Huwelijksakte

Het aanvragen van een uittreksel uit de huwelijksakte met of zonder vermelding van afstamming.

Lees meer

Overlijdensakte

U kan een overlijdensakte opvragen van een familielid of een derde. Hoe u een overlijdensakte kan aanvragen, leest u hier.

Lees meer

Wettiging handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Adoptieakte

U kunt een adoptieakte aanvragen in de woonplaats van de adoptant. U kunt dit doen voor uzelf of voor een andere persoon.

Erkenningsakte

U kunt een erkenningsakte aanvragen voor uzelf of voor een andere persoon. De erkenning van een kind kan niet online.