De werkzaamheden aan de bomen langs de Vissersdijk zijn afgerond en de weg is weer opengesteld.

Langsheen de Vissersdijk (ter hoogte van de Watersportbaan) waren er problemen opgetreden met de grote populieren. De bomen werden getest op trekkracht en stabiliteit en daaruit bleek dat sommige bomen niet gezond waren. De Vissersdijk werd daarom tijdelijk afgesloten, waarna de nodige werkzaamheden hebben kunnen plaatsvinden, onder coördinatie van de Groendienst.

De werkzaamheden zijn nu afgerond en de Vissersdijk is terug opengesteld.