Gesprekken op het middaguur over literatuur en cultuur.

Griet Pauwels interviewt auteurs en andere culturele persoonlijkheden. 

Zij eindigt het gesprek meestal met een treffend citaat uit het oeuvre van haar gast. Deze citaten kunt u hieronder lezen en zo ontdekken wie er onder meer te gast was.

 

Vanwaar de naam 'Paarse Zetel'?
De paarse zetels behoorden toe aan Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck.
Ze stonden in één van de salons van zijn kasteel Orlamonde in Nice.
Nu nemen opnieuw schrijvers en cultuurfiguren plaats in paarse zetels om te praten over wat hen boeit.

Praktisch:

Het programma
Wanneer? Op donderdagmiddag van 12.30 tot 13.15 uur.
Waar? Bibliotheek De Krook
Gratis toegang. Met reservaties. 
Inlichtingen: bibliotheek@stad.gent

 

Griet Pauwels en Annelies Beck - Paarse Zetel 20 april 2017
Griet Pauwels en Annelies Beck - Paarse Zetel 20 april 2017
‘Literatuur moet mensen ervan overtuigen dat de wereld nog veel ingewikkelder is dan de mensen daarvoor al dachten.’

Jan Brokken, Paarse Zetel, 12 november 2015
'praat met mij en doe dat
honderduit, vertel me zwijgend
waarover een leven gaat
hoeveel tederheid er nodig is
en adem gulzig tot het eind
spreek dit lichaam zonder
een spoor van schroom, spreek
het, spel het volledig uit
laat me duizelen breng me
in totale ademnood geef je
eindelijk helemaal bloot.'

Marc Tritsmans, Paarse Zetel, 28 januari 2016
'Ik zal nooit stoppen met schrijven. Ook niet als het publiek afhaakt. Al schrijvende leef ik intenser. Dieper. Zeker poëzie zal ik nooit kunnen laten. Dat komt vanzelf.'
Stefan Hertmans, Paarse Zetel, 12 maart 2015
'Elk woord weeg ik op een goudschaaltje, het staat in dienst van de sfeer die ik wil scheppen. De beelden dragen mijn verhalen, dat is de essentie van mijn schrijven.'

Marente de Moor, Paarse Zetel, 6 november 2014
'Iedereen die kunst maakt of beleeft, heeft een vorm van geloof, al zullen velen dat bestrijden. Iedereen kan zijn eigen god creëren.'
Saskia de Coster, Paarse Zetel, 2 oktober 2014
'Een prachtig gedicht brandt als een kus, snijdt als een mes, slaat in als de bliksem. Het zet de wereld in een onbekend licht. Het maakt de ogen wijder, de oren opener, het hart groter. Het is tegengif tegen zo veel: banaliteit, gezwets, verdoving, overdreven ernst, conditionering, moedeloosheid, eenzaamheid, routine, stress, winterkou.'

Charles Ducal, Paarse Zetel, 29 januari 2015
'Om het literaire verleden levend te houden is het essentieel dat wij het gesprek ermee blijven koesteren.'
Frits van Oorstrom, Paarse Zetel, 3 april 2014
'Het is niet de bedoeling om een waardeoordeel uit te spreken over deze mensen, wel om hen te proberen begrijpen en verklaringen trachten aan te brengen die hun denken en handelen enigszins kunnen verklaren.'

Aline Sax, Paarse Zetel, 21 maart 2014
'Een van de geneugten van het boeken lezen is niet alleen dat je leest over onderwerpen die jou totaal vreemd zijn, maar ook dat je verwante zielen ontmoet.'
Jean Paul van Bendegem, Paarse Zetel, 20 februari 2014
'Schrijven is jezelf een spiegel voorhouden, die je meedogenloos laat zien wat je allemaal niet kunt, en erger nog: niet bent.'

Maarten Doorman, Paarse Zetel, 13 december 2013
'Uit het werk als schrijver moet het levensgeluk komen.'
Oek de Jong, Paarse Zetel, 14 november 2013
'Poëzie veroorzaakt geen aardverschuiving, maar we moeten als het ware inbreken in onze maatschappij om iedereen aan te zetten tot denken. Zoals de filosoof Baumann het zei: de moderne samenleving wordt vloeibaar en daar moeten we elk onze plek in vinden.'

Paul Demets, Paarse Zetel, 30 januari 2014
'Literatuur moet tonen. Tonen hoe de dingen zijn, tonen wat er allemaal bestaat. Ik heb aanvaard dat het mijn taak is om dat te tonen. Wat daarna komt, is interpretatie. Een mening.'
Annelies Verbeke, Paarse Zetel, 3 oktober 2013
'Tijd is een van de meest fundamentele ervaringen van ons leven, en het is onverantwoord die volledig uit te besteden aan een abstracte uitvinding als de klok, omdat hiermee onze menselijkheid op het spel gezet wordt.'

Joke Hermsen, Paarse Zetel, 21 maart 2013
'Want net zoals fastfood slecht is voor het lichaam, zo is de fastfoodcultuur – met te veel zachte en zoete en snelle happen – ongezond voor de kop.'
Gerda Dendooven, Paarse Zetel, 14 maart 2013
'Soms vraag ik mij af of het niet beter was geweest dat we op het niveau van een chimpansee of zelfs lager waren gebleven zodat we ons niet bewust zouden zijn van onze eindigheid.'

J.P. Cassiman, Paarse Zetel, 21 februari 2013
'Dichten is immers 'verdichten' of compacter maken om met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk op te roepen.'
Peter Theunynck, Paarse Zetel, 31 januari 2013
Begincitaat:
'Steek, als dat het beste is voor Rome.'
'Een soldaat van het vijftiende legioen boorde zijn zwaard diep in Galba's hals.
Vervolgens hakten de anderen op hem in en verminkten zijn armen en benen deerlijk.
Sommige soldaten wisten van geen ophouden, zelfs toen het hoofd al van de romp was gescheiden.'

Fik Meijer, Paarse Zetel, 13 december 2012
'Als je de pretentie hebt om op een podium te staan moet je iets vertellen over de maatschappij. Het zou spijtig zijn als je die sociale opdracht negeert.'
Johan Heldenbergh, Paarse Zetel, 22 november 2012
'Schrijvers en lezers lijken erg op elkaar: ze willen allebei dat een boek iets met hen doet, en dat ze na afloop een ander mens geworden zijn. Je hebt geen idee hoe dat precies in zijn werk is gegaan, je kunt het alleen maar ondergaan. Dat wil ik als schrijver teweegbrengen, bij mezelf en bij de lezer.'

F.M. Thomése, Paarse Zetel, 6 oktober 2011
'Als ik de inhoud én de vormgeving van een boek erg goed vind blijft het, nadat ik het vele malen gelezen heb, nog maanden in het zicht liggen.'
Carll Cneut, Paarse Zetel, 22 maart 2012
'Cultuur als wisselwerking tussen individu en maatschappij is de zachte kracht die de geest scherp houdt, het kritisch vermogen en het geweten prikkelt, opheldering verschaft en vergezichten biedt. Cultuur voedt het verzet tegen de nivellerende en ontluisterende krachten die elke samenleving van binnenuit bedreigen. Cultuur maakt je tot een gewaarschuwd mens.'

Anneke Brassinga, Paarse Zetel, 26 januari 2012
'Ik wil dat mensen hun ogen kunnen sluiten als ze naar mijn films kijken. Om in hun hoofd een eigen film af te spelen. Echt: je mist niets als je even niet kijkt.'
Gust Van den Berghe, Paarse zetel, 20 oktober 2011
Begincitaat:
'Ik schrijf ook niet voor onsterfelijkheid, ik ben een hier en nu-schrijver, het interesseert me niet of na mijn dood mijn teksten nog worden gelezen of gespeeld.
Er zijn schrijvers die schrijven voor de eeuwigheid en zo de dood wensen te bezweren, maar ik vind dat psychotisch.’

Jeroen Olyslaegers, Paarse Zetel, 17 februari 2011
' De magie van het woord roept zelfs de vluchtige lezer tot de orde en dwingt hem stil te staan. Poëzie houdt de dingen én de lezer even vast.'
Patrick Lateur, Paarse Zetel, 27 januari 2011
Begincitaat:
'Het begon te sneeuwen
De wereld…

Ik had al de eerste twee woorden van de tweede zin. Want daar
moest mijn boek over gaan. Over de wereld.
De wereld kraakte. De wereld sidderde. De wereld verschrompelde.
De wereld slingerde heen en weer. De wereld siste.
De wereld moet iets doen. Maar wat?
Ik beet op mijn pen en keek naar het plafond.'

Gita Deneckere, Paarse Zetel, 21 oktober 2010
'Mijn conclusie is dat de wereld een vakantie nodig heeft om zijn goede luim terug te vinden.'
Rudy Rotthier, Paarse Zetel, 7 oktober 2010
'Wie een schrijver echt wil kennen, dient niet met hem te praten – je moet hem lezen.'
Christophe Vekeman, Paarse Zetel, 29 mei 2010
'Ik moet eindelijk maar eens leren mezelf te zijn, zei hij. Dat kun je niet door mee te draaien in dat kunstwereldje. Daar is alles fake. Als journalist ben je een buitenstaander. Je observeert de wereld. Je bent onafhankelijk.'
Tom Naegels, Paarse Zetel, 4 maart 2010
'Op het podium stond een microfoon, ranke fallus van een meter tachtig. Daarachter las iemand voor. Uit eigen nat. Waren woorden zichtbaar, de zaal was een vlucht dronken duiven geweest. De woorden stopten, de silhouetten applaudisseerden. De voorlezer zei dank u en verdween in de coulissen van zijn behaagzucht.'

Bernard Dewulf, Paarse Zetel, 28 januari 2010
'Ik ben niet gevlucht om in dit land een
karikatuur te worden. Als karikatuur werd
ik in eigen land vervolgd. Tweedimensionaal
zou ik het goed doen,
maar ik kijk wel
uit. Het publiek weet wat er op het spel
staat. Al mijn werk gaat over liefde. Ook
de haatpassages.'

Uit: gedichten voor de zomer
Abdelkader Benali, Paarse Zetel, 10 oktober 2009
‘Mijn pen is als mijn mond. Hij zegt wat ik te zeggen heb. Af en toe komt daar een boek van. Maar nog vaker niet. Het is nog maar de vraag welke geschreven woorden nu de beste, of de meest waarachtige zijn: de uitgegeven, of de onuitgegeven'
Margot Vanderstraeten, Paarse Zetel, 19 februari 2009
'Stiekem solliciteer ik namelijk naar een plaatsje in de schrijvershemel. Dat is de plek waar alle literaire ruis verstomt en waar louter een bevrijdende en gelukzalige stilte heerst, de stilte van de even onvermijdelijke als onvergetelijke vergetelheid, die toonaangevendste aller toonaangevenden.'

Joost Zwagerman, Paarse Zetel, 29 januari 2009
'Schrijven over vroeger doet mij inzien dat de mogelijkheid om op mijn leeftijd nog te dromen en te hopen steeds kleiner wordt. De weg die ik vandaag bewandel heeft uitgesleten klinkers. Tussen de spleten groeit onkruid.'
Joseph Pearce, Paarse Zetel, 11 december 2008
'Ja, de zin van het schrijven bestaat er voor een groot deel in het banale, het triviale, het dagdagelijkse, de ‘on-zin’ dus van het bestaan te verwoorden. Ik schrijf die als het ware van mij af…. En vertrouw ze aan de lezers toe. Die, hoop ik maar, ze niet als ballast beschouwen.'

Eric de Kuyper, Paarse Zetel, 14 februari 2008
Hij citeert Marcel van Dam: ‘De democratie heeft mensen steeds mondiger gemaakt. Maar mondige mensen die niet of slecht zijn geïnformeerd, wónen de democratie zover uit, dat die haar eigen kinderen dreigt te verslinden.’
Walter Zinzen, Paarse Zetel, 17 januari 2008
Eindcitaat van Michel Foucault: 'Misschien zal op een zekere dag niemand meer goed weten wat waanzin ooit geweest is.'
Patrick Allegaert, Paarse Zetel, 7 december 2006
'Woord en moord, dit klein verschil in letters, is een wereld van verschil in werkelijkheid.'
Connie Palmen, Paarse Zetel, 8 november 2007
‘Boeken hebben een beperkte levensduur en misschien is dat maar goed ook. Als ze maar tijdloos zijn op het moment dat de lezer ze ter hand neemt’
Anne Provoost, Paarse Zetel, 18 oktober 2007
'De ergste misdaad die een mens in deze tijd kan begaan: geen papieren hebben.'
Chris Destoop, Paarse Zetel, 15 februari 2007
Shakespeare geciteerd door Leopold Mozart:'Hij wiens muziek niet ingeboren is, die evenmin geroerd wordt door de harmonie van zoete klanken, die is bereid tot trouwbreuk, list en plundering.'
Piet Verwijmeren, Paarse Zetel, 16 november 2006
lk had drie beestjes,

Drie beesties van steen
Een vogeltie
Een veulentje.
Een varkentje.

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
lk heb ze gelijmd
't ls bijna gelukt.

lk heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Joke van Leeuwen, Paarse Zetel, 10 maart 2005
'Misschien is het wel zo dat je eerst moet accepteren dat er gedichten zijn die je nooit zult begrijpen, voor je écht van poëzie kan genieten.'
Ted van Lieshout, Paarse Zetel, 16 maart 2006
'We moeten onze tijd genoeg kunnen vertrouwen in de oordelen die ze uitspreekt, zo niet, dan vervallen we in omgekeerde melancholie.'
Jacques Visscher, Paarse Zetel, 23 februari 2006
'Nu, na honderd jaar van bloed en idealen, weten we meer. Het is tijd om onze historische arrogantie los te laten, om bruggen te slaan door te tijd, om naast de voorgaande generaties te gaan staan.'
Geert Mak, Paarse Zetel, 10 november 2005
‘Ik zou met mijn boeken het hart van de wereld willen bereiken, alle hypokrisie met bijtend vuur wegbranden’
Jef Geeraerts, Paarse Zetel, 6 oktober 2005
Uit productie Semper Vivat: ' Ik omsloot een gestalte die ik niet zag, ik voelde lippen die de mijn brandden en stalen ogen die me aanblikten in het duister.'
Patrick Bernauw en Frank Van Laeken, Paarse Zetel, 3 februari 2005
'In haar beste momenten is de kerk als een vrouw waaraan men kan zien waarom zij vroeger aantrekkelijk is geweest'
Rik Torfs, Paarse Zetel, 13 januari 2005
'Het woord is een roos/ maar ook het woord wil, doornig/ bloeien als een roos'
Stefaan Van den Brempt, Paarse Zetel, 12 december 2004
'Spoel je ogen, laat je tranen vallen, sluit het boek en zwijg, want stilte is beter dan alles wat je te zeggen hebt. Zwijg!'
Kris Peeraer, Paarse Zetel, 18 november 2004
Eindcitaat met woorden van Frederico Fellini: 'Uit fictie kan de waarheid treffender naar voren komen dan uit de dagelijkse en duidelijke zichtbare werkelijkheid.'
Luckas Vander Taelen, Paarse Zetel, 7 oktober 2004
'Stop being interesting/ let's do the human thing'
Bent Van Looy, Paarse Zetel, 1 april 2004
'Het beste wat een mens ooit kan doen is: actief aanmodderen'
Jan Leyers, Paarse Zetel, 29 januari 2004
'Ik wens zodoende mijn betoog te besluiten met de nuchtere mededeling dat schrijven voor mij, in deze tijd van chips, cybersex en genocide, nog altijd verbonden blijft met zingen rond een graf, met janken naar de sterren.'
Erwin Mortier, Paarse Zetel, 18 december 2003
'Goeie symbolisten kijken, zij trekken thee van tekens om zich heen, en als ze weer alleen zijn steekt het schrijven hen rechts voorbij.'
Dimitri Verhulst, Paarse Zetel, 23 oktober 2003
'Het kleine meisje is rood en dapper.
Haar ingepakte warmte lacht,
haar spiertjes zijn vrieshelder.
Sneeuw hoepelt zij vooruit,
Een smeltvlekje dat voortbeweegt
En smetteloos weer dichtvriest.
Het leventje gaat voort.'

Geert Van Istendael, Paarse Zetel, 2 oktober 2003
'Het mag nog zo lang duren. Een mens verandert niet. Hij maakt zijn eigen afdruk. Zingt eeuwig zijn verkreukeld lied.'
Raymond van het Groenewoud, Paarse Zetel, 3 april 2003
'Voor mij geen woorden over het wonen in de wereld, maar woorden als een wereld om in te wonen'
Ivo Michiels, Paarse Zetel, 27 februari 2003
'Schoonheid als schuilplek in een harde wereld. Het boek als schuilplek. Zo wilde ik lezen. Zo wilde ik schrijven, zeg ik nu achteraf'
Adriaan van Dis, Paarse Zetel, 10 oktober 2002
'Wanneer ik schrijf, ben ik op reis- in de tijd, in de ruimte of in mijn fantasie. Wanneer ik reis, schrijf ik.'
Hanny Alders, Paarse Zetel, 14 maart 2002
' Een kleine poging. Een paar zinnen/ Misschien is er een bij/ Die jou wat zegt. Trouwens, wie ben jij?/ Ik heb al dagen geen mens meer geschreven.'
Elvis Peeters, Paarse Zetel, 21 februari 2002
‘Dit is het einde van de weg,’ zeiden ze.
Er stond een bordje:
DIT IS HET EINDE VAN DE WEG
‘Hier, dit punt,’ zeiden ze.
Ze hurkten erbij neer
En raakten het voorzichtig even aan.
‘Is dit het?’
‘Dit is het.’
Het was herfst, het regende, het stormde.
Ze stonden op, draaiden zich om.

Later kwamen ze nog even terug
Met een vergrootglas.
Het was echt het einde van de weg.

Toon Tellegen, Paarse Zetel, 8 november 2001
'Stel dat er een God zou zijn en die zou zeggen; 'Deruddere, binnen een uur moet gij sterven.' Ik zou antwoorden:' Ik zal er zelfwel een eind aan maken. Laat mij het regisseren.'
Dominique Deruddere, Paarse Zetel, 18 oktober 2001
'Verhalen. Leg ze op de spiegel, versnijdt ze, breng je neus dichterbij. Adem in. Wrijf je tanden met die verhalen in. Ga achterover liggen. droom.'
Peter Verhelst, Paarse Zetel, februari 2001
'Wat ik in geen geval zal nemen, is dat de werelden zich voor mij sluiten zonder dat ik het doorheb.'
Annie Van Keymeulen, Paarse Zetel, 18 januari 2001
'Daarom doe ik ook mijn best op de massa een serieuze indruk te maken! Ik heb gemerkt dat ik bij mijn zaken daar veel gemak van heb. Inwendig lach en scherts ik veel.'
Charlotte Mutsaers, Paarse Zetel, 11 januari 2001
'De kunst moet vrij zijn. Zeker weten. Maar vooral moet ze vrijheid brengen voor wie keek of luisterde.'
Josse De Pauw, Paarse Zetel, 26 oktober 2000
' Hier heb ik het voor het zeggen, nu toch eens, ik zal het zo graag en kronkelig zeggen als het mij goeddunkt. Als dat u niet zint, haak dan af. Maar ik verkies uw geduld en meegaandheid. Komt binnen.'
Joris Note, Paarse Zetel, 12 oktober 2000
'Je zou met zeker recht kunnen zeggen dat ik pas tijdens een interview echt helemaal mezelf ben. Ik vind interviews 'heerlijk', dat beweer ik althans altijd, maar zorg er voor dat de zetter de aanhalingstekens niet vergeet.'
Gerrit Komrij, Paarse Zetel, 29 april 2000
‘ Als ik iedereen tot slot nog één ontwikkeling uit de gehandicaptenwereld op het hart mag drukken: probeer hoe dan ook, normaal of niet, het leven in te richten op basis van mogelijkheden in plaats van op beperkingen, opgelegd dan wel zelf geconstrueerd of gekozen. Kies uw bed comfortabel, doch op de groei.’

Karin Spaink, Paarse Zetel, 17 februari 2000
'Je moet mij niet vragen wat mijn plannen zijn. Ik heb er geen en ik maak er geen.'
Nic Balthazar, Paarse Zetel, 20 januari 2000
'Soms vrees ik dat voor mij de tijd al is gekomen
waarin mij elke kracht ontbreekt
om van de barre steden waar ik ben nog weg te dromen,
maar dan is daar toch weer die stem die in mij spreekt
en mij terug tot mijzelf doet komen,
d.w.z. die mij openbreekt.'

Jo Govaerts, Paarse Zetel, 18 november 1999
'Het woord is van de tijd, de stilte van de eeuwigheid.'
Woorden toegeschreven aan Maurice Maeterlinck, maar eigenlijk ontleend aan de Engelse schrijver Carlyle, Paarse Zetel, Bob De Moor , 7 oktober 1999
Afsluitend gedicht van A. Van Wilderode over Keizer Karel met als titel GENT
14 februari 1540

'Mijn naam wordt door de burgers uitgespuwd
als een vergif. In de bewalde woning
gevoel ik in de vliemen van hun ogen
gevoede vijandschap die nooit meer luwt.

Mijn boden brengen dagelijks bericht
omtrent de woekering der samenkomsten
van muiters die zich nauwelijks vermommen,
de dag van openlijk verzet in zicht.

De dienaars van de kroon gaan in en uit
met perkamenten voorschriften beladen
en zonder overweging van genade.
Macht heeft de bijsmaak van een bitter kruid.'

Johan Decavele en Harlinda Lox, Paarse Zetel, 25 februari 1999
‘Zo was het altijd/ Verschijnen, verdwijnen, weerzien, afscheid/ Zoekend in elkaars ogen en mond’
Een slotzin uit het gedicht ‘Landelijke liefde’ van Slauerhoff. Paarse Zetel, Bart Plouvier, 11 maart 1999
'Het is mijn taak het succes te gebruiken om een stem te geven aan hen die monddood zijn gemaakt'
Kader Abdollah, Paarse Zetel, 12 november 1998
'Of polemiek iets zou uithalen? Bijlange niet, hoe komt u erbij? Je moet het enkel doen om het cholesterolgehalte te laten zakken en om ‘s nachts minder onrustig te slapen.'
Marc Reynebeau, Paarse Zetel, 29 oktober 1998
‘Twee mensen moeten volstaan om een wereld met leed en haat te vullen. Ik zou voor geen goud een van die twee willen zijn. Djeezes, waar maak ik me druk over? Ik ben er al jarenlang niet meer.'
Paul Mennes, Paarse Zetel, 15 oktober 1998
'Ik vind dat iedere schepen van cultuur toch tenminste één keer de belangrijkste musea van Europa moet hebben gezien.'
Uit Dialogen met Jan Hoet, Paarse Zetel, 9 oktober 1998
Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.