Schepen Mathias De Clercq: "Ondernemers Binnenstad vragen aandacht voor bereikbaarheid, betaalbare ruimte, en een goede infodoorstroming."

Op donderdagavond 5 februari 2015 zakten ruim 50 ondernemers - bijna startende, startende zowel als gevestigde - af naar de Startersfabriek in het MIAT

Moderator Steve Stevens (UGent, Durf ondernemen) interviewde eerste schepen Mathias De Clercq over het opzet van de avond, Wijk van de Maand en zijn passie om startende ondernemers te ondersteunen.

Na een toelichting over het concept achter de Startersfabriek door de dienst Economie, was het woord aan de starters zelf: in groepen werd gebrainstormd over de verwachtingen die starters bij de Startersfabriek hebben.

Concreet haalden zij volgende punten aan: 
ondersteuning bij de zoektocht naar een goede en betaalbare locatie, 
specifieke opleidingen, 
de vraag dat de Stad sneller op bepaalde trends kan inspelen
(bv. crowdfunding), 
een goede en vlot bereikbare locatie voor de Startersfabriek,…

Na de terugkoppeling besloten we de avond met een losse babbel bij een glas.

Lees het verslag van 5 februari 2015Bouw mee aan de Startersfabriek

Bekijk hieronder het filmpje met reacties van de schepen en klik ook eens op de foto's.

Lees meer over: Wijk van de Maand

Ondernemers Binnenstad vragen aandacht voor bereikbaarheid, betaalbare ruimte, en een goede infodoorstroming