Inleiding

Geschreven taal is een bepalend communicatiemiddel in onze digitale wereld.
Dyslexie of woordblindheid is de meest voorkomende leerstoornis.
Geschat wordt dat er in elke klas 1 à 2 leerlingen met dyslexie zitten.
Hoe herkennen en erkennen de ouders en de leerkrachten hun probleem.
Wat kunnen zij eraan doen?
Welke stappenplannen, spellingschema’s, oefenmaterialen bestaan er?

 

© Michiel Devijver
© Michiel Devijver
'Dyslexie is een complex taalprobleem: het uit zich niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar bij allerlei vaardigheden waarbij taal een belangrijke rol speelt.
Dyslexie wordt vrijwel altijd vergezeld door spanningen, faalangst en een verlies van zelfvertrouwen. '

Bron: Tom Braams, onderwijspsycholoog.

Keuzelijst

Woordblind!!! : ook wel dyslexie geheten

Woordblind!!! : ook wel dyslexie geheten

Mijn kind leert lezen

Mijn kind leert lezen

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen op de basisschool en leren ze lezen en schrijven? Met tips om kinderen daarbij te ondersteunen. Met kleurenfoto's. Voor opvoeders van kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar.

Jongvolwassenen met dyslexie : diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Jongvolwassenen met dyslexie : diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Handboek dyslexieonderzoek : wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie

Handboek dyslexieonderzoek : wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie

Schrijven met dyslexie : kinderen doen hun verhaal

Schrijven met dyslexie : kinderen doen hun verhaal

Dit is dyslexie : achtergrond en aanpak

Dit is dyslexie : achtergrond en aanpak

Dyslexie en touwtjespringen : praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden

Dyslexie en touwtjespringen : praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden

Praktische informatie, tips en oefeningen om kinderen te helpen als ze problemen hebben met lezen. Met ervaringsverhalen. Voor opvoeders van kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar.

Dwaalspoor dyslexie : hoe elk kind een vlotte lezer wordt

Dwaalspoor dyslexie : hoe elk kind een vlotte lezer wordt

Leesproblemen zijn volgens Moonen niet te wijten aan dyslexie, maar aan falende onderwijsmethoden. Zijn aanpak, de Alfabetcode, leert kinderen eerst om klanken om te zetten in schrift. Vervolgens leren ze welke klank- en letteromgevingen een bepaalde spellingsvariant waarschijnlijker maken dan alle andere.

Zoveel meer dan dyslexie : leesproblemen in proportie zien

Zoveel meer dan dyslexie : leesproblemen in proportie zien

Dyslexie : een complex taalprobleem

Dyslexie : een complex taalprobleem

Dyslexie bij volwassenen : impact op studie en beroep

Dyslexie bij volwassenen : impact op studie en beroep

Dyslexie 2.0 : update van het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling

Dyslexie 2.0 : update van het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling

Mijn kind heeft dyslexie : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

Mijn kind heeft dyslexie : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

Dyslexie en leesproblemen

Dyslexie en leesproblemen

Dyslexie : stoornis of intelligentie : faalangst en prestatiedrang omzetten in succes

Dyslexie : stoornis of intelligentie : faalangst en prestatiedrang omzetten in succes

Faalangst bepaalt vaak de mate waarin mensen last hebben van dyslexie, aldus de auteurs. Dyslectici denken volgens hen op een andere manier: conceptueel i.p.v. lijngericht. Als ze hun werkwijze op hun denkwijze afstemmen, zullen ze zich succesvoller voelen, waardoor hun dyslexie en faalangst zullen verminderen.

Mijn kind & dyslexie

Mijn kind & dyslexie

Moeilijke letters lezen : oefenbladen dyslexie

Moeilijke letters lezen : oefenbladen dyslexie

Dyslexie voor dummies

Dyslexie voor dummies

Praktische informatie voor ouders en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

De gave van dyslexie : waarom zelfs heel slimme mensen niet kunnen lezen ... en hoe ze het kunnen leren

De gave van dyslexie : waarom zelfs heel slimme mensen niet kunnen lezen ... en hoe ze het kunnen leren

Elk kind een lezer : preventie van leesmoeilijkheden door effectief leesonderwijs

Elk kind een lezer : preventie van leesmoeilijkheden door effectief leesonderwijs

Praktische informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs.

In dit boek heb ik opnieuw geprobeerd om op een eenvoudige manier uit te leggen wat dyslexie is en hoe je het als leerkracht, ouder of therapeut kan herkennen.
Maar daarnaast staan er ook heel wat praktische schema's, eenvoudige spellingregels, nieuwe onthoudtekeningen voor bv. ei en au-woorden en een lijst van compenserende maatregelen in, die door iedereen makkelijk te gebruiken zijn.
Ook werd een wettelijk kader toegevoegd waarin duidelijke richtlijnen staan op welke manier er met dyslexie moet omgegaan worden in ons onderwijssysteem.

Bron: Martine Ceyssens, lector aan de KHLeuven, over Mijn kind heeft dyslexie (2013)

Dossiers & onderzoek

Dossiers:

 

Onderzoek:

Presentaties sprekers Kraks@dekrook 14 april 2017:

Scrabble
Scrabble
Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.