De Krookkrant brengt nieuws over de werking en de activiteiten van de bibliotheken.
Haal je exemplaar in De Krook of een filiaal! Of lees De Krookkrant online:

De Krookkrant telt zo'n 16 pagina's leesvoer:

  • artikels over het centrale thema
  • diverse rubrieken Trapklap, Dilemma's, K-rookdetector, Filialentour...
  • een kinderkatern Krookodillen-krant, een jongerenpagina KlubKrook
  • activiteitenagenda

Lees De Krookkrant april-mei-juni 2019 (jg 3 nr 2)met Krookodillenkrant voor kinderenLees De Krookkrant jan-maa 2019 (jg 3 nr.1)met Krookodillenkrant voor kinderenDownload De Krookkrant jan-maa 2019 zonder taalfoutje p.7

Lees De Krookkrant nov-dec 2018 (jg 2 nr 4)met Krookodillenkrant voor kinderen

Lees De Krookkrant aug-okt 2018 (jg 2 nr 3)met Krookodillenkrant voor kinderen

Lees De Krookkrant nr 4 mei-juni-juli 2018met artikels en activiteitenagenda

Lees De Krookkrant nr 3 maart-april 2018met artikels en activiteitenagendaLees de Krookkaartjanuari-februari 2018 (665.88 KB)

Lees De Krookkrant nr 2nov-dec 2017 - Digitale versie

Lees De Krookkrant nr 1sept-okt 2017 - Digitale versie

Krookkrant april-mei-juni 2019 - ill. Alexander Robyn