Hype of toch niet?

De discussie over intelligentie is al eeuwenoud, maar kreeg extra aandacht sinds de introductie van de intelligentietest in 1870 door Alfred Binet. We weten ondertussen dat hoogbegaafdheid meer is dan gewoon heel slim zijn. Denken gaat immers samen met zowel intelligentie, creativiteit als motivatie en uit zich vaak in een grote leerhonger.

Volgens experte Tessa Kieboom gaat hoogbegaafdheid ook samen met eigenschappen als de lat hoog leggen, een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, bijzonder gevoelig zijn en bovendien een zeer kritische instelling hebben. Een versterkt bewustzijnsniveau is volgens haar de kern van hoogbegaafdheid.

Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar leggen in Een andere kijk op hoogbegaafdheid de nadruk op de kansen en mogelijkheden van hoogbegaafden, in plaats van op hun strubbelingen in hun omgang met de wereld en met andere mensen. Het boek bevat ook praktische tips en adviezen.

Hoogbegaafdheid

Enkele referenties uit het grote aanbod

Te veel mens, te weinig dier : leefadviezen voor intelligente mensen

Te veel mens, te weinig dier : leefadviezen voor intelligente mensen

De auteur, psycholoog, beschrijft de problematiek van hoogbegaafde mensen die het leven en alle gebeurtenissen van dat leven proberen te begrijpen en te verklaren.

Le hérisson

Le hérisson

Tussen een conciërge in een appartementsgebouw en een 11-jarige bewoonster ontstaat een bijzondere verstandhouding

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Gids voor ouders en leerkrachten.

Diagnosedrift : hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet

Diagnosedrift : hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet

Onze jeugd wordt meer en meer gelabeld, van hoogbegaafd tot dyslectisch.... Dit boek roept op tot een visie waarmee we kinderen op hun eigen manier tot bloei laten komen en ze beter toerusten om de uitdagingen van een steeds sneller veranderende wereld aan te gaan, zonder al die labels.

Meer dan intelligent : de vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Meer dan intelligent : de vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Praktisch en wetenschappelijk verantwoord boek over hoogbegaafdheid, waarin ook de hoogbegaafde zelf wordt aangesproken.

Hoogbegaafde volwassenen : zet je gaven intelligent en positief in

Hoogbegaafde volwassenen : zet je gaven intelligent en positief in

Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden : een overzicht van de wetenschappelijke kennis

Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden : een overzicht van de wetenschappelijke kennis

Overzicht van de wetenschappelijke kennis over hoogbegaafde leerlingen en de benodigde aanpassingen in het onderwijs aan deze groep.

Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Theoretische achtergronden en praktische tips voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

Te slim om te slagen : over succesangst bij hoogbegaafden

Te slim om te slagen : over succesangst bij hoogbegaafden

Mijn hoogbegaafde puber : inspiratieboek voor ouders van hoogbegaafde jongeren

Mijn hoogbegaafde puber : inspiratieboek voor ouders van hoogbegaafde jongeren

Hoogbegaafd : als je kind (g)een Einstein is

Hoogbegaafd : als je kind (g)een Einstein is

Praktische informatie voor ouders en leerkrachten over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

'Jij kan beter' : als je kind een onderpresteerder is ...

'Jij kan beter' : als je kind een onderpresteerder is ...

Beschrijving van onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen met adviezen om dit te voorkomen.

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Adviezen over het omgaan met hoogbegaafdheid thuis, op het werk en op school.

No et moi

No et moi

De 13-jarige hoogbegaafde Lou ontmoet op een treinstation in Parijs het 18-jarige dakloze meisje No. Er ontstaat een vriendschap, want beiden voelen zich buitengesloten

Te intelligent om gelukkig te zijn? : hoogbegaafdheid bij volwassenen

Te intelligent om gelukkig te zijn? : hoogbegaafdheid bij volwassenen

Psychologe beschrijft de mogelijke impact van hoogbegaafdheid bij volwassenen en bespreekt voorbeelden uit haar praktijk.

Universiteit van Vlaanderen over hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafde kinderen en opvoeding Slimme kinderen die toch falen,... het is een verhaal zo oud als het onderwijs zelf. Zijn deze kinderen gewoon lui? Absoluut niet, stelt experte hoogbegaafdheid Tessa Kieboom (UHasselt). Hoogbegaafde kinderen moeten niet enkel hun intelligentie verder ontwikkelen, maar ook de mentale weerbaarheid om daarmee om te gaan en hun potentieel te benutten.

Universiteit van Vlaanderen over hoogbegaafdheid

Je zou kunnen denken dat voor mensen een IQ van 135 alles vanzelf gaat.
Ze moeten een les Latijn maar één keer lezen en dan onthouden ze alles en ze begrijpen met een klein beetje moeite ingewikkelde formules. En toch hebben vele hoogbegaafden géén diploma. Zijn ze te lui of sociaal onaangepast?
Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx legt uit waarom mensen met een IQ van 135 evenveel begeleiding nodig hebben als mensen met een IQ van 65.

Universiteit van Vlaanderen over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde mensen leggen gemakkelijk verbanden en denken supersnel. Een aanwinst voor elk bedrijf, zou je denken. Toch gaat het vaak niet van een leien dakje op de werkvloer en benutten veel getalenteerde werknemers hun potentieel niet. Burn-out, bore-out of jobhoppen komen bij deze groep dan ook vaak voor. Hoe komt dat? Expert hoogbegaafdheid Kathleen Venderickx, professor aan de UHasselt, aan het woord.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.