Wereldvluchtelingendag (20 juni) is hét moment om bruggen te slaan tussen Gentenaars en mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven.

Wereldvluchtelingendag vindt elk jaar plaats op 20 juni. Hier leest u wat er in 2018 op het programma stond.

Op dinsdagavond 19 juni 2018 was er een panelgesprek over Mensenrechtensteden. Woensdagnamiddag 20 juni kon je op de Wereldwandeling tal van diensten en organisaties leren kennen, die zich voor vluchtelingen inzetten. 's Avonds kon je op DOK genieten van een Wereldmaal, bereid door mensen op de vlucht en vanaf 20 uur speelden vluchtelingenbands Marhaba en Soundroutes. 
 

Panelgesprek Mensenrechtensteden

Na een welkomstwoord van Franky Devos (Vooruit) leidde vicerector Mieke Van Herreweghe van de Universiteit Gent de avond in. Daarna presenteerde Prof. Dr. Barbara Oomen haar onderzoek over hoe een lokale overheid kan uitgroeien tot een Mensenrechtenstad. Hierop volgde het panelgesprek over 'Hoe kan een Mensenrechtenstad de integratie van mensen op de vlucht bevorderen?' met Rudy Coddens (Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen en voorzitter Taskforce Vluchtelingen), Kathleen Van de Kerckhove (coördinator Taskforce Vluchtelingen), Hasan Kadoni (Tawasul Voor Iedereen), Mohamed Akrah (Gentse ondernemer uit Syrië), een vertegenwoordiger van de Eritrese gemeenschap en Pascal Debruyne (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Tina De Gendt modereerde het gesprek. Farah Laporte van Refu Interim en Evelyne Huyghe van Een Hart Voor Vluchtelingen (De Olijfboom) vertelden tot slot over het belang van basiswerk met vluchtelingen in Gent. Marhaba zorgde voor muzikale intermezzo's. 

Wereldwandeling  

Op Wereldvluchtelingendag zelf - woensdag 20 juni 2018 - kon men deelnemen aan de Wereldwandeling. Zo treedde men in de voetsporen van mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven en kon men kennis maken met de werking van verschillende diensten en organisaties, die zich voor vluchtelingen inzetten.

De Wereldwandeling bracht je langs verschillende stops: 

  • Fedasil: coördineert de opvang van asielzoekers binnen de verschillende opvangstructuren
  • Minor-Ndako: biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun omgeving in een problematische situatie (bv. niet-begeleide minderjarigen)
  • De Olijfboom: helpt mensen materieel die een nieuwe start in hun leven nemen (vluchtelingen, ex-daklozen, ex-gedetineerden,...)   
  • Centrum voor Algemeen Welzijn: versterkt de veerkracht van vluchtelingen met het programma Mind-Spring
  • Stedelijk Opvanginitiatief: staat in voor de opvang en begeleiding van 85 asielzoekers in Gent
  • IN-Gent vzw: begeleidt inburgeringscursussen, organiseert de buddy-werking 'Samen Gentenaar', ... Schuif hier mee aan de langste conversatietafel ooit in Gent, voor een babbel met anderstaligen. Op deze stop is er ook kinderanimatie voorzien. 

De Wereldwandeling (ca. drie uur) eindigde op DOK. Daar stelden medewerkers van vzw Jong hun kinder- en jongerenwerking voor vluchtelingen en nieuwkomers voor. Ze pakten dit zeer praktisch aan, zodat kinderen en jongeren zich hier naar hartenlust konden uitleven. Vanaf 18.00 kon men deelnemen aan het Wereldmaal en genieten van de optredens van Marhaba en Soundroutes.

Sutay vluchtte vijf jaar geleden uit Gambia. Nu woont, leeft en werkt ze in Gent. Ontdek haar verhaal.


 

 

Wereldvluchtelingendag Gent is een samenwerking tussen CAW Oost-VlaanderenDemocrazy, de koer - SoundroutesDOK, Een Hart Voor Vluchtelingen vzw - De Olijfboom, Fedasil, Hand-in-Hand Gent, IN-Gent, Kunstencentrum Vooruit, Minor-Ndako, Refu Interim, Stad Gent, Stedelijk Opvanginitiatief voor Asielzoekers, Syrisch-Belgisch HuisTawasul voor IedereenUniversiteit Gent, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vzw Jong, Werkgroep Vluchtelingen Gent.

Deze activiteiten kaderden in de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en in het themajaar 'Strijd mee voor Vrede' van de stad Gent. Met de financiële steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Stad Gent. 

 

 

 

Ontmoeting buurtbewoners Sluizeken-Tolhuis-Ham en mensen op de vlucht