In deze rubriek vindt u een antwoord op al uw vragen rond huwen, samenwonen, echtscheiding en huldigingen.
Een deel van het Gentse stadhuis is momenteel afgesloten omdat de schoorsteen boven de Collegezaal instabiliteit vertoont. Dit heeft geen invloed op de ceremonies en vieringen voor huwelijken, wettelijke samenwoonst, jubilea en honderd- of meerjarigen die plaats vinden in het Genste stadhuis. Alle vieringen en cermonies kunnen dus gewoon doorgaan. 

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte of ondertrouw is de registratie van het voornemen om te trouwen bij de burgerlijke stand.

Huwelijksakte

Het aanvragen van een uittreksel uit de huwelijksakte met of zonder vermelding van afstamming.

Lees meer

Wettelijk samenwonen

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning.

Echtscheiding

Een scheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht. Op welke basis echtscheidingen worden uitgesproken, leest u hier.

Lees meer

Echtscheidingsprocedure

Een scheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht. Op welke basis echtscheidingen worden uitgesproken, leest u hier.