Inleiding

Migratie en massamigratie is van alle tijden. Toch is dit een razend actueel thema dat het nieuws en de (politieke) discussies blijft beheersen.

Het is een uiterst complexe kwestie en een discussie met veel verschillende stemmen.

Geert Mak gaat er dieper op in in zijn boek Grote verwachtingen in Europa, 1999-2019.

We halen enkele citaten aan en geven een keuzelijst met boeken, films en websites over het thema.

 

Het massale verdrinken van de armen uit Afrika werd in het 21ste eeuwse Europa zo normaal dat het vaak nauwelijks meer de media haalde...Een van de centra, de organisatie United for Intercultural Action, publiceerde vanaf 1993 de jaarlijkse 'List of Deaths', veruit het nauwkeurigste overzicht van de slachtoffers van massamigratie naar Europa sinds 1993. De resultaten van deze body count waren onthullend: in totaal waren - tot juni 2018  - 34 361 migranten omgekomen. Ze bleken massaal in de Sahara te zijn verdwenen, ze waren gestikt in containers en vrachtwagens...Veruit de meesten waren op zee verdronken: 80 procent, zo'n 27 000.p. 134

Het Europa van Schengen, de grote Europese verworvenheid van de jaren negentig, bleek tien jaar later een bron van wanhoop, zorg en misstanden. In de kern ging het om eenzelfde probleem als rond de euro. Ook hier was, in het toenmalig optimisme, de volgorde omgedraaid. In plaats van eerst een stevig gemeenschappelijk vluchtelingen- en immigratiebeleid op te zetten en pas daarna de onderlinge barrières te slechten gebeurde precies het omgekeerde: de meeste Europese binnengrenzen gingen wijd open, de bewaking van de buitengrenzen werd verwaarloosd, van een gezamelijk immigratiebeleid was nauwelijks sprake.p. 138

Geert Mak, Grote verwachtingen in Europa, 1999-2019

Syrian refugees having rest at the floor of Keleti railway station. Refugee crisis. Budapest, Hungary, Central Europe, 5 September 2015 © Mstyslav Chernov, Wikimedia commons
Syrian refugees having rest at the floor of Keleti railway station. Refugee crisis. Budapest, Hungary, Central Europe, 5 September 2015 © Mstyslav Chernov, Wikimedia commons

30 jaar samenleven in diversiteit

30 jaar samenleven in diversiteit
Panelgesprek en boekvoorstelling: "Vanop de eerste rij. Van multicultuur naar superdiversiteit: dertig jaar samenleven door de ogen van VOEM"

VOEM, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, bestaat 30 jaar.
Historica Tina De Gendt schreef een atypisch verjaardagboek waarin 30 jaar interactie en dynamiek tussen een middenveldorganisatie en de maatschappelijke evolutie in woord en beeld gebracht wordt.

In deze boekvoorstelling gaan we met ons panel dieper in op deze interactie. Tina De Gendt, Badra Djait (VOEM) en Stijn Oosterlynck (Universiteit Antwerpen) gaan onder moderatie van Bert Devroey (VRT) in gesprek over de evolutie naar een superdiverse samenleving en de rol die geëngageerde burgers en middenveldorganisaties zoals VOEM kunnen spelen om het samenleven in diversiteit te bevorderen.
Hoe reageren we op polarisering in de samenleving?
Hoe zal de relatie tussen de overheid en het middenveld evolueren?

Donderdag 30/01/2020

 

Vanop de eerste rij
Superdiversiteit gaat over de transitie naar een samenleving waarin diversiteit niet langer iets van minderheden is. Het gaat niet langer over 'uitzonderingen' in etnisch relatief homogene samenlevingen. Het verwijst naar normalisering van diversiteit.
Dirk Geldof, Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert, p. 34-35

Migratie actueel algemeen

Migratie

Migratie

Bespreking van de geschiedenis en verschillende vormen van migratie, de oorzaken en motieven die daarachter steken en de voor- en nadelen ervan.

Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert

Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert

Migratie in 24 vragen & antwoorden

Migratie in 24 vragen & antwoorden

Migratie in België in 21 vragen en antwoorden

Migratie in België in 21 vragen en antwoorden

Vijf eeuwen migratie : een verhaal van winnaars en verliezers

Vijf eeuwen migratie : een verhaal van winnaars en verliezers

Overzicht van de sociaal-economische effecten van immigratie in Nederland sedert de zestiende eeuw.

Het opmerkelijke einde van Europa : immigratie, identiteit en islam

Het opmerkelijke einde van Europa : immigratie, identiteit en islam

De tweede vervreemding : het tijdperk van de wereldwijde samenwerking

De tweede vervreemding : het tijdperk van de wereldwijde samenwerking

Analyse van de grote wereldproblemen zoals armoede, massamigratie en klimaatverandering, met een pleidooi voor wereldwijde samenwerking als oplossing.

Continent zonder grens

Continent zonder grens

Visie van de politicus van de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) op de achtergronden, oorzaken en gevolgen van migratie naar Europa.

Migraties en interculturele toekomst : essay

Migraties en interculturele toekomst : essay

De vorm van vrijheid

De vorm van vrijheid

Verkenning van de importantie van zowel de binnen- als buitengrenzen van Europa met een actuele visie op de toekomst van dat werelddeel.

Migratie historisch algemeen

Thuis : 50 jaar migratie

Thuis : 50 jaar migratie

Vlamigrant : over migratie van Vlamingen vroeger en nu

Vlamigrant : over migratie van Vlamingen vroeger en nu

Ciao Belga : de geschiedenis van de Italo-Belgen

Ciao Belga : de geschiedenis van de Italo-Belgen

Geschiedenis van de Italiaanse immigranten die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw als gastarbeiders naar Belgie͏̈ kwamen.

Lessen uit Rome : vreemdelingen in het Romeinse Rijk en in de Europese Unie

Lessen uit Rome : vreemdelingen in het Romeinse Rijk en in de Europese Unie

Historische vergelijking tussen de migratie, integratie en religieuze tolerantie in het Romeinse rijk en in de hedendaagse Europese Unie.

Tranzyt Antwerpia : reis in het spoor van de Red Star Line

Tranzyt Antwerpia : reis in het spoor van de Red Star Line

De geschiedenis van Europa in de 20e eeuw aan de hand van een Poolse tiener die in 1911 naar Antwerpen reisde vanwaar miljoenen Europeanen naar de Verenigde Staten emigreerden.

Europa : mythologisch continent in eeuwige beweging

Europa : mythologisch continent in eeuwige beweging

Lezing over maatschappelijke diversiteit en migratie in de klassieke oudheid.

Het zwart-witdenken voorbij : een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie

Het zwart-witdenken voorbij : een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie

Vijf eeuwen migratie : een verhaal van winnaars en verliezers

Vijf eeuwen migratie : een verhaal van winnaars en verliezers

Overzicht van de sociaal-economische effecten van immigratie in Nederland sedert de zestiende eeuw.

Geen toekomst zonder grenzen : migratie in de geschiedenis

Geen toekomst zonder grenzen : migratie in de geschiedenis

De constructie van 'het migrantenprobleem' : een geschiedenis

De constructie van 'het migrantenprobleem' : een geschiedenis

Migranten maken de stad : migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Migranten maken de stad : migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Wij gaan naar Amerika : het verhaal van de Vlaamse landverhuizers

Wij gaan naar Amerika : het verhaal van de Vlaamse landverhuizers

Boer vindt land : Vlaamse migranten en Noord-Amerika

Boer vindt land : Vlaamse migranten en Noord-Amerika

Nergens beter dan thuis : 50 jaar migratie in België : een verhaal van ontgoocheling en hoop

Nergens beter dan thuis : 50 jaar migratie in België : een verhaal van ontgoocheling en hoop

An atlas of international migration

An atlas of international migration

Multiculturele samenleving

Vanop de eerste rij : van multicultuur naar superdiversiteit : dertig jaar samenleven door de ogen van VOEM

Vanop de eerste rij : van multicultuur naar superdiversiteit : dertig jaar samenleven door de ogen van VOEM

Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert

Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert

Sire, er zijn geen allochtonen meer

Sire, er zijn geen allochtonen meer

Samenleven met overtuigingen : levensbeschouwing, democratie en wetenschap

Samenleven met overtuigingen : levensbeschouwing, democratie en wetenschap

Samenleven met gezond verstand

Samenleven met gezond verstand

Pleidooi voor het vreedzame samenleven in een multiculturele maatschappij met als consensus de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Het land van aankomst

Het land van aankomst

Onderzoek en analyse van migratiebewegingen en integratieproblemen.

Solidariteit in superdiversiteit : handvatten voor concrete actie

Solidariteit in superdiversiteit : handvatten voor concrete actie

Vooruitopia : verbinding in verwarring

Vooruitopia : verbinding in verwarring

Zoo humain : de blijde terugkeer van de barbaar

Zoo humain : de blijde terugkeer van de barbaar

De verlichting uit evenwicht? : over normen en waarden, vrije meningsuiting en dominante religies

De verlichting uit evenwicht? : over normen en waarden, vrije meningsuiting en dominante religies

Enerzijds. Anderzijds : over omgaan met discriminatie, diversiteit en migratie

Enerzijds. Anderzijds : over omgaan met discriminatie, diversiteit en migratie

Persoonlijk getinte essays over discriminatie, racisme en de multiculturele samenleving, grotendeels met betrekking tot de situatie in Belgie͏̈.

Vluchtelingen

De nieuwe odyssee : het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis

De nieuwe odyssee : het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis

Journalistiek verslag van de huidige vluchtelingencrisis op basis van gesprekken met direct betrokkenen, met een analyse van achtergronden.

Blaffende honden

Blaffende honden

Bevlogen pleidooi voor een menselijker vluchtelingenbeleid in Italie͏̈, met name gericht op het lot van drenkelingen in de Middellandse Zee.

Niemand wil ze hebben : Europa en zijn vluchtelingen

Niemand wil ze hebben : Europa en zijn vluchtelingen

Kritische analyse van de poltieke problematiek omtrent vluchtelingen en asielzoekers in Europa, hun opvang en de toepassing van mensenrechten vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw tot heden.

Tranen en troost : mijn dagelijkse belevenissen als vluchtelingenarts op Lampedusa

Tranen en troost : mijn dagelijkse belevenissen als vluchtelingenarts op Lampedusa

Overvallen door de werkelijkheid : met de vluchtelingenstroom mee door Europa

Overvallen door de werkelijkheid : met de vluchtelingenstroom mee door Europa

Journalistieke observaties langs de vluchtelingenroute van Turkije naar Duitsland.

Oorlog zonder grenzen

Oorlog zonder grenzen

Alternatief actieplan van de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties voor een niet-gewelddadige oplossing van het vluchtelingenprobleem en het terrorisme.

Dit land is mijn land : een reis naar Europa

Dit land is mijn land : een reis naar Europa

Persoonlijk verslag van een Belgische journalist die samen met een groep vluchtelingen uit Syrië meereisde naar West-Europa.

Blijven of gaan? : in de voetsporen van Syrische vrijheidsstrijders

Blijven of gaan? : in de voetsporen van Syrische vrijheidsstrijders

Persoonlijk relaas van een Nederlandse docente die in de Turkse stad Gaziantep vlakbij de Syrische grens les gaf aan gevluchte Syrische vrijheidsstrijders en zo een andere kijk kreeg op de strijd in Syrië.

De vorm van vrijheid

De vorm van vrijheid

Verkenning van de importantie van zowel de binnen- als buitengrenzen van Europa met een actuele visie op de toekomst van dat werelddeel.

Over de grens : de vluchtelingencrisis als reality test

Over de grens : de vluchtelingencrisis als reality test

Overzicht van de huidige politieke vraagstukken rond migratie en de vluchtelingencrisis.

Van hier tot daar : tekeningen door vluchtelingen in België

Van hier tot daar : tekeningen door vluchtelingen in België

Exodus

Exodus

Fotoboek van vluchtelingen en migranten in Afrika, Azie͏̈ en Zuid-Amerika.

Mensenhandelaren : hoe jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakten

Mensenhandelaren : hoe jihadisten en IS ontvoeringen en de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakten

Keulen : kalifaat light en de fallout van een conflict

Keulen : kalifaat light en de fallout van een conflict

Opiniërende artikelen over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek naar aanleiding van de aanrandingen, verkrachtingen en diefstallen door immigranten tijdens de nieuwjaarsnacht van 2016 in Keulen.

Migratie Gent

Turkije aan de Leie : 50 jaar migratie in Gent

Turkije aan de Leie : 50 jaar migratie in Gent

Profiel van de grote Turkse gemeenschap in de Vlaamse stad Gent.

Migrant zkt toekomst : Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie

Migrant zkt toekomst : Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie

Intra-Europese migratie in de praktijk : een voorstelling van het project buurtstewards

Intra-Europese migratie in de praktijk : een voorstelling van het project buurtstewards

Nergens beter dan thuis : 50 jaar migratie in België : een verhaal van ontgoocheling en hoop

Nergens beter dan thuis : 50 jaar migratie in België : een verhaal van ontgoocheling en hoop

Documentaires dvd's

Borders

Borders

Impressie van de migratie vanuit Afrikaanse landen naar Europa waarin de focus ligt op de douanediensten in verschillende landen die met de migratiestromen te maken krijgen.

Een visum als bruidsschat

Een visum als bruidsschat

In de zomermaanden neemt de bevolking van Emirdag en de omliggende dorpen exponentieel toe. De Belgische Turken keren graag terug naar hun streek van herkomst, Belgische nummerplaten zijn er talrijker dan Turkse in de zomer.De jongeren komen vaak getrouwd terug van zo'n verblijf. De cijfers liegen niet: net geen twee derden van alle Belgische Turken huwt met iemand uit Turkije. Huwelijksmigratie is overigens geen fenomeen dat eigen is aan de Turkse gemeenschap. Ook bij de Marokkaanse Belgen trouwt ongeveer twee derden met een partner uit het moederland.Panorama sloeg deze zomer zijn tenten op in het Turkse Emirdag en leefde er van trouwpartij naar trouwpartij. Een huwelijk tussen een Turkse jongen of meisje van bij ons met iemand van ginder kan snel gaan. Van het moment dat de families het eens zijn en de twee trouwkandidaten zien elkaar zitten, is alles binnen een week beklonken."Mijn studio is vaak de plaats waar bruid en bruidegom voor het eerste echt bij elkaar zijn," zegt fotograaf Adem Uygurlu. "De jongen en het meisje schamen zich zo voor elkaar dat ze elkaar zelfs geen hand durven te geven."Turkse jongens - en hun ouders - zijn in Emirdag in de eerste plaats op zoek naar een vrouw die bereid is thuis te blijven, het huishouden te doen en kinderen groot te brengen. Turkse meisjes die hier zijn opgegroeid zijn daar van langsom minder bereid toe.In Emirdag zijn er wel nog meisjes te vinden die een leven in de schaduw van hun man zien zitten. Wat ook helpt, is de lokroep van een leven in West-Europa: België is het beloofde land voor de overgrote meerderheid van de Turken in Emirdag.Het zijn niet alleen jongens die een partner in Turkije gaan zoeken. Ook meisjes doen dat, zoals Sema in de reportage, een Turkse uit Gent die werkt als kassabediende in de Delhaize. Maar hun verwachtingen liggen anders. Zij willen een man met wie ze op voet van gelijkheid door het leven kunnen, iemand die helpt bij de afwas en zijn vrouw uit werken laat gaan. Blijkbaar vinden ze zo iemand sneller in Turkije dan bij ons.

Romans en waargebeurd

Alleen de bergen zijn mijn vrienden : verslag vanuit de Manus-gevangenis

Alleen de bergen zijn mijn vrienden : verslag vanuit de Manus-gevangenis

Autobiografische verslag door een Koerdisch-Iraanse vluchteling over zijn verblijf onder erbarmelijke omstandigheden in een Australisch detentiecentrum op Papoea-Nieuw-Guinea.

Ook jij zult stralen

Ook jij zult stralen

Na het overlijden van zijn moeder mist de 11-jarige Pietro haar enorm. Als hij de zomer bij zijn grootouders in Zuid-Italië doorbrengt, ontstaat in het kleine dorp onrust rondom een Afrikaanse migrantenfamilie.

De bijenhouder van Aleppo : roman

De bijenhouder van Aleppo : roman

Nuri, professioneel bijenhouder in Aleppo, besluit na het uitbreken van de oorlog waarin hun kind omkomt naar Europa te vluchten.

Archief van verloren kinderen

Archief van verloren kinderen

Verslag van een roadtrip van een Amerikaans gezin, twee geluidsdocumentairemakers met ieder een kind uit een vorige relatie, van New York naar het Apachegebied op de grens van Arizona-Mexico.

Bede aan de zee

Bede aan de zee

Een gedicht van een vader aan zijn zoontje dat omgekomen is tijdens een vlucht overzee.

De paradox van geluk

De paradox van geluk

Afrikaanse nachtwerkers in Londen helpen bij het vinden van een weggelopen kind, ondersteund door een biologe en een psychiater.

Wanneer het water breekt

Wanneer het water breekt

Geschiedenis van de vluchtelingen die na 1975 uit Vietnam vertrokken, aan de hand van de lotgevallen van een familie die in België belandde.

Archipel van de hond

Archipel van de hond

De aangespoelde lijken van drie Afrikaanse migranten confronteren een besloten eilandgemeenschap met haar illusies.

Vlinderslag : van vluchteling tot olympisch zwemster

Vlinderslag : van vluchteling tot olympisch zwemster

Yusra Mardini (1998, ik-figuur) vertelt over haar vlucht uit Syrië in 2015. Tijdens een levensgevaarlijke boottocht helpt ze talloze vluchtelingen. Uiteindelijk wordt ze olympisch zwemster. Waargebeurd verhaal, met katern kleurenfoto's. Vanaf ca. 15 jaar.

Brood

Brood

Als een jongen gedwongen door de oorlog zijn land moet ontvluchten, raakt hij onderweg zijn familie kwijt en moet hij alleen zien te overleven.

Materiaalmoeheid

Materiaalmoeheid

Twee broers vluchten weg uit oorlogsgebied en trachten Europa te bereiken, waarbij ze allebei hun eigen route en lot volgen.

Problemski Hotel

Problemski Hotel

Schetsen over het leven in een Vlaams asielzoekerscentrum.

God is niet verlegen

God is niet verlegen

Een Syrische arts, die in Parijs is afgestudeerd en Syrie͏̈ niet meer uit mag als hij zijn paspoort laat verlengen, en een Syrische actrice, die heeft deelgenomen aan demonstraties, besluiten beiden te vluchten.

Aal onder water

Aal onder water

Een 17-jarig meisje uit de Comoren in de Indische Oceaan kijkt in haar laatste ogenblikken terug op haar korte, bewogen leven.

De ontelbaren

De ontelbaren

'De ontelbaren' is een symbolisch/futuristische roman over de rijke Westerse samenleving, die overspoeld wordt door ontelbare economische vluchtelingen. Ze zijn met velen en vormen als het ware een mensenplaag. Ineens liggen ze te slapen in jouw portiek of stelen de bloemkolen uit jouw moestuin. De politiek heeft geen antwoord, de samenleving raakt ontwricht en de zaak escaleert in een bloedige burgeroorlog. De perspectiefwisselingen van de hoofdpersonen, zowel allochtonen als autochtonen, belichten de problematiek van twee kanten.

Dit zijn de namen : roman

Dit zijn de namen : roman

Een grensstad in de steppe. Uit de vlakte duikt een groep verwilderde vluchtelingen op. Ze veroorzaken angst en onrust in de stad. Als Pontus Beg, commissaris van politie, ze laat oppakken, wordt in hun bagage het bewijs van een misdaad gevonden. Beg ontrafelt de geschiedenis van hun helletocht, die gaandeweg verweven raakt met de ontdekking van het verhaal over zijn eigen afkomst.

Ellebogen

Ellebogen

Een jonge vrouw in Duitsland voelt zich bekneld door de regels van haar Turkse ouders en de vrijheid van haar vrienden in Berlijn.

Er zijn geen paarden in Brussel : vluchtelingenverhalen : Svetlana, Teliwel, Nozizwe, Zaki, Abdulkarim, Mohamed

Er zijn geen paarden in Brussel : vluchtelingenverhalen : Svetlana, Teliwel, Nozizwe, Zaki, Abdulkarim, Mohamed

In zes korte verhalen wordt de levensgeschiedenis verteld van zes jonge vluchtelingen uit verschillende landen.

Het jaar van de gelukszoekers

Het jaar van de gelukszoekers

Drie Indiase jongens emigreren vanuit India naar Engeland op zoek naar een beter leven.

Films

Bread and roses

Bread and roses

Een groep Mexicaanse immigranten in Los Angeles die als schoonmakers werken in een luxe kantorencomplex en worden uitgebuit door hun werkgever, komen op voor hun eigen rechten

Dheepan

Dheepan

Om de burgeroorlog in Sri Lanka te ontvluchten doen een man, een vrouw en een meisje alsof ze een familie vormen om zo als vluchteling te worden erkend in Frankrijk.

Babette's feast

Babette's feast

In Denemarken aan het eind van de negentiende eeuw bereidt een Franse huishoudster een groot feestmaal voor de sobere en godsvruchtige dorpelingen. Zo'n copieuze maaltijd past eigenlijk niet in hun sobere leefpatroon

Transit

Transit

Een Duitse vluchteling die op het laatste moment uit Parijs kan ontsnappen probeert vanuit Marseille naar Mexico te ontkomen.

Depuis qu'Otar est parti ...

Depuis qu'Otar est parti ...

Eka, een oude Georgische vrouw, leeft alleen voor haar zoon Otar, die illegaal in Frankrijk werkt. Haar dochter en kleindochter houden voor haar geheim dat hij verongelukt is

Western

Western

Vlakbij een afgelegen Bulgaars dorpje is een groep Duitse bouwvakkers bezig een kleine waterkrachtcentrale te bouwen. Tussen de bouwvakkers en de dorpelingen ontstaan vriendschappen, maar ook oplopende spanning.

Import export

Import export

Olga, een alleenstaande moeder uit de Oekrai͏̈ne en Pauli, een werkloze Oostenrijker, gaan beiden op zoek naar een beter bestaan, zij in Wenen, hij in Oost-Europa

Brooklyn

Brooklyn

In 1952 kan een jonge vrouw in Ierland geen werk vinden en emigreert, net als veel andere jonge Ieren in die tijd, naar Amerika, waar een baan voor haar is geregeld bij een warenhuis.

Fujian blue

Fujian blue

Verhalen van jongeren in de Chinese kustprovincie Fujian, die te maken krijgen met illegale emigratie en andere gevolgen van de modernisering

Le silence de Lorna

Le silence de Lorna

Om samen met haar geliefde Sokol eigenaar te worden van een snackbar wordt Lorna, een jonge Albanese die in België woont, medeplichtig aan een complot met de criminele Fabio. Hij zet voor haar een schijnhuwelijk op met Claudy, zodat zij de Belgische nationaliteit verkrijgt, om vervolgens een Russische maffioso te kunnen huwen die bereid is om veel te betalen om Belg te worden. Om snel tot dit tweede huwelijk te komen, is Fabio van plan om Claudy te vermoorden. Maar kan Lorna haar mond houden?

Norteado

Norteado

De jongeman Andres komt uit de stad Oaxaca in het zuiden van Mexico en probeert de Verenigde Staten te bereiken. Hij sluit vriendschap met twee dames die in de grensstad Tijuana een winkeltje runnen. Iedere keer als Andres door de grenspolitie wordt teruggestuurd, keert hij naar hen terug.

Angst essen Seele auf

Angst essen Seele auf

What will people say

What will people say

Nisha (16) is de dochter van Pakistaanse immigranten in Noorwegen. Wanneer haar vader haar met haar vriendje betrapt, ontvoert hij haar en brengt haar onder bij familie in Pakistan. Vanaf ca. 15 jaar.

Le Havre

Le Havre

Marcel Marx heeft zijn oude schrijversleven opgegeven om een tevreden en huiselijk bestaan op te bouwen als schoenpoetser samen met zijn vrouw Arletty in Le Havre. Als Arletty ernstig ziek wordt, ontmoet Marcel een minderjarige Afrikaanse vluchteling die hij probeert te helpen.

Transit by Christian Petzold

TRANSIT by Christian Petzold

Mensen redden als misdaad

Gepubliceerd op 17 feb. 2020

Kapitein Pia Klemp heeft met haar schip zeker 14.000 mensen van de dood gered. In 2017 nam de Italiaanse justitie het schip in beslag en beschuldigde haar van hulp bij illegale immigratie. Dat kan haar twintig jaar gevangenisstraf opleveren. Desondanks blijft Pia zich inzetten voor de vluchtelingen.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.