Hoe vindt u dat de Overpoortbuurt eruit zou moeten zien? De Stad Gent nodigt u uit om mee na te denken over de toekomst van de buurt.

Afgelopen maanden werd door studiebureau BUUR en Stad&Co hard gewerkt aan een langetermijnsvisie voor de Overpoortbuurt, in overleg met de lokale stakeholders en stadsdiensten. Eind 2018 is het eindrapport van die nieuwe visie klaar. Diverse klankbordgroepen, een enquête en tal van gesprekken en interviews gingen hieraan vooraf. De komende maanden (voorjaar 2019) wordt werk gemaakt van een actieplan, dit in overleg met de stakeholders.

Benieuwd naar de toekomstvisie van de Overpoortbuurt?Lees hier het eindrapport.

Wat vooraf ging...

De afgelopen jaren werden vanuit de Stad Gent, in nauw overleg met verschillende actoren, allerlei maatregelen genomen om de leefbaarheid van de Overpoortbuurt te verhogen. Denk maar aan het glasverbod, het plaatsen van camera’s en allerlei sensibiliseringscampagnes. Deze maatregelen hebben zeker hun effect bewezen, maar de Stad Gent gaat graag nog een stapje verder.

De volgende maanden werkt het studiebureau BUUR samen met Stad & Co, in opdracht van de Stad en in samenwerking met alle stakeholders een visie en actieplan uit voor de Overpoortbuurt.

In de eerste fase van dit traject werd de mening gevraagd bij een 40-tal bewoners, handelaars en gebruikers van de Overpoortbuurt d.m.v. interviews. Op basis van deze input werden eerste schetsen gemaakt vertrekkend vanuit de SWOT-analyse, dus vanuit de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die de Overpoortbuurt vandaag kent. Op 5 maart tijdens een eerste klankbordgroep konden aanwezigen hun mening geven over de eerste voorgestelde ideeën om zo tot nieuwe kansen, opportuniteiten te komen.

Benieuwd naar de ideeën uit de eerste klankbordgroep?Lees hier de samenvatting (163.29 KB)In een tweede fase heeft het bureau BUUR i.s.m. Stad & Co op basis van de feedback en ideeën uit de eerste klankbordgroep een samenhangende vise voorgesteld op de tweede klankbordgroep van 23 april. Alle belangrijke actoren van de Overpoortbuurt werden hiervoor opnieuw uitgenodigd om de visie verder uit te werken om nadien te komen tot een actieplan.

Benieuwd naar de reacties van de tweede klankbordgroep?Lees hier de samenvatting. (367.76 KB)Hoe zou de Overpoortbuurt er kunnen uitzien?Bekijk hier enkele mogelijke toekomstbeelden. (127.32 MB)

In een laatste klankbordgroep op 11 juni werden de resultaten van de online enquête besproken.

Benieuwd naar wat er is voorgesteld op 11 juni?Bekijk hier de presentatie van de laatste klankbordgroep (28.52 MB)Kon je niet aanwezig zijn? Lees hier het verslag van de klankbordgroep van 11 juni (22.71 KB)

Inspiratie

Om alvast inspiratie op te doen gingen een aantal handelaars, studenten en bewoners een bezoekje brengen aan Stratumseind, de langste kroegenstraat van Nederland. Lange tijd zat die Nederlandse uitgaansbuurt in een neerwaartse spiraal. Tot de gemeente Eindhoven besliste om daar iets aan te doen. Onder regie van het bureau Stad & Co herleefde de buurt. Er zijn heel wat parallellen met de Overpoortbuurt.

 

Heeft u ook suggesties voor een betere Overpoortbuurt?Mail ze ons.