Inleiding & geschiedenis

China: de tijger is ontwaakt

Zhongguo (中国) of Het Rijk van het Midden, zo noemen de Chinezen hun land. In haar uiterst lange geschiedenis heeft China veel ups en downs gekend. Eeuwenlang liep het op technologisch vlak voor op het westen, maar vanaf de 17de eeuw ging het bergaf. China werd een reus op lemen voeten en verviel tot een derdewereldland. Na het woelige Mao-tijdperk keerde het tij en de laatste decennia is de Volksrepubliek China goed op weg om de volgende supermacht te worden.

Geschiedenis

Gedurende duizenden jaren volgenden dynastieën elkaar op. De eerste zou dateren van ca.2200 v.C. Qin Shi Huangdi verenigde in 221 v.C. verschillende feodale koninkrijken en werd zo de eerste keizer. In 1911 werd de laatste keizer, Pu Yi, afgezet. Na een interne machtsstrijd en een burgeroorlog tussen de nationalisten van Chiang Kai-shek en de communisten van Mao Zedong, riep die laatste op 1 oktober 1949 de stichting van de Volksrepubliek China uit.

Onder Mao werd het land gemoderniseerd, kregen vrouwen meer rechten en verbeterden gezondheidszorg en onderwijs. De landhervorming, de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie veroorzaakten echter tientallen miljoenen slachtoffers onder de bevolking.

Historicus Frank Dikötter schreef over het China onder Mao een knappe trilogie:

Pas met het pragmatische beleid van Deng Xiaoping – “Het maakt niet uit of een kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt” - leefde het land weer op en ging de economie een ongekende vaart groeien. Ondertussen zijn ongeveer 800 miljoen mensen uit de armoede getild en is er een echte middenklasse ontstaan. Het huidige China heeft een vrijemarkteconomie, maar de Communistische partij heeft alle politieke macht. Dat maakt echter een langetermijnbeleid mogelijk.

De vlag van de Volksrepubliek China (Mandarijn: 五星红旗; Hanyu pinyin: wǔ xīng hóng qí), ook wel Vijfsterrige Rode Vlag genoemd, werd voor de eerste keer gehesen op 1 oktober 1949.
De vlag van de Volksrepubliek China (Mandarijn: 五星红旗; Hanyu pinyin: wǔ xīng hóng qí), ook wel Vijfsterrige Rode Vlag genoemd, werd voor de eerste keer gehesen op 1 oktober 1949.

Cultuur & taal

Cultuur

China heeft de oudste ononderbroken cultuur ter wereld. De traditionele Chinese kunst omvat allerlei disciplines. Zoals de schilderkunst op papier met zwarte inkt of waterverf, kalligrafie, keramiek en porselein, lakwerk, bewerkte jade en ivoor, architectuur, literatuur, opera en muziek. Tijdens de Culturele Revolutie werden vele traditionele kunstvormen bestempeld als bourgeois en feodaal. Veel kunstwerken en gebouwen werden vernield. Andere kunstvormen, bijvoorbeeld de opera, werd omgevormd tot propagandamedium.

Vandaag zijn de traditionele kunstvormen in ere hersteld. Ook de moderne kunst bloeit, maar de kunstenaars hebben af te rekenen met staatscensuur. Bekende hedendaagse namen zijn bijvoorbeeld Ai Wei Wei voor beeldende kunst en Zhang Yimou en Jia Zhang-Ke voor film.
China kent ook een boeiende, rijke literatuur met onder andere twee Nobelprijswinnaars: Mo Yan en Gao Xingjiang.

Taal

Het Chinees wordt niet geschreven met letters, maar karakters. Elk karakter vertegenwoordigt een woord of een begrip. Ze zijn ontstaan uit oeroude pictogrammen, bijvoorbeeld voor hemel, zon, boven, onder. De alleroudste karakters (ca.1500 v.C.) zijn teruggevonden op orakelbeenderen, dierenbotten die de sjamanen gebruikten om de toekomst te voorspellen. In de loop der tijden zijn ze geëvolueerd naar hun huidige vorm. De meeste huidige karakters zijn een combinatie van een betekenis- en een uitspraakelement. Vandaag worden ongeveer 11 000 karakters gebruikt, waarvan ongeveer 3500 dagelijks.

Er bestaan echter twee varianten: de traditionele en de vereenvoudigde karakters. De traditionele worden nog altijd gebruikt in Taiwan, Hong Kong, Macao en in het Japans. In de jaren 1950 liet Mao de meest courante karakters vereenvoudigen in de strijd tegen het analfabetisme. Bijvoorbeeld, 馬het traditionele karakter voor paard werd vereenvoudigd tot 马. De vereenvoudigde karakters worden gebruikt in China en Singapore.

Mao liet ook het pinyin ontwerpen, een transliteratiesysteem om de karakters in Latijns schrift weer te geven. Het maakt het voor studenten makkelijker om ze te onthouden. Pinyin wordt ook gebruikt om karakters op een computer te typen. Pinyin heeft oudere transliteratiesystemen die door westerlingen ontworpen zijn grotendeels vervangen. Daarom heet de hoofdstad van China niet meer Peking maar Beijing.
Over de oorsprong en evolutie van de karakters: Het karakter van China.

Het gesproken Chinees is een toontaal, wat wil zeggen dat de intonatie waarmee je een woord uitspreekt, zijn betekenis verandert. Er zijn vier tonen in het Chinees. Bijvoorbeeld, het woord 'ma' kan zowel moeder, paard, hennep of uitschelden betekenen, afhankelijk van de gebruikte toon.

De standaardtaal is het Mandarijn, gebaseerd op het dialect van Beijing. Er bestaan echter nog veel regionale talen, waarvan het Kantonees de bekendste is. Sprekers die elkaar mondeling niet verstaan, kunnen wel schriftelijk met elkaar communiceren dankzij de karakters.

De tonen en de karakters maken het voor buitenlanders niet gemakkelijk om het Chinees onder de knie te krijgen. Daartegenover staat dat de grammatica erg logisch is en veel eenvoudiger dan die van westerse talen.

Traditioneel karakter voor paard
Traditioneel karakter voor paard

Politiek & economie

De huidige leider van China is president Xi Jinping, de machtigste man sinds Mao.
In 2018 besliste het Volkscongres immers dat een president een onbeperkt aantal ambtstermijnen na elkaar kan uitoefenen waardoor hij nu in principe levenslang het land kan besturen. Hij bestrijdt sterk de corruptie en vergroot opnieuw de invloed van de communistische partij op de Chinese samenleving.
In tegenstelling tot de verwachtingen in het Westen maakte hij het land weer protectionistischer en hij wil er opnieuw de grootste economische, politieke en militaire wereldmacht van maken.
Als de Volksrepubliek in 2049 haar eeuwfeest viert, moet het land volgens Xi de leider van de wereld zijn. De Nieuwe Zijderoute, een in 2013 gelanceerde economische ontwikkelingsstrategie om China via grootschalige transport- en infrastructuurwerken met de Euraziatische landen te verbinden, moet daar toe bijdragen.

Het is dan ook geen toeval dat het woord ‘nieuw’ vaak terugkomt in de vele titels die onlangs zijn verschenen over de groeiende invloed van China en toenemende macht van Xi Jinping:

Klimaat en vervuiling

De voorbije decennia is de vervuiling sterk toegenomen in China als gevolg van de snelle economische ontwikkeling. De luchtkwaliteit in de grote steden is abominabel en het land stoot het meeste CO2 uit ter wereld. Ook de rest van het milieu is sterk vervuild. Gelukkig is China ook de grootste investeerder in hernieuwbare energie.

Xi Jinping © Reuters
Xi Jinping © Reuters

Censuur & mensenrechten

China is geen democratie. De overheid houdt zijn burgers nauwlettend in het oog. Het beperkt de persvrijheid, de toegang tot internet en nog een aantal andere vrijheden. Bovendien zitten vele dissidenten in de gevangenis. Protesten en betogingen worden onderdrukt, met als treurig dieptepunt de bloedige onderdrukking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989.
China voert ook de meeste terechtstellingen uit ter wereld. Veel Chinezen hebben met dit alles echter vrede, omdat ze stabiliteit en welvaart belangrijker vinden.
De bekende auteur Ian Buruma interviewde in Slechte elementen: Chinese dissidenten van Los Angeles tot Beijing tientallen dissidenten.

Tiananmenplein in 1989
Tiananmenplein in 1989

Religie & bevolking

Religie

Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme hebben een grote rol gespeeld in de vorming van de Chinese cultuur. De Communistische regering promoot staatsatheïsme. Er bestaat een beperkte vorm van godsdienstvrijheid, maar onder overheidscontrole. Chinezen zijn erg bijgelovig, bijvoorbeeld voor cijfers die voor- of tegenspoed brengen.

Bevolking

De teller staat momenteel op een kleine 1,4 miljard inwoners. Om de bevolkingsexplosie onder controle te houden werd in de jaren ’70 de eenkindpolitiek ingevoerd. Sinds 2016 mogen Chinezen 2 kinderen hebben, onder meer wegens de snel toenemende vergrijzing.
China telt in totaal 56 etnische bevolkingsgroepen. De Han-Chinezen vormen daarin de grootste groep met iets meer dan 90% van de bevolking. Bekende minderheden zijn de Tibetanen en Oeigoeren, maar er bestaan ook veel kleine minderheden, elk met hun eigen taal en cultuur.
Zowel met de Tibetanen als met de Oeigoeren, die streven naar meer autonomie, zijn er al tientallen jaren spanningen  en komt het regelmatig tot gewelduitbarstingen . In de provincie Xinjiang ziin momenteel honderdduizenden islamitische Oeigoeren opgesloten in ‘heropvoedingskampen’.
Meer informatie over deze provincie en de spanningen tussen Oeigoeren, Han-Chinezen en andere bevolkingsgroepen vindt u in Xinjiang : de nieuwe grens van China van Jeanne Boden

© Basil Pao
© Basil Pao

Boeken China algemeen

China, een gids voor de 21e eeuw

China, een gids voor de 21e eeuw

Informatie over en visie op de ontwikkelingen in het huidige China en de rol van de Communistische Partij daarbij.

De eeuw van Xi : hoe China onze toekomst bepaalt

De eeuw van Xi : hoe China onze toekomst bepaalt

Journalistieke reportage over de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in China onder het bewind van president Xi Jinping.

Eerst Xi dan geloven : buitenstaander in het Middenrijk

Eerst Xi dan geloven : buitenstaander in het Middenrijk

Korte essays door een in China werkzame Nederlander over uiteenlopende aspecten van actuele ontwikkelingen in China.

China : het daghet inden oosten, het lichtet overal : zakelijk China, scherp in beeld gebracht

China : het daghet inden oosten, het lichtet overal : zakelijk China, scherp in beeld gebracht

China

China

Bundel essays over de geschiedenis, politiek, levensbeschouwingen, kunst, talen, geneeskunde en technologie van China.

Hoe maak ik het in China? : wonen en werken, maatschappelijke en culturele trends, economische kansen en valkuilen

Hoe maak ik het in China? : wonen en werken, maatschappelijke en culturele trends, economische kansen en valkuilen

Schets van de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in China.

Sneltrein China : een land dat zichzelf voorbijraast

Sneltrein China : een land dat zichzelf voorbijraast

Pennewaert werkte van 2007 tot 2011 als diplomaat op de Belgische ambassade in Beijing. In die periode doormaakte het land een enorme groei en ontwikkelde zich tot een aanstormende wereldmacht. Aan de basis van deze snelle ontwikkelingen ligt volgens Pennewaert het geloof in maakbaarheid. Maar is dit maakbaarheidsidee en de ongebreidelde groei die hieruit resulteert wel houdbaar?

De essentie van China : communicatie, zakendoen, marketing

De essentie van China : communicatie, zakendoen, marketing

Praktische informatie over de Chinese bedrijfscultuur, economie en wetgeving voor Nederlandse ondernemers die in China zaken willen gaan doen.

China : geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst en politiek

China : geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst en politiek

Het geluk van de Chinezen : van onze correspondent in Shanghai

Het geluk van de Chinezen : van onze correspondent in Shanghai

Journalistieke reportages over het alledaagse leven van de huidige Chinese middenklasse.

Beestig China : vijf jaar VRT-correspondent in een nieuwe grootmacht

Beestig China : vijf jaar VRT-correspondent in een nieuwe grootmacht

De VRT-correspondent laat aan de hand van de twaalf tekens van de Chinese dierenriem, twaalf inwoners van China aan het woord en typeert hiermee het hedendaagse China.

Boeken China geschiedenis algemeen

Achter de Chinese Muur : geschiedenis van China's isolement 1000 v.C.-2000 n.C.

Achter de Chinese Muur : geschiedenis van China's isolement 1000 v.C.-2000 n.C.

Politieke geschiedenis van China, verteld aan de hand van de bouw van de Chinese muur (muren).

Het hemels mandaat : de geschiedenis van het Chinese keizerrijk

Het hemels mandaat : de geschiedenis van het Chinese keizerrijk

China : de Chinese beschavingen van de prehistorie en de dynastieën tot en met de laatste keizer

China : de Chinese beschavingen van de prehistorie en de dynastieën tot en met de laatste keizer

China : een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw

China : een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw

Een geschiedenis van het Chinese keizerrijk tot 1600 : de duurzame zoektocht naar imperium

Een geschiedenis van het Chinese keizerrijk tot 1600 : de duurzame zoektocht naar imperium

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een beter historisch inzicht over China. De auteur slaagt erin de complexe en omvangrijke geschiedenis van het oude China helder en beknopt uiteen te zetten.

Het oude China : de Chinese beschaving van de oorsprong tot de Tang-dynastie

Het oude China : de Chinese beschaving van de oorsprong tot de Tang-dynastie

Geschiedenis van de Chinese beschaving van het Neolithicum (ca. 8500-1700 v. Chr.) tot en met Tangdynastie (618-907).

China : een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkelingen van het moderne China

China : een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkelingen van het moderne China

Het moderne China roept in het Westen veel vragen op. Is het land een bedreiging of kans? Vertaalt de economische macht zich onvermijdelijk in politieke en militaire macht? Etc. Om deze vragen te beantwoorden, grijpt Schulte terug naar de wortels van de Chinese cultuur.

Boeken China 20ste en 21ste eeuw

Modern China

Modern China

Overzicht van de maatschappelijke ontwikkeling van China van de laatste honderdvijftig jaar.

China : a modern history

China : a modern history

Modern China : a very short introduction

Modern China : a very short introduction

De eeuw van China

De eeuw van China

De tragiek van de bevrijding : de geschiedenis van de Chinese revolutie 1945-1957

De tragiek van de bevrijding : de geschiedenis van de Chinese revolutie 1945-1957

Mao's massamoord : de geschiedenis van China's grootste drama 1958-1962

Mao's massamoord : de geschiedenis van China's grootste drama 1958-1962

De Culturele Revolutie : een volksgeschiedenis, 1962-1976

De Culturele Revolutie : een volksgeschiedenis, 1962-1976

De poort van de Hemelse Vrede : de Chinezen en hun revolutie 1895-1980

De poort van de Hemelse Vrede : de Chinezen en hun revolutie 1895-1980

Over China

Over China

Overzicht van de historische en diplomatieke achtergronden van de buitenlandse politiek van China.

The great Chinese revolution 1800-1985

The great Chinese revolution 1800-1985

Het Verre Oosten : oog in oog met het China van Mao

Het Verre Oosten : oog in oog met het China van Mao

Dagboek en brieven, geschreven door een Leidse hoogleraar geschiedenis van Oost-Azië tijdens een reis door communistisch China in 1964.

Boeken China & het Westen

De nieuwe wereldorde : hoe China sluipenderwijs de macht overneemt

De nieuwe wereldorde : hoe China sluipenderwijs de macht overneemt

Analyse van de veranderingen in de internationale orde: de teloorgang van de Westerse dominantie en de snelle opkomst van China als wereldmacht.

Amerika tegen China : de nieuwe Koude Oorlog?

Amerika tegen China : de nieuwe Koude Oorlog?

Analyse van de economische, diplomatieke en militaire opkomst van China en de Amerikaanse pogingen om de Aziatische supermacht in toom te houden.

China en de barbaren : het verzet tegen de westerse wereldorde

China en de barbaren : het verzet tegen de westerse wereldorde

Analyse van de Chinese geschiedenis en actuele politiek.

De nieuwe zijderoutes : het heden en de toekomst van de wereld

De nieuwe zijderoutes : het heden en de toekomst van de wereld

Botsende supermachten : China en Amerika op ramkoers?

Botsende supermachten : China en Amerika op ramkoers?

Inleidend overzicht van de botsingen tussen de grootmachten China en de Verenigde Staten.

China en het westen : kroniek van een historische ontmoeting

China en het westen : kroniek van een historische ontmoeting

Out of China : how the Chinese ended the era of western domination

Out of China : how the Chinese ended the era of western domination

De geelzucht van Europa : China en het Westen

De geelzucht van Europa : China en het Westen

Kritisch historisch overzicht van de relatie tussen Europa en China van de Oudheid tot heden.

China voor Vlamingen

China voor Vlamingen

Dit originele boek verkent de Chinese cultuur aan de hand van citaten uit oude documenten van de Vlaamse missionarissen van Scheut. In 1865 trokken paters-scheutisten naar China, tot Mao hen in 1955 uit het land bande. De auteur legt de link tussen die geschiedenis en het China van vandaag, en geeft aan hoe we met deze historische kennis van China en de Chinezen ons voordeel kunnen doen.

Het grote continent van de Khan : China in de westerse verbeelding

Het grote continent van de Khan : China in de westerse verbeelding

Boeken China algemene politiek en economie

Onmogelijke vrede : China's moeizame opmars in Azië

Onmogelijke vrede : China's moeizame opmars in Azië

Analyse van de opmars van China als grootmacht op zowel sociaal en economisch als politiek gebied.

Verbijsterend China : wereldmacht van een andere soort

Verbijsterend China : wereldmacht van een andere soort

Overzicht van de politieke en economische achtergronden van de opkomst van China als economische wereldmacht.

China, wereldleider? : drie toekomstscenario's

China, wereldleider? : drie toekomstscenario's

Analyse van de politieke en economische situatie in China, als antwoord op de vraag of China zal uitgroeien tot een onbetwiste wereldleider.

China : inzicht in zijn doorbraak

China : inzicht in zijn doorbraak

Dit boek schetst de modernisering van de volksrepubliek China, van 1980 tot nu. De auteur graaft naar de stuwende krachten achter de indrukwekkende groei en onderzoekt hoe de inhaalbeweging zich concreet voltrekt.

Paradoxaal China : westerse perceptie, oosterse realiteit

Paradoxaal China : westerse perceptie, oosterse realiteit

Kritische artikelen over de westerse visie op de Chinese cultuur, politiek en samenleving.

Alles voor de winnaar : de groeihonger van China en de gevolgen voor de rest van de wereld

Alles voor de winnaar : de groeihonger van China en de gevolgen voor de rest van de wereld

Beschrijving van de manier waarop China zijn greep op de internationale grondstoffenmarkt versterkt.

China's stille expansie

China's stille expansie

Journalistieke analyse van de economische expansie van China en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten, de arbeidsomstandigheden en het milieu in ontwikkelingslanden.

De ambities van China : een volk gevangen tussen autoriteit en aspiratie

De ambities van China : een volk gevangen tussen autoriteit en aspiratie

Journalistieke reportage over de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen in China aan de hand van de levensbeschrijvingen van enkele individuele Chinezen.

Macht of mythe? : achter de schermen van het Chinese groeimirakel

Macht of mythe? : achter de schermen van het Chinese groeimirakel

China in verandering : balans en toekomst van de hervormingen

China in verandering : balans en toekomst van de hervormingen

De Chinese droom : wedergeboorte van een ongenaakbare supermacht

De Chinese droom : wedergeboorte van een ongenaakbare supermacht

Journalistieke reportage over de politiek, economie en samenleving in het huidige China.

Boeken China politieke dissidenten

The people's republic of amnesia : Tiananmen revisited

The people's republic of amnesia : Tiananmen revisited

De draak en de rozentuin : de titanenstrijd tussen het regime en de kunstenaars in China

De draak en de rozentuin : de titanenstrijd tussen het regime en de kunstenaars in China

Journalistieke reportage over de verhouding tussen kunst, cultuur en politiek in het moderne China.

Het kleine meisje van het grote plein

Het kleine meisje van het grote plein

Chai Ling was één van de leiders van de studentenopstand in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede. De opstand in Beijing was vreedzaam, maar werd in bloed gesmoord door het leger. Chai Ling vluchtte het land uit. Ze strijdt nog altijd voor vrijheid in China.

Ai Weiwei : een dissident in hedendaags China

Ai Weiwei : een dissident in hedendaags China

Levensbeschrijving van de Chinese kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei, gebaseerd op illegale interviews. Ai Weiwei, die sinds 2012 onder verscherpt toezicht staat, vertelt over China's totalitaire regime, dat geen vrijheid van meningsuiting kent, en wat kunst met mensen doet onder deze omstandigheden.

Staatsgevangene n° 1 : het geheime dagboek van premier Zhao Ziyang

Staatsgevangene n° 1 : het geheime dagboek van premier Zhao Ziyang

Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat : Chinese mensenrechtenactivist in gevangenschap

Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat : Chinese mensenrechtenactivist in gevangenschap

Liu Xiabo won in 2010 de Nobelprijs voor de vrede. Deze teksten symboliseren zijn strijd voor de Chinese mensenrechten. Het zijn politieke essays, gedichten, beschouwingen over de Chinese cultuur en over het gerechtelijk proces dat voorafging aan zijn gevangenschap.

Boeken historische politieke leiders

De nieuwe keizer : Xi Jinping, de machtigste man van China

De nieuwe keizer : Xi Jinping, de machtigste man van China

Biografie van de Chinese leider.

Deng Xiaoping and the transformation of China

Deng Xiaoping and the transformation of China

Deng Xiaoping and the making of modern China

Deng Xiaoping and the making of modern China

Het rijk van Mao : een lijdensverhaal

Het rijk van Mao : een lijdensverhaal

Geschiedenis van communistisch China van 1949 tot 1976.

Mao : het onbekende verhaal

Mao : het onbekende verhaal

Kritische biografie van de Chinese leider (1893-1976).

Mao : a very short introduction

Mao : a very short introduction

Mao

Mao

Beknopte biografie van de Chinese leider Mao Zedong (1893-1976).

De keizerin

De keizerin

Biografie van de Chinese keizering Cixi (1835-1908).

De laatste keizer van China was een kind

De laatste keizer van China was een kind

Wu : het waargebeurde verhaal van de eerste en enige vrouw in de Chinese geschiedenis die regerend keizerin werd

Wu : het waargebeurde verhaal van de eerste en enige vrouw in de Chinese geschiedenis die regerend keizerin werd

Biografie van de zevende-eeuwse Chinese keizerin, die door intriges wist op te klimmen van concubine tot alleenheerseres en daarna voor niets terugdeinsde om zich in die positie te handhaven.

Boeken Tibet en Xinjiang

Tibet : kroniek van het dak van de wereld

Tibet : kroniek van het dak van de wereld

Het verhaal van Tibet

Het verhaal van Tibet

De visie van de Dalai Lama op de geschiedenis van Tibet.

Het spoor naar Tibet

Het spoor naar Tibet

Verslag van de voltooiing van de spoorlijn tussen China en Tibet en de gevolgen ervan voor beide landen.

Vrijheid voor Tibet : pleidooi voor menselijkheid en tolerantie

Vrijheid voor Tibet : pleidooi voor menselijkheid en tolerantie

Visie van de Tibetaanse geestelijk leider op de Tibetaanse kwestie.

In de ban van Tibet : een onthullend antwoord van de Dalai Lama op het conflict tussen China en Tibet

In de ban van Tibet : een onthullend antwoord van de Dalai Lama op het conflict tussen China en Tibet

Utopische visie op wat de Dalai Lama zou kunnen betekenen voor Tibet, China en de rest van de wereld als zijn wijze lessen gevolgd zouden worden.

De weg naar Lhasa

De weg naar Lhasa

Zeven jaar in Tibet ; Terug naar Tibet

Zeven jaar in Tibet ; Terug naar Tibet

Beschrijving van het verblijf in Tibet van de Oostenrijkse auteur tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn hernieuwde kennismaking met Tibet in 1982.

Xinjiang : de nieuwe grens van China

Xinjiang : de nieuwe grens van China

Boeken China kunst & architectuur

Architectural guide China

Architectural guide China

The Chinese art book

The Chinese art book

China contemporary : architecture, art, visual culture = architectuur, kunst, beeldcultuur

China contemporary : architecture, art, visual culture = architectuur, kunst, beeldcultuur

China now

China now

Catalogus met een overzicht van hedendaagse Chinese kunstenaars.

The revolution continues : new art from China

The revolution continues : new art from China

Het oude China : de Chinese beschaving van de oorsprong tot de Tang-dynastie

Het oude China : de Chinese beschaving van de oorsprong tot de Tang-dynastie

Geschiedenis van de Chinese beschaving van het Neolithicum (ca. 8500-1700 v. Chr.) tot en met Tangdynastie (618-907).

The golden age of Chinese archeology : celebrated discoveries from The People's Republic of China

The golden age of Chinese archeology : celebrated discoveries from The People's Republic of China

The printed image in China : from the 8th to the 21st centuries

The printed image in China : from the 8th to the 21st centuries

Het eeuwige leger : het terracottaleger van de eerste keizer

Het eeuwige leger : het terracottaleger van de eerste keizer

Beschrijving in woord en beeld van het in 1974 in China opgegraven terracotttaleger dat stamt uit 221 v. Chr.

De Chinese verleiding : Chinese exportkunst van de zestiende tot de negentiende eeuw

De Chinese verleiding : Chinese exportkunst van de zestiende tot de negentiende eeuw

Concubines en courtisanes : de vrouw in de Chinese erotische kunst : collectie Ferry M. Bertholet

Concubines en courtisanes : de vrouw in de Chinese erotische kunst : collectie Ferry M. Bertholet

Chinese architecture : a history

Chinese architecture : a history

Boeken Fictie

Veranderingen

Veranderingen

Autobiografisch relaas van de Chinese schrijver van zijn lange weg van plattelandsjongen tot schrijver, van 1969 tot 2009.

De rode kamer

De rode kamer

Na de dood van haar moeder wordt een jonge Chinese vrouw naar het 18e eeuwse Beijing gestuurd. Haar toekomst zal worden bepaald door invloedrijke familieleden.

Droomvrouw

Droomvrouw

Een jong meisje uit het China van de 17e eeuw beleeft de (on)mogelijkheden van haar cultuur heftig, waarbij haar leven tragische ontwikkelingen kent.

Shanghai skyline

Shanghai skyline

Het leven in het moderne Shanghai, afgezet tegen het verleden van de stad.

Belegerde vesting

Belegerde vesting

Een jonge verwesterde Chinees heeft moeite zich aan te passen aan de Chinese samenleving eind jaren dertig.

De bloedverkoper

De bloedverkoper

Een eenvoudige Chinese fabrieksarbeider probeert onder de moeilijkste omstandigheden een gewoon leven te leiden, onder meer door zijn bloed te verkopen.

De reizen van Oud Afval

De reizen van Oud Afval

In de laatste jaren van het Chinese keizerrijk probeert een rondreizende geneesheer op zijn eigen bescheiden wijze iets te doen aan het onrecht dat hij om zich heen ziet, met name onder het gewone volk.

Shanghai baby

Shanghai baby

Het leven van een groep twintigers in het hedendaagse Shanghai wordt beheerst door drank, drugs, popmuziek en seks.

Een tocht door 110 koninkrijken : in de voetsporen van een boeddhistische monnik

Een tocht door 110 koninkrijken : in de voetsporen van een boeddhistische monnik

Spiritueel reisverslag van een Chinese vrouw die letterlijk treedt in de voetsporen van de beroemde Chinese boeddhistische monnik Xuanzang.

De waanzinnigen

De waanzinnigen

Een professor krijgt een beroerte, waarna zijn student en aanstaande schoonzoon plichtsgetrouw de verzorging op zich neemt.

Dromen van Joy

Dromen van Joy

Als een 19-jarige vrouw ontdekt dat ze door haar opvoeders is voorgelogen over wie haar ouders zijn, vertrekt ze eind jaren vijftig van de 20e eeuw vanuit Los Angelos naar Sjanghai om haar vader te zoeken.

De Spaanse consul

De Spaanse consul

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Spaanse consul in Shanghai verliefd op een joodse vrouw; hij doet er alles aan om haar te redden, maar wordt daarbij tegengewerkt door de Japanse bezetter.

De go-speelster : roman

De go-speelster : roman

Tijdens de bezetting van Mantsjoerije door Japan in de jaren dertig van de 20e eeuw wordt een Japanse soldaat verliefd op een Chinese scholiere die briljant het go-spel kan spelen.

De stroom van de rivier

De stroom van de rivier

Autobiografisch relaas van de Chinees-Amerikaanse auteur over zijn studententijd in Peking, tot aan zijn vertrek naar Amerika. Vervolg op 'De kleuren van de berg'.

Dien het volk

Dien het volk

Een Chinese soldaat en de vrouw van zijn superieur hebben een affaire, waarbij afbeeldingen en spreuken van Mao als stimulantia fungeren.

Candy

Candy

Aan het eind van de twintigste eeuw wordt een groep twintigers in Shanghai beheerst door drugs, drank en seks.

Het boek van het verraad

Het boek van het verraad

Reconstructie van de gebeurtenissen die volgden op het in 1728 overhandigen van een brief waarin aangezet wordt tot een samenzwering tegen de keizer van China.

Het rode korenveld

Het rode korenveld

Een Chinese jongen vertelt over het leven van zijn grootmoeder in een dorpsgemeenschap op het schiereiland Shandong voor, tijdens en na de Japanse bezetting die gepaard ging met ongemeen wrede gruweldaden.

Nanjing 1937 : een liefdesgeschiedenis

Nanjing 1937 : een liefdesgeschiedenis

Een getrouwde Chinese professor wordt in 1937 verliefd op een meisje dat op het punt staat te trouwen.

Stèles

Stèles

Levensbeschouwelijke aforismen van de Franse dichter en sinoloog (1878-1919) in de trant van oude Chinese stèles.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.