Er zijn veel redenen om pessimistisch te zijn over de toekomst van onze wereld. De media overspoelen ons met dramatische berichten over oorlog en geweld, klimaatopwarming, sociaal onrecht, verlies van biodiversiteit, grootschalige vervuiling, financiële en economische wantoestanden. Geen wonder dat veel auteurs zich door doemberichten laten inspireren tot apocalyptische scenario’s of dystopische romans. Maar dreigen zulke verhalen ons niet moedeloos te maken? 

2084 - De toekomst is hoopvol biedt een artistiek antwoord op een pessimistisch maatschappijbeeld. Het is een stimulans voor het creëren van positieve toekomstverhalen.

Tien literaire auteurs uit Vlaanderen en Nederland schrijven een hoopvol kort verhaal over de toekomst: Ish Ait HamouSimone Atangana BekonoRebekka de WitArnon GrunbergAuke HulstJens MeijenJeroen OlyslaegersLize SpitFiep van Bodegom en Annelies Verbeke. In ontwrichtende tijden waarin apocalyptische geluiden domineren, zijn positieve klanken revolutionair. Ze zaaien hoop, en hoop geeft kracht om te veranderen.

De verhalen worden gebundeld in een publicatie die uitkomt in september 2021, uitgegeven door Vrijdag. In het najaar zullen er twee presentatiemomenten plaatsvinden, bij deBuren en De Krook, in aanwezigheid van enkele auteurs.

Dit is een project van Greentrack Gent in samenwerking met Bibliotheek De Krook, deBuren, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media, Uitgeverij Vrijdag en de Vakgroep Letterkunde en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. 2084 - De toekomst is hoopvol krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid.

(Dossier in opbouw)

(Laatste update: 1/2021)

© Eva Peeters
© Eva Peeters

Duurzaamheid: crisissen en hoopvolle ontwikkeling

Greentrack Gent vroeg aan prof Erik Paredis om op een half uur een aantal verontrustende tendensen te schetsen op vlak van duurzaamheid maar ook enkele hoopvolle ontwikkelingen.

Positivologie: je beste toekomstige zelf

Greentrack Gent vroeg aan psycholoog, coach, trainer, blogger en podcastmaker Maaike Verstraete om uitleg te geven over de impact van positief denken over je toekomstige zelf. Kunnen we onze toekomst kneden met positieve gedachten en projecties?

Engelstalige klimaatfictie: een overzicht

Greentrack Gent vroeg aan Stef Craps, hoogleraar Engelse letterkunde aan de Universiteit Gent, om een overzicht te geven van Engelstalige klimaatfictie.

Hoe gaan we dit uitleggen : onze toekomst op een steeds warmere aarde

Hoe gaan we dit uitleggen : onze toekomst op een steeds warmere aarde

Analyse van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering en de manieren waarop we daar iets aan kunnen doen.

De tovenaar en de profeet : twee grondleggers en hun concurrerende ideeën over een leefbare toekomst op onze planeet

De tovenaar en de profeet : twee grondleggers en hun concurrerende ideeën over een leefbare toekomst op onze planeet

Analyse van het gedachtegoed van William Vogt (1902-1968) en Norman Borlaug (1914-2009), twee denkers die uiteenlopende visies hadden op het leefklimaat en de voedselvoorziening op de Aarde, mede in verband met een toenemende bevolking.

Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven

Wij bepalen de toekomst : de klimaatcrisis overleven

Een realistische uitweg uit de klimaatcrisis door twee architecten van het klimaatakkoord van Parijs.

De onbewoonbare aarde

De onbewoonbare aarde

Aan de hand van wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan wordt een noodoproep gedaan om zorgvuldiger om te gaan met onze planeet.

Zes graden

Zes graden

Beschrijving van verschillende wetenschappelijke scenario's wanneer de temperatuur op aarde met 6 graden zou stijgen.

Over de toekomst : de vooruitzichten voor de mensheid

Over de toekomst : de vooruitzichten voor de mensheid

Overzicht van mogelijke technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst, met aandacht voor onder meer de ethische aspecten.

Waar kunnen we landen? : politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime

Waar kunnen we landen? : politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime

Filosofisch essay over het onvermogen en de onwil van de politiek om de klimaatveranderingen aan te pakken.

A Message from the Future van Alexandria Ocasio-Cortez en Molly Crabapple is een korte hoopvolle animatiefilm uit 2019, geproduceerd door Naomi Klein, waarin AOC uitlegt hoe het klimaatprobleem in de loop van de volgende decennia opgelost raakt dankzij de 'Green New Deal'.

Alexandria Ocasio-Cortez: “When I think back to my first term in Congress, riding that old-school Amtrak in 2019, all of this was still ahead of us. And the first big step was just closing our eyes and imagining it. We can be whatever we have the courage to see.”

The good ancestor : how to think long term in a short-term world

The good ancestor : how to think long term in a short-term world

Leestip van Steven Vromman

Het klein verzet

Het klein verzet

Verslag van bezoeken aan een aantal kleinschalige projecten die uitgaan van een alternatieve economische orde.

Het natuurlijk kapitaal : economie om te overleven

Het natuurlijk kapitaal : economie om te overleven

Leestip van Steven Vromman - Kritische analyse van het kapitalistiche marktdenken, dat het natuurlijke kapitaal miskent en leidt tot vernietiging van de aarde.

De mythe van de groene economie

De mythe van de groene economie

Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de huidige ecologische crisis, waarbij wordt gesteld dat deze niet kan worden opgelost zonder een diepgaande maatschappijverandering met meer sociale gelijkheid en democratie en minder marktwerking.

De economie van goed en kwaad : de zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street

De economie van goed en kwaad : de zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street

Volgens Tomáš Sedláček is economie geen wiskundige wetenschap, maar een cultureel product. Men heeft de realiteit altijd verklaard a.d.h.v. verhalen, economie is daar volgens hem één van. Hij ontdekt economische vraagstukken in mythen, religie, filosofie, psychologie, literatuur en film, van het Oude Testament tot The Matrix.

Donuteconomie : in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Donuteconomie : in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Aanzet tot een nieuwe manier van denken over welvaart en de verdeling daarvan.

Nooit meer slachten : hoe kweekvlees ons bord en de wereld zal veranderen

Nooit meer slachten : hoe kweekvlees ons bord en de wereld zal veranderen

Overzicht van de actuele stand van zaken betreffende de productie van kunstvlees als vervanging voor vlees van dieren als voedingsmiddel.

Hope in the dark : untold histories, wild possibilities

Hope in the dark : untold histories, wild possibilities

Leestip van Rebekka de Wit

De meeste mensen deugen : een nieuwe geschiedenis van de mens

De meeste mensen deugen : een nieuwe geschiedenis van de mens

Speurtocht naar een positief mensbeeld aan de hand van historische voorbeelden, met adviezen voor een beter samenleven.

De kracht van hoop

De kracht van hoop

Filosofische beschouwing over hoop als drijvende kracht om zowel persoonlijke als maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen.

Actieve hoop : hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden

Actieve hoop : hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden

Inspiratie door meditatie en gemeenschap met anderen om de wereldproblemen onder ogen te zien en te veranderen.

Das Prinzip Hoffnung

Das Prinzip Hoffnung

Het is aan ons : waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden

Het is aan ons : waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden

Dit boek geeft inkijk in de boeiende ervaringen van een muzikant die out of the box denkt en de kunstenaar in zichzelf en in elk ander wil aanspreken.

Hoopvolle romans, gedichten, verhalen en reportages

Momenten van onverwacht geluk

Momenten van onverwacht geluk

Schetsen over dingen en situaties die een geluksgevoel kunnen veroorzaken.

Dingen die we toevertrouwen aan de wind

Dingen die we toevertrouwen aan de wind

In een Japanse tuin staat een telefooncabine die door overlevenden van de tsunami van 2011 wordt gebruikt om met overleden dierbaren te spreken, alsof ze nog samen een toekomst hebben, maar een nieuw leven roept hen.

Het verhaal van de kat die boeken wilde redden

Het verhaal van de kat die boeken wilde redden

Een Japanse jongen wordt na de dood van zijn grootvader die een boekwinkel had, door een sprekende kat meegevoerd op expedities om boeken te redden van de liefdeloze manier waarop mensen ermee omgaan.

De andere helft van Augusta Hope

De andere helft van Augusta Hope

Een Engels meisje, de helft van een tweeling, dat op zoek is naar zichzelf en de plek waar ze zich thuis voelt, beschouwt Burundi als haar thuisland.

Zwemlessen voor later : klimaatpoëzie

Zwemlessen voor later : klimaatpoëzie

Poe͏̈zie van ruim 160 bekende en (nog) onbekende Nederlandse en Vlaamse dichters over het actuele thema van het klimaat, zowel in overgang als in bestendigheid. De bijdragen zijn divers van toon en stijl, maar één in betrokkenheid.

De kracht van hoop

De kracht van hoop

Filosofische beschouwing over hoop als drijvende kracht om zowel persoonlijke als maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen.

Hoe word ik gelukkig? : een zelfhulpboek

Hoe word ik gelukkig? : een zelfhulpboek

Wegwijzer naar een zinvol bestaan via interesse en passie.

Gedichten voor gelukkige mensen

Gedichten voor gelukkige mensen

Wouter Deprez ontdekt de wereld

Wouter Deprez ontdekt de wereld

In tien reportages biedt Deprez ons een andere kijk op de wereld. Het zijn verhalen over vroeger, over hoe we dat verleden een plaats geven en hoe we omgaan met de grillen van het heden. De maakbaarheid van het leven mag dan wel beschouwd worden als een illusie, we beslissen volgens Deprez zelf hoe we in dat leven staan.

Het zwembad

Het zwembad

De dreigende sluiting van een zwembad zorgt voor grote verbondenheid binnen de lokale gemeenschap van Brixton, een wijk in Londen.

Etta & Otto & Russell & James

Etta & Otto & Russell & James

Vlak voor haar dood verlaat een 82-jarige Canadese vrouw haar man om voor de eerste keer de zee te zien.

Huishoudkunde : gedichten

Huishoudkunde : gedichten

Troostrijke en hoopvolle gedichten over schuilplekken tegen ‘regen, wilde beesten en het kleine leven’.

Geluk op schaal

Geluk op schaal

Hoewel Daniel de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt - hij verliest zijn baan, zijn beste vriend gaat naar de gevangenis en zijn vrouw verlaat hem en neemt de kinderen mee - houdt hij hoop op een betere toekomst.

Meneer Kato speelt familie : roman

Meneer Kato speelt familie : roman

Een gepensioneerde Japanse heer en zijn vrouw leiden een troosteloos bestaan, maar door een bijzonder aanbod en toevalligheden in de familiesfeer gaan ze toch een hoopvolle toekomst tegemoet.

Lentetuin

Lentetuin

De laatste bewoners van een afgeschreven woonblok in een wijk in Tokio ondergaan hun aanstaande vertrek en beleven in hun verstilde bestaan de natuur en de gebouwen intenser dan ooit.

Klokkendans

Klokkendans

Om meer betekenis aan haar leven te geven, in plaats van uitgaan en golf spelen, neemt Willa Drake de zorg op zich voor een onbekende jonge vrouw en haar dochter.

De tijdreiziger : een fantasierijke blik op de toekomst

De tijdreiziger : een fantasierijke blik op de toekomst

Hans Bourlon, CEO van Productiehuis Studio 100, is gefascineerd door de toekomst. Met veel fantasie, maar tegelijkertijd gebaseerd op de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen beschrijft hij hoe het leven er in de toekomst kan uitzien. Of juist niet. Elk verhaal wordt aangevuld met enige informatie over de wetenschappelijke ontwikkelingen waarop het gebaseerd is.

Het moois dat we delen

Het moois dat we delen

Een jonge vrouw en een oude man wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed der wanhoop een nieuw leven te beginnen. Hij leeft in het verleden. Tot ze op een dag tegenover elkaar staan en ontdekken dat hun leven onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Zo heel jij mij : troostgedichten

Zo heel jij mij : troostgedichten

Goed toegankelijke bundel met uiteenlopende gedichten rond troost, dood en liefde van verschillende dichters.

De mensheid zij geprezen : lof der zotheid 2001

De mensheid zij geprezen : lof der zotheid 2001

Variant op de 'Lof der Zotheid' van Erasmus in de vorm van een verdedigingsrede voor de mens.

Klimaatfictie

Amor mundi : voorlopige memoires van een omwentelingskind, 2025-2052

Amor mundi : voorlopige memoires van een omwentelingskind, 2025-2052

Een schets van hoe het met de Aarde zou kunnen aflopen als de mens op de huidige voet doorgaat met consumeren.

De golf

De golf

Schrijver Bruna woont met zijn vrouw, docente letterkunde, en zijn zoontje op een boot, omdat hij zo bij stijging van de zeespiegel kan overleven, maar hij wordt ingehaald door een andere ramp: de coronapandemie.

Kraaien in het paradijs

Kraaien in het paradijs

Een vrouw leeft op een eiland waar geen toeristen meer komen en ook steeds meer dieren- en plantensoorten verdwijnen; door de komst van een vreemdeling ontwikkelt ze een sprankje hoop voor de toekomst.

Vlucht : roman

Vlucht : roman

Een ornithologe, die een mysterieus geheim met zich meedraagt, volgt trekvogels.

Klifi : woede in de republiek Nederland : roman

Klifi : woede in de republiek Nederland : roman

In een toekomstige Republiek Nederland, waar de klimaatverandering zich laat gelden, wekt de wijze waarop de populistische regering omgaat met slachtoffers van een orkaan de woede op van een oude man, die een pamflet schrijft als aanklacht.

Klimaatverdriet

Klimaatverdriet

Parable of the sower

Parable of the sower

Lauren Olamina, de gevoelige dochter van een dominee krijgt in de egoi͏̈stische Amerikaanse maatschappij van 2025 te maken met geweld en criminaliteit.

Florida

Florida

Elf verhalen waarin de Amerikaanse staat Florida steeds een rol speelt.

Vissen redden

Vissen redden

Om haar verbroken relatie te vergeten gooit een jonge vrouw zich in de zorg voor de visstand.

The ministry for the future

The ministry for the future

Xenomorf

Xenomorf

Eerste bundel met 30 gedichten van de eerste Belgische 'Jonge Dichter des Vaderlands'.

Onze eindeloze dagen

Onze eindeloze dagen

De vader van de 8-jarige Peggy gelooft dat het einde van de wereld nabij is en 'ontvoert' haar naar een oerbos in het zuiden van Duitsland waar ze weten te overleven. Peggy keert negen jaar later terug naar Londen, zonder haar vader.

Weersverwachting

Weersverwachting

Een jonge vrouw combineert werken in de universiteitsbibliotheek met haar gezin, helpt haar afgekickte broer en gaat bijklussen bij haar vroegere promotor die haar onderdompelt in de klimaatproblematiek.

Het tegenovergestelde van een mens : roman

Het tegenovergestelde van een mens : roman

Een jonge wetenschapster denkt veel na over zichzelf, haar plaats in de wereld, de liefde en de rol van de mens bij klimaatverandering.

Het einde van de oceaan

Het einde van de oceaan

In de toekomst waarin men kampt met droogte, vlucht een man met zijn gezin naar het noorden, maar onderweg raken ze gescheiden.

Het eind is ons begin

Het eind is ons begin

Als Engeland door een milieuramp onder water komt te staan, slaat een echtpaar met hun pasgeboren zoontje op de vlucht.

Ness

Ness

In een voormalig nucleair testcentrum bereidt De Wapenmeester een vreselijk plan voor, maar vijf natuurkrachten naderen om het plan te verijdelen. Apocalyptische visie op de destructieve krachten van de mens, die overwonnen worden door de natuurkrachten.

Station elf : roman

Station elf : roman

In de nabije toekomst breekt er een desastreuze epidemie uit: wie de Georgische Griep oploopt bezwijkt daaraan binnen 48 uur zonder enige kans op genezing.

Ik zal regen geven

Ik zal regen geven

Als de droogte in Oklahoma een boerengezin tot wanhoop drijft, overleven ze door elkaar liefdevol te accepteren.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.