Het college van burgemeester en schepenen heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden op 19 januari 2018 van de heer Frans Heymans. Frans Heymans was van 1979 tot 2003 hoofdbibliothecaris, later directeur-bibliothecaris, van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent. Meer dan 20 jaar lang was hij het gezicht van deze bibliotheek.

Frans Heymans heeft - als opvolger van Herman Thiery (Johan Daisne) - een grote verdienste gehad voor de Gentse bibliotheek, maar ook voor de Vlaamse bibliotheeksector.

Hij bracht eind jaren zeventig en begin jaren tachtig broodnodige vernieuwing in de stadsbibliotheek. Hij streed bovendien jarenlang voor een nieuw bibliotheekgebouw. Als tussenstap, na de Ottogracht, volgde de Kouter. In 1992 werd het voormalig EGW-gebouw aan de Zuid de nieuwe hoofdbibliotheek. De vele kleinere bibliotheken in Gent en deelgemeenten werden onder zijn leiding opgenomen in het netwerk van de stadsbibliotheek. Ook na zijn pensionering in 2003 bleef Frans Heymans de bibliotheek en de plannen voor De Krook met veel interesse volgen. Hij was zeer verheugd de opening van De Krook nog te hebben mogen meemaken, het eerste gebouw dat écht voor de Gentse bibliotheek ontworpen werd.

Bij de opening van Bibliotheek Zuid in 1992 verscheen zijn bloemlezing Voor den duivel geen stap achteruit: beelden van Gent in de literatuur. Later was Heymans - samen met Gent Cultuurstad (nu STAM) waar hij jarenlang bestuurslid was - bezieler en redactiemedewerker van de onvolprezen website www.literairgent.be. Literair Gent groeide en groeit nog steeds uit tot een indrukwekkende databank met informatie over literatuur in Gent en Gent in de literatuur, van de middeleeuwen tot vandaag.

Op Vlaams niveau speelde hij een belangrijke rol in het streven naar samenwerking en naar een Vlaamse bibliotheekcatalogus. Hij was tevens van 1984 tot 1989 voorzitter van de beroepsvereniging VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen). Over 75 jaar VVBAD verscheen in 1996 onder zijn redacteurschap een historisch overzicht.

Het belang van Frans Heymans voor onze Gentse bibliotheek komt mooi naar voren in de publicatie Van Ottogracht tot Krook (nog steeds te koop in de bibliotheken en de boekhandel) en online in het dossier Van Ottogracht tot Krook op de bibliotheekwebsite.

Frans Heymans was volgens velen de architect van de moderne en dynamische instelling die de Gentse stadsbibliotheek vandaag is. Oprechte dank, Frans, voor wat je voor Gent gedaan hebt.