Programma

De Dag van de Filosofie gaat door op zaterdag 6 april 2019 en is een initiatief van Vormingplus i.s.m andere maatschappelijke organisaties.

Het thema is 'Ik stuntel, dus ik ben.’

Welke toestand of eigenschap herkennen we het best in onze medemens?

Wanneer hij/zij stuntelt.

Want dan kijken we eigenlijk in een spiegel.

Dat tijdelijk, herhaaldelijk tot permanent tekortschieten is misschien wel ons meest existentiële kenmerk.

Niet alleen als individu maar ook als samenleving.  

Het leven als tragikomedie?

to stumble or not to stumble

Een uitgebreid programma met o.a. aandacht voor

  • fouten maken,
  • falen en faalangst,
  • omdenken
  • serendipiteit …
  • liefde, lust en seksueel plezier
  • het tijdperk van de tovenaars - over Cassirer, Heidegger, Benjamin en Wittgenstein
  • filosoferen met kinderen
Safety Last (1923) - film met Harold Lloyd
Safety Last (1923) - film met Harold Lloyd

Fouten maken

Fouten maken moed : durf het allerbeste uit jezelf te falen!

Fouten maken moed : durf het allerbeste uit jezelf te falen!

Handreiking om faalangst en het streven naar perfectie te veranderen in moed, zodanig dat je perceptie verandert, je de omgeving anders bekijkt en het leven succesvoller beleeft.

Fouten maken is goed voor je brein! : waarom de zwakte van ons brein juist onze kracht is

Fouten maken is goed voor je brein! : waarom de zwakte van ons brein juist onze kracht is

Nieuwe visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het menselijk brein.

Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij) : waarom we dwaze overtuigingen, slechte beslissingen en kwetsend gedrag rechtvaardigen

Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij) : waarom we dwaze overtuigingen, slechte beslissingen en kwetsend gedrag rechtvaardigen

Volgens Tavris en Aronson hebben mensen de neiging om hun gedrag te rechtvaardigen, zelfs wanneer ze op hun fouten gewezen worden. Ze geloven dat het brein mensen ervan overtuigt dat ze het juiste gedaan hebben, ook als er bewijs is van het tegendeel.

Oeps! : waarom fouten maken ons grootste talent is

Oeps! : waarom fouten maken ons grootste talent is

Beschouwing over fouten en vergissingen als leermomenten die dieper inzicht, wijsheid en vooruitgang kunnen opleveren.

Black box-denken : maak van je fouten een succes

Black box-denken : maak van je fouten een succes

Pleidooi voor foutenanalyse op allerlei gebied en voor structureel testen en evalueren.

Falen en Faalangst

De kunst van het falen : hoe je door effectief leren succesvol kunt presteren

De kunst van het falen : hoe je door effectief leren succesvol kunt presteren

Pleidooi om te leven van fouten en die te zien als leermomenten en ontwikkelingsmogelijkheden op weg naar succesvol presteren.

Focus op faalangst : faalangst begrijpen en aanpakken

Focus op faalangst : faalangst begrijpen en aanpakken

'Focus op faalangst' werd ontwikkeld voor groepstraining en individuele begeleiding van studenten in het hoger onderwijs, of om er zelfstandig mee te werken. Het is een werkboek uit de praktijk, voor de praktijk. (flaptekst)

Serendipitieit

Serendipiteit : de ongezochte vondst

Serendipiteit : de ongezochte vondst

Beschouwing over serendipiteit, het talent om verrassende waarnemingen te doen en te duiden, als bron van innovatie in wetenschap en kunst.

Het actuele denken : de mentale ruimte, contaminaties en serendipiteit

Het actuele denken : de mentale ruimte, contaminaties en serendipiteit

Serendipiteit gaat dieper in op het hedendaagse fenomeen van het inspelen op en betekenis geven aan toevallige gebeurtenissen, op een intelligente wijze met een continue bijsturing hiervan doorheen de tijd-een vlijmscherpe kritiek op ons typisch westers, rationeel en eensporig denken. (flaptekst)

Psychologie van de wetenschap : creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context

Psychologie van de wetenschap : creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context

Honderdduizenden houden zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en technisch ontwikkelingswerk. Maar het zijn maar enkelen die een wetenschappelijke doorbraak teweegbrengen of een vinding doen die het aangezicht van de wereld verandert. Wat gebeurt er bij deze 'creativiteit'? Gaat het om geniale enkelingen of om niet meer dan het zetten van de la (flaptekst)

Omdenken

Zoals verwacht loopt alles anders : een nieuwe visie op omdenken

Zoals verwacht loopt alles anders : een nieuwe visie op omdenken

Omdenken betekent in essentie dat je van een probleem een mogelijkheid maakt. Je creëert iets nieuws dankzij het probleem, bijvoorbeeld als je de wind tot bondgenoot maakt bij windmee-fietstochten. Daarin verschilt het van oplossen, waarmee je het probleem slechts wegneemt, bijvoorbeeld als je een lekke band plakt. Dit praktische boek leert je wat je kunt doen als je met een probleem wordt geconfronteerd. Het is een handleiding waarmee je een probleem kunt laten verdwijnen of (in sommige gevallen) kunt omdenken. Stap voor stap laat het zien hoe je elk probleem op een constructieve manier kunt aanpakken. Het is daarmee het missende puzzelstukje in alle boeken over Omdenken van Berthold Gunster. (flaptekst)

Huh?! : de techniek van het omdenken

Huh?! : de techniek van het omdenken

Zelfhulpboek over de strategie van het omdenken: van denken in problemen naar denken in mogelijkheden.

Liefde, lust en seksueel plezier

Theorie van het verliefde lichaam : naar een zonnige erotiek

Theorie van het verliefde lichaam : naar een zonnige erotiek

Filosofische beschouwingen over de mogelijkheden om de seksuele begeerte in werkelijke autonomie vorm te geven.

Staat van verwarring : het offer van liefde

Staat van verwarring : het offer van liefde

Het succes van de erotische bestseller Vijftig tinten grijs vormt het uitgangspunt voor een bespiegeling over de staat van verwarring waarin de postmoderne mens volgens Verbrugge verkeert. Hij meent dat in de (erotische) liefde een verlangen naar gemeenschap tot uitdrukking komt dat indruist tegen onze virtuele consumptiecultuur.

Huwelijk & liefde : liefde roept wederliefde op

Huwelijk & liefde : liefde roept wederliefde op

Drie traktaten door de Griekse geschiedschrijver (ca. 46-120 na Chr.) over de liefde en het huwelijk.

Moralia. III, Vrouwen, liefde en dood

Moralia. III, Vrouwen, liefde en dood

Kleine filosofie van het vrijen

Kleine filosofie van het vrijen

Filosofische benadering van de seksualiteit.

Sartre en De Beauvoir in een twijfelaar : filosofie voor in de slaapkamer

Sartre en De Beauvoir in een twijfelaar : filosofie voor in de slaapkamer

Bloemlezing van filosofische tekstfragmenten over liefde, vrouwen en ziekte.

Meer denken over seks : hoe doe je dat?

Meer denken over seks : hoe doe je dat?

Kritisch-filosofische blik op enkele gangbare opvattingen over seksualiteit.

Sex-out : de seksuele impasse filosofisch beschouwd

Sex-out : de seksuele impasse filosofisch beschouwd

Hulp om seksuele lusteloosheid en daaruit volgende relatieproblemen aan te pakken.

Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie

Door Spinoza's lens : een oefening in levensfilosofie

Beeckman bekijkt de moderne wereld vanuit spinozistisch perspectief. Zo vergelijkt ze zijn filosofie van lichaam en geest met meditatie en mindfulness, zijn naturalisme met Darwins evolutietheorie, zijn ideeën over democratie met hedendaagse protestbewegingen als de Arabische lente en ‘Occupy Wall Street’ etc.

Hoe te beminnen : filosofen over seks

Hoe te beminnen : filosofen over seks

Bloemlezing van filosofische teksten uit verschillende tijdperken en stromingen over de betekenis van de menselijke seksualiteit.

De naakte waarheid : over het failliet van de pornografische blik

De naakte waarheid : over het failliet van de pornografische blik

Van Plato’s allegorie van de grot tot het werk van de hedendaagse filosoof Francis Fukuyama: al eeuwenlang staat in de filosofische zoektocht naar de waarheid één ideaal voorop: het verlangen de wereld van alle sluiers te ontdoen en haar te kennen zoals ze écht is. De waarheid, zo wil het spreekwoord, moet naakt zijn, of ze is niet. Dat ideaal vinden we ook in de hardcore pornografie, die zo expliciet mogelijk het ‘echte’ menselijke genot in beeld wil brengen. Hoe meer hardcore pornografie de echtheid van seksualiteit wil tonen, hoe meer het theatrale karakter ervan duidelijk wordt. Immers, wie roept dat hij of zij geniet, is niet aan het genieten, maar doet alsof er genoten wordt. Zoals de pornografische blik op seksualiteit tot mislukken is gedoemd, zo zullen we ook nooit de naakte waarheid kunnen bereiken, aldus Ignaas Devisch

Beminnen : nieuw licht op seksuele vrijheid

Beminnen : nieuw licht op seksuele vrijheid

Filosofische beschouwing over seksuele vrijheid en onvrijheid.

Geschiedenis van de seksualiteit

Geschiedenis van de seksualiteit

In dit onvoltooide laatste werk van Foucault zijn we getuige van een omwenteling in zijn denken, waarbij een analyse van machtsstructuren gaandeweg wordt aangevuld met bestaansesthetica. De nu voor het eerst in één band uitgegeven drie delen vormen samen een uiterst relevante verkenning van de complexe relatie tussen seksualiteit, macht en subjectiviteit. (flaptekst)

De sporen van het vuur : essay over liefde en wellust

De sporen van het vuur : essay over liefde en wellust

Liefde voor gevorderden

Liefde voor gevorderden

Filosofische beschouwing over liefde, seksualiteit en de uiteenlopende rolpatronen van man en vrouw.

Over het tijdperk van de tovenaars: filosofie 1919-1929

Het tijdperk van de tovenaars : het grote decennium van de filosofie, 1919-1929

Het tijdperk van de tovenaars : het grote decennium van de filosofie, 1919-1929

In Het tijdperk van de tovenaars wekt Wolfram Eilenberger deze jaren tot leven: het decennium tussen levenslust en economische crisis, ná de Eerste Wereldoorlog en vóór het opkomende nationaalsocialisme en Europese fascisme. Hij vertelt over de pijlsnelle opkomst van en diens liefde voor Hannah Arendt. Over de immer dolende, die in Parijs op zoek gaat naar de wortels van de moderne tijd. Over genie en miljardairszoon die, terwijl hij in Cambridge als een God aanbeden wordt, in Oostenrijk in armoede als onderwijzer werkt. En over, die in de wijken van de Hamburgse middenklasse het antisemitisme aan den lijve ondervindt. Eilenberger ziet in de levens en de ideeën van de denkers Martin Heidegger, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein en Ernst Cassirer de oorsprong van onze huidige wereld. (flaptekst)

De nieuwe Duitse filosofie : denkers en thema's voor de 21e eeuw

De nieuwe Duitse filosofie : denkers en thema's voor de 21e eeuw

Thematische bespreking van leven en gedachtegoed van Duitse wijsgeren van na de Tweede Wereldoorlog.

Wat is metafysica?

Wat is metafysica?

Filosofische verhandeling over de relatie tussen het zijn en het niets.

De landweg

De landweg

Korte bespiegeling van de Duitse filosoof (1889-1976) over een landweggetje bij zijn geboortedorp; met inleiding, chronologie van zijn leven en bibliografie van Nederlandse Heidegger-vertalingen.

Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975

Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975

Correspondentie tussen de filosofe (1906-1975) en haar leermeester (1889-1976).

Zijn en tijd

Zijn en tijd

Zijn en tijd, het meesterwerk waarmee Martin Heidegger in 1927 zijn naam als filosoof vestigde, heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de filosofie, maar niet minder op het geestelijke en intellectuele leven van deze eeuw. Het werk heeft vanaf zijn verschijnen een stroom aan commentaren, interpretaties, doordenkingen, samenvattingen en polemieken op gang gebracht. Sein und Zeit staat op dezelfde hoogte als Kants Kritik der reinen Vernunft of Hegels Phänomenologie des Geistes? Ruim zeventig jaar na zijn verschijnen is wel duidelijk dat dit werk behoort tot de orde van die boeken die een cesuur betekenen. (flaptekst)

Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering

Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering

Trawny beschrijft wat Heideggers filosofische antisemitisme behelst. Dat blijkt uiteindelijk tamelijk genuanceerd te liggen, maar niettemin lijkt Heideggers denken geïnspireerd door de 'De Protocollen van de Wijzen van Sion'. In Duitsland sloeg het boek in als een bom (NBD-Biblion)

Heidegger en zijn tijd

Heidegger en zijn tijd

Biografie van de Duitse filosoof (1889-1976).

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Baanbrekend essay over de beeldende kunst in de jaren dertig van de twintigste eeuw. (flaptekst)

Walter Benjamin : a philosophical portrait

Walter Benjamin : a philosophical portrait

Walter Benjamin : a critical life

Walter Benjamin : a critical life

Kinderjaren in Berlijn rond 1900

Kinderjaren in Berlijn rond 1900

Jeugdherinneringen van de Duits-joodse cultuurflilosoof (1892-1940).

Gesammelte Schriften

Gesammelte Schriften

Taal en mythe, gevolgd door De begripsvorm in het mythische denken

Taal en mythe, gevolgd door De begripsvorm in het mythische denken

In zijn befaamde opstel ‘Taal en mythe’ laat de Duitse filosoof Ernst Cassirer zien hoe ‘symbolische en mythische vormen’ ons spreken en handelen bepalen. Een van die vormen is volgens hem het symbool God. Logisch denken is niet de enige voedingsbron van onze cultuur. Onder de logica van de taal en de beelden die we gebruiken bevindt zich een ‘grammatica’ van ervaring die al ons denken stuurt – van wetenschap tot poëzie. Deze these werkt de Duitse filosoof Ernst Cassirer (1874-1945) uit in dit opstel uit 1925. (flaptekst)

Tractatus logico-philosophicus

Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein : sein Leben in Bildern und Texten

Ludwig Wittgenstein : sein Leben in Bildern und Texten

Brieven

Brieven

Keuze uit de correspondentie van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951).

Ludwig Wittgenstein : portret van een gekwelde geest

Ludwig Wittgenstein : portret van een gekwelde geest

Biografie van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951).

Filosoferen met kinderen

Ik zag twee beren filosoferen : filosoferen met kinderen en jongeren voor opvoeders en begeleiders van kinderen van 8 tot 18 jaar

Ik zag twee beren filosoferen : filosoferen met kinderen en jongeren voor opvoeders en begeleiders van kinderen van 8 tot 18 jaar

Onderweg stilstaan : filosoferen met kinderen en jongeren : 33 anekdotes en 11 schilderijen

Onderweg stilstaan : filosoferen met kinderen en jongeren : 33 anekdotes en 11 schilderijen

Waarom vechten dieren en mensen? Kun je iemand vertrouwen die je niet kent? Bij korte verhaaltjes staan telkens vijf van dit soort vragen om over na te denken, te filosoferen. Bevat ook vragen bij elf schilderingen in groen en wit. Onder begeleiding met kinderen van ca. 10 t/m 13 jaar.

Filosoferen op het bord

Filosoferen op het bord

Handleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs om met kinderen vanaf ca. 10 jaar te filosoferen.

Waarom ben ik ik? : een vraag voor kinderen en volwassenen

Waarom ben ik ik? : een vraag voor kinderen en volwassenen

Een Duitse professor gaat op zoek naar een antwoord op de vraag, hoe het komt dat je bent wie je bent. Met tekeningen in zwart-wit. Vanaf ca. 10 jaar.

Filosoferen doe je zo : leidraad voor de basisschool. Band 1, Voor groep 1 t/m 4

Filosoferen doe je zo : leidraad voor de basisschool. Band 1, Voor groep 1 t/m 4

Filosoferen doe je zo : leidraad voor de basisschool. Band 2, Voor groep 5 t/m 8

Filosoferen doe je zo : leidraad voor de basisschool. Band 2, Voor groep 5 t/m 8

Sprookjes en filookjes : filosoferen over sprookjes

Sprookjes en filookjes : filosoferen over sprookjes

Klassieke sprookjes worden in het laboratorium onderzocht op hun filosofisch potentieel maar ook vernieuwende brouwsels zoals creatieve sprookjes, themasprookjes en filosofische sprookjes worden tevoorschijn getoverd.

Filosoferen met Doornroosje

Filosoferen met Doornroosje

Didactische handleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs om kinderen vanaf ca. 10 jaar te laten kennismaken met filosofie, aan de hand van citaten uit 'Brieven aan Doornroosje' van Toon Tellegen.

Kan een bloemkool denken? : lessen in filosoferen

Kan een bloemkool denken? : lessen in filosoferen

De Bas filosofeert met kinderen aan de hand van vijf hoofdthema's uit de filosofie: zijn, denken, doen, taal en mens.

Wat had je gedacht? : leidraad voor filosoferen met jongeren

Wat had je gedacht? : leidraad voor filosoferen met jongeren

Peinzen : 49 filosofische vragen voor kinderen

Peinzen : 49 filosofische vragen voor kinderen

Didactische handleiding voor leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs.

Van boeken ga je denken : filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur

Van boeken ga je denken : filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur

Van boeken ga je denken biedt ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen en jongeren een aanbod van de mooiste fragmenten uit de kinder- en jeugdliteratuur. Per fragment wordt een aantal thema's behandeld, gekozen op basis van hun filosofisch potentieel. Om de eerste aanzet tot een filosofisch gesprek te vergemakkelijken krijgt elk fragment een uitgewerkt filosofisch discussieplan en enkele verwerkingsmogelijkheden. Per thema worden verschillende vraagschema's en doe-opdrachten beschreven.

Filosoferen met kinderen : over verhalen uit de hele wereld, over grote waarden in het klein

Filosoferen met kinderen : over verhalen uit de hele wereld, over grote waarden in het klein

Handleiding voor leerkrachten, hulpverleners en opvoeders om samen met kinderen te filosoferen aan de hand van verhalen.

Willen planten ook baby's ? : filosoferen met kinderen

Willen planten ook baby's ? : filosoferen met kinderen

Op steeds meer scholen worden 'filosofische gesprekken' met kinderen gehouden. De kinderen blijken te genieten van de ervaring dat volwassenen niet altijd het juiste antwoord (menen te) hebben; zij ervaren dat ze in staat zijn zelf te denken. Ze leren naar anderen luisteren.

Wat zit er achter de wolken? : leidraad voor filosoferen met kinderen

Wat zit er achter de wolken? : leidraad voor filosoferen met kinderen

Hoorcolleges

Hoorcolleges van Home-Academy

Via een app beluister je informatieve lezingen, door vlotte professoren die op een eenvoudige, duidelijke, enthousiaste en vaak humoristische wijze vertellen.

Moeilijke kwesties op begrijpelijke wijze voor een ruim publiek uiteengezet.

De hoorcolleges variëren van 3 tot 10 uur.

 

Een selectie onderwerpen binnen de filosofie

Hoe je inlogt, lees je hier.

 

 

'O ja, ik heb geleerd uit mijn fouten: ik kan ze nog heel exact overdoen.’
Peter Cook
Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.