Eén jaar na de verhuisketting - de symbolische start van de verhuis van Bib Zuid naar De Krook - maakten we opnieuw een mensenketting, nu om te pleiten voor het recht op een bibliotheek in de buurt voor iedereen. Op vrijdag 19 januari 2018 vanaf 11 uur kwamen zo'n 350 mensen de bibliotheek omarmen.

Met zo'n mensenketting rond 6 bibliotheken in Vlaanderen start de actie #bibvooriedereen: de openbare bibliotheken vragen aan hun leners en sympathisanten om de bibliotheek letterlijk en figuurlijk te omarmen en om het bibliotheekcharter te ondertekenen. Dat charter wil toekomstige gemeentebesturen duidelijk maken dat een goed werkende openbare bibliotheek onmisbaar is. Uiteraard sluit de nieuwe Gentse Bibliotheek De Krook hier graag bij aan.

Teken het charter #bibvooriedereenvan 19 januari tot 23 apri

Waarom deze actie?

Sinds 2016 zijn steden en gemeentes in Vlaanderen niet meer wettelijk verplicht om een bibliotheek in te richten. Elke gemeente beslist nu autonoom of en hoeveel ze investeert in de lokale bibliotheek. Een bibliotheek voor iedereen is dus lang niet meer zo vanzelfsprekend.

De Stad Gent heeft echter wél gekozen om extra te investeren in de openbare bibliotheek, met de nieuwe Bibliotheek De Krook en haar netwerk van 15 filialen, in samenwerking met UGent en imec. Daarom wil Bibliotheek De Krook ook haar leners en bezoekers - Gentenaars én niet-Gentenaars - oproepen om het charter te ondertekenen.

Lees meer over de actiein het persbericht van VVBAD (310.49 KB)

Logo #bibvooriedereen