Thema's

Clash | Voor of tegen kernenergie
een urgente kwestie
Oerknal - Grenzen van ons lichaam - Leven buiten onze aarde
van 13 tot 20 oktober 2019
Natuurbeheer of barbarij?
Onbeperkt energie?

Gebeurtenis

21 juli 1969