Bij de aangifte van een overlijden maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden een overlijdensakte op. Overlijdt iemand buiten zijn eigen woonplaats, dan stuurt de gemeente waar de persoon is overleden de akte door naar de gemeente waar de overledene woonde.
De akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte wordt opgesteld vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Een overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.  Ze wordt ook overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene.

Een overlijdensakte aanvragen

U kan online een overlijdensakte aanvragen voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...).

U kan de overlijdensakte online opvragen, opslaan en printen zonder dat u moet langskomen bij de loketten van de Dienst Burgerzaken. 
De geprinte overlijdensakte is volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

Let op! U heeft een overlijdensakte nodig voor het buitenland, kies dan bij de online aanvraag bij “Document nodig voor gebruik in België “ voor “nee”. Dit is belangrijk, omdat u anders problemen kunt ondervinden bij de legalisatie van de overlijdensakte. De aangevraagde overlijdensakte krijgt u niet onmiddellijk in uw mailbox.

Is de overlijdensakte bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan komt u best naar het loket. Digitaal ondertekende overlijdensaktenworden immers  niet overal aanvaard.

Indien u geen computer heeft, kunt u terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervindt u problemen bij uw online aanvraag, dan kunt u zich wenden tot het Gentinfopunt in AC Zuid of tot een dienstencentrum.