Gebeurtenissen

mei '68
over o.a. Maarten Luther en de reformatie
Februarirevolutie en Oktoberrevolutie

Persoon

Kanselier tijdens de Val van de muur en de hereniging

Locatie

een cultureel-historische blik op het land

Periode

Over de Duitse blik, de stad in oorlog en Gentse stemmen