Sedert eind april 2017 kan u op de tweede verdieping van De Krook terecht voor juridische adviesverlening bij De Wetswinkel. De komst van de Wetswinkel kadert in de dienstverlening van de bibliotheek, die ook op de non-fictieverdieping wordt versterkt.

 

De Wetswinkel bestaat ruim 30 jaar. De eerste afdelingen startten in Antwerpen (april 1984), St-Niklaas (november 1986) en Mechelen (september 1989). In 2002 rees de idee om het aantal Wetswinkels verder uit te breiden. Burgemeesters van diverse Vlaamse steden werden gevraagd het peterschap op te nemen. De eersten die hiermee instemden waren: Hasselt (mei 2003), Brugge (december 2003) en Gent (februari 2004). In hun kielzog volgden diverse andere steden in Vlaanderen en ook Brussel. In Gent is De Wetswinkel werkzaam sinds 2004, maar nu verhuist hij naar De Krook.

 

De Krook is opgebouwd rond een concept van openheid en samenwerking, waarbij de collectie van de bibliotheek het kloppend hart is van waaruit een versterkte dienstverlening uitgebouwd wordt. Dat betekent op de non-fictieverdieping samenwerkingen met organisaties als DigitaalTalent@Gent, Stap, het CLB en de Wetswinkel. Op de fictieverdieping zijn dat dan samenwerkingen met Film Fest, muzikanten en literaire spelers. De Krook is maar De Krook dankzij dat open en participatieve karakter, waarbij het geheel sterker is dan de delen.

Annelies Storms, schepen van Cultuur

 

Dienstverlening Bibliotheek

De aanwezigheid van de Wetswinkel past volledig in het nieuwe concept van de Gentse bibliotheek: plek(ken) om te LEZEN, te LEREN en (dus te) LEVEN. Wat de Gentse bibliotheek uniek maakt, is het feit dat ze omringd is met partners. Niet alleen partners voor innovatie in de dienstverlening of voor cultuur-educatieve activiteiten, maar ook partners die mensen helpen weerbaar in het leven te staan en over voldoende kennis en expertise beschikken.

 

Op de tweede verdieping maakt de bibliotheek heel bewust de omslag van lezen naar leren. Daar zit dan ook Digitaal Talent Punt, dat mensen helpt met basiscomputervaardigheden, zit het CLB voor ouder-en leerlingbegeleiding, TOPunt voor studieadvies en nu dus ook de Wetswinkel.

 

Met de hulp van de partners timmert de bibliotheek verder aan haar missie om (alle) mensen te helpen de (veranderende) wereld beter te begrijpen.

 

Goedkoop advies voor iedereen

De Wetswinkel biedt eerstelijns juridisch advies aan mensen die met een concrete vraag zitten, maar niet meteen een advocaat onder de arm willen nemen. Ze krijgen er informatie, praktisch advies en indien nodig verwijst de Wetswinkel hen door. Ervaren beroepsjuristen verstrekken advies. Dat kan gaan over familiezaken zoals echtscheiding, onderhoudsgelden, adoptie, consumenten-kwesties, eigendom, verzekering, verkeer en strafrecht, enzovoort.

 

De Krook staat net zoals De Wetswinkel open voor iedereen en richt zich op een breed publiek. De Wetswinkel werkt zonder afspraak en enkel met een persoonlijk bezoek. Iedereen is welkom, elke donderdagavond van 19 tot 20.30 uur. Voor een consult betaalt u 15 euro.

 

De Krook en De Wetswinkel hebben allebei een lage drempel. Voor De Krook drukt zich dat uit in ruime openingsuren, een centrale ligging, lage kostprijs en een stevige bekendheid. Voor De Wetswinkel met haar twaalf afdelingen in Vlaanderen zijn dat openingsuren na het werk, een bekende locatie in een openbaar gebouw in de stad, een marktbekendheid van 15% en een 'kapperstarief' van amper 15 euro.

Jan Martens, De Wetswinkel 

De Wetswinkel geeft geen advies over de telefoon, maar is wel bereikbaar voor verdere praktische informatie, op het nummer 070 225 888 (van maandag tot donderdag van 9 tot 12uur, of via e-mail info@dewetswinkel.be.

 

Meer informatie op de website van De Wetswinkel

 

Informatie