di 15 mei (13.30-16u)

Het team scholenwerking van Bibliotheek De Krook nodigt alle leerkrachten uit op een inspiratienamiddag over de school & de bibliotheek in een brede lees- en leeromgeving.

We laten je kennismaken met onze collectie, onze vernieuwde klasintroducties van Bibliotheek De Krook (hoofdbibliotheek en 14 filialen) en bieden een aantal interessante workshops aan van onze partners.

 • Klasintroducties (Bibsafari, Bibslag, Bibster) van Bibliotheek De Krook
 • Werken met non-fictie door Iedereen Leest
 • Begrijpend lezen door Arteveldehogeschool.
 • Meertaligheid een troef door Onderwijscentrum Gent
 • STEAM je lessen door De creatieve STEM

Presentatie Werken met non-fictieIedereen leest (2.41 MB)Presentatie Begrijpend lezenArteveldehogeschool (624.56 KB)Presentatie Meertaligheid een troefOnderwijscentrum Gent (4.29 MB)Presentatie STEAM je lessen - dl 1De Creatieve STEM Presentatie STEAM je lessen - deel 2De Creatieve STEM

Programma

 • 13.00u: onthaal met broodjes
 • 13.30u-14.00u: welkom & inleiding door directie Bibliotheek De Krook
 • 14.00u-15.00u: sessie 1 (zie verder)
 • 15.00u-16.00u: sessie 2 (zie verder)
 • 16.00u: einde

Schrijf in via dit formulierKies je sessiepakket

Programmaoverzicht van de sessies

(inschrijven per pakket van 2)

Kleuteronderwijs & 1ste graad LO:

 • Bibsafari (Kinderbib -1)
 • Meertaligheid een troef (Blauwe Vogel -1)

2de graad LO

 • Bibslag (Vos -1)
 • Begrijpend lezen (De Laatkomer +1)

3de graad LO

 • STEAM je lessen (Haas -1)
 • Bibster (Jongerenbib -2)
 • Begrijpend lezen (De Laatkomer +1)

1ste graad SO

 • Bibster (Jongerenbib -2)
 • Werken met non-fictie (De Twistappel -1)
 • STEAM je lessen (Haas -1)

Toelichting Klasintroducties

doorlopend te boeken tijdens het schooljaar

Bibsafari

Tijdens deze speurtocht ontdekken de kinderen de meest diverse schatten in de bibliotheek, leren ze de bibliotheek beter kennen, soorten boeken en wat waar staat.
Doelgroep?  Kleuterklassen (versie 1) en 1ste graad LO (versie 2)

Bibslag

Bibslag is een leuke manier om de bib te leren kennen via een spel. Via leuke doe- & zoekopdrachten leren de kinderen waar wat precies staat in de bibliotheek en hoe alles is ingedeeld. Ook zoeken met de catalogus en leestips uitwisselen komt aan bod.
Doelgroep?  2de graad LO

Bibster Lager Onderwijs

Bibster is een leuk interactief spel met tablets. Via online vragen en opdrachten tegen de tijd en tegen elkaar leren de kinderen de bibliotheek beter kennen : het gebouw, de collecties en de activiteiten. Ze leren ook beter werken met de catalogus en delen boeiende leestips.
Doelgroep?  3de graad LO

Bibster Secundair Onderwijs

Bibster is een leuk interactief spel met tablets. Via online vragen en opdrachten tegen de tijd en tegen elkaar leren de kinderen de bibliotheek beter kennen : naast het gebouw, de collecties en de activiteiten is er ook aandacht voor diepgaander werken met de catalogus en digitale bronnen zoals Gopress.
Doelgroep?  1ste graad SO

Toelichting infosessies

Meertaligheid: een troef!  - Onderwijscentrum Gent,

 Deze workshop linkt de wetenschappelijke achtergrond van meertaligheid direct aan de praktijk biedt daarbij heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom. Het erkennen en benutten van thuistalen op school en in de klas is hierbij het centrale aandachtspunt.
Doelgroep?  Kleuterklassen en 1ste graad LO

Begrijpend lezen  - Arteveldehogeschool

In deze workshop zoomen we in op begrijpend lezen in de tweede graad lager onderwijs. Kloppen de alarmerende onderzoekscijfers van het PIRLS-onderzoek ? Deelnemers krijgen tips en voorbeelden als inspiratie om doelgerichte lessen begrijpend lezen te ontwerpen. Daarnaast verruimen we ook de blik naar andere lessen om het onderwijs in begrijpend lezen te optimaliseren.
Doelgroep? 2de graad LO

STEAM je lessen  : aanbod in de bib - De Creatieve Stem

In dit uur krijg je een voorsmaakje van hoe je door iets (digitaal) te maken alle domeinen van STEAM (science, technology, engineering, arts en mathematics) aan bod kan laten komen. Ontdek in deze workshop het STEAM-aanbod van de bibliotheek: de training ‘STEAM je lessen’ en het ‘STEAM-up café’ voor leerkrachten en de ‘Digitaal maken’ activiteiten voor alle bezoekers. 
Doelgroep?  3de graad LO & 1ste graad S0

Werken met non- fictie  - Iedereen Leest

Tijdens deze workshop duiken we de informatieve boeken in.Hoe kan je zo’n boeken een plaats geven tijdens de les? En waarop kan je letten als je een non-fictie boek gaat zoeken?Je gaat naar huis met een stapeltje boekentips en inspiratie om er in de klas mee aan de slag te gaan.
Doelgroep? 1ste gaad SO

Inspiratienamiddag Bibliotheken met klasse(n)