Eerder werd al aangekondigd dat de belangstelling voor De Krook spectaculair is. Sinds het openingsweekend van 10 maart 2017 telde de nieuwe bibliotheek gemiddeld 7.000 bezoeken per dag. Dit gemiddelde bleef ook in april aanhouden. In de oude bibliotheek aan de Zuid waren dat er een 2.000-tal. Nu de maand april voorbij is, kunnen de cijfers van de eerste volledige maand vergeleken worden met april van vorig jaar. En die cijfers bevestigen het succes van de nieuwe hoofdbibliotheek.

Inschrijvingen

Vorig jaar in april schreven 557 nieuwe leners zich in. In april 2017 waren dat er maar liefst 1.923, wat een stijging betekent van 345%. Bij de nieuwe inschrijvingen ligt het zwaartepunt bovendien in de leeftijdscategorieën 11-20 jaar (23,4%) en 21-30 jaar (24,5%).

Uitleningen

Wat de klassieke bibliotheekwerking betreft, is er ook een duidelijke stijging merkbaar nl. 3% meer uitleningen dan april vorig jaar. Maar er waren 3 openingsdagen minder door de paasvakantie. Het gemiddeld aantal uitleningen per dag steeg van 3.695 naar 4.299 of met 16,5 %. Het succes varieert naargelang de afdeling.

In de kinderbibliotheek was in april 2016 47, 97 % van de collectie uitgeleend. Dit jaar was dat maar liefst 58,29 %. Een stijging van 10,32 % dus. Ook de jongerencollectie is meer uitgeleend: 42,66 % versus 35,61 % of een stijging van 7,05%.

Gebruik van de voorzieningen

In april 2016 noteerde de bibliotheek 50.231 bezoeken. De Krook heeft er een jaar later 150.721. Een stijging van 300 % ongeveer. Per dag betekent dit een stijging van 348 % (van 1.932 naar 6.719 bezoekers).

De bibliotheek is met 2.000 bezoeken per dag altijd al het meest toegankelijke cultuurhuis van de stad geweest. Met De Krook wilden we dit nog verder verbreden en voorlopig lijkt dat bijzonder goed te lukken met gemiddeld 7.000 bezoeken per dag. We verwelkomen veel nieuwe leners, waaronder zoals verhoopt ook jonge mensen die moeilijker bereikt werden in de oude hoofdbibliotheek. Intussen werken we volop verder om de dienstverlening voor iedereen nog verder uit te diepen.

Annelies Storms, schepen van cultuur

 

Lees meer over: de krook