zijn het Sint-Pietersstation, de Brugse Poort en Bloemekenswijk.

MOBI is multifunctioneel

De meeste bezoekers stappen de multifunctionele vrachtwagen binnen om een identiteitskaart, reispas of rijbewijs aan te vragen of op te halen. Kortom voor heel wat producten en documenten die de Dienst Burgerzaken aan te bieden heeft. Daarnaast heeft MOBI ook een balie van Gentinfo. Daar krijgen burgers antwoorden op al hun vragen over stadsdiensten en ze kunnen er eveneens materiaal uit de stadsbibliotheek afhalen, reserveren of verlengen.

MOBI is flexibel en inzetbaar bij projecten zoals het ‘proefproject materniteit’ dat gedurende zes maanden (2015-2016) liep aan het AZ Sint-Lucas en op bijzondere evenementen zoals de Cultuurmarkt in september. MOBI klokte in 2015 af op 7.390 geregistreerde bezoekers, nu haalden we een week voor het einde van 2016 het cijfer 10.000 aan halteplaats Bloemekenswijk.

Sinds de start van het Mobiel Dienstencentrum hebben we halfjaarlijks de bezoekersaantallen geëvalueerd en het bedieningsschema aangepast waar nodig. Die aanpak blijkt nu vruchten af te werpen. In 2014 haalden we nog 5.000 bezoekers. Op twee jaar tijd is het aantal dus verdubbeld.

Sofie Bracke, schepen voor Burgerzaken

Informatie

Bevoegd