Inleiding

'Van 21 tot 27 september 2019 strijkt het Festival van de architectuur neer in Gent. 7 dagen lang verrassende lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen, performances, en een immens dominoparcours, zowel in de Gentse binnenstad als op onverwachte plekken in de stadsrand. Want dat is waar het deze editie om draait: architectuur brengt wijken, straten, bewoners, gebouwen, en ontwerpers samen.

Het Festival van de architectuur is een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut, dat voor deze editie de handen in elkaar slaat met de Stad Gent, de Stadsbouwmeester en Kunstencentrum Vooruit. Het thema wordt 'Verbind de stad!'

In de stad van morgen wonen we niet alleen dichter bij elkaar, we zullen ook creatiever moeten omgaan met minder ruimte. Waarom geen sporthal op het dak van een supermarkt of een park op poten? Delen we niet beter de auto die we slechts af en toe gebruiken? Architectuur speelt vandaag een cruciale rol: ze heeft niet alleen de kracht om gebouwen en functies te verbinden, maar ook om mensen dichter bij elkaar te brengen.

Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent

7 dagen samen stad maken

Nadien staat een hele week architectuur op het programma: in de Kunsthal Gent loopt de geprezen tentoonstelling Unless ever people / Caritas for freespace waarmee architecten de vylder de vinck tailleu een zilveren leeuw wegkaapten op de architectuurbiënnale van Venetië. Ook in het Design Museum Gent, het Vandenhove Centrum voor architectuur (20 jaar Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester), en op de tiende verdieping van het stadskantoor AC Portus - de voormalige Belgacomtoren - viert kwalitatieve architectuur hoogtij. Op die laatste unieke locatie tonen de Gentse architectuurfaculteiten van UGent en KULeuven bijzondere Gentse ontwerpopgaves. De stadsbouwmeester zelf houdt open deur in de vernieuwde snoepwinkel naast Vooruit. Er wordt gedebatteerd over de rol van ontwerpend onderzoek, over hoe wedstrijdprocedures best verlopen en iedereen kan advies inwinnen over de wildste bouwplannen.

Architectuur verbindt de stad

Maar er is nog meer. Op donderdag 26 september is er de grote ‘Verbind de stad’-studiedag in Vooruit. Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland buigen zich over thema’s als participatie en cocreatie in stadsontwikkeling. Jonge architecten krijgen dan weer een forum bij de architectuurvereniging Archipel, en architect Karel Bursenss balanceert op de grens tussen architectuur en dans met de performance ‘Currents’ in Vooruit.

Ook de opengestelde gebouwen tijdens de 'Dag van de architectuur' op zondag 22 september 2019 staan in het teken van verbinding. Ze zijn niet alleen school, of sporthal, of woonproject, of dienstencentrum, of ontmoetingsruimte, of bibliotheek, of… Het zijn gebouwen die flexibel kunnen inhaken op toekomstige functiewijzigingen.

We mogen architectuur niet verengen tot esthetiek of technisch ontwerp. Onder andere tijdens dit festival laten we zien dat de manier waarop we bouwen en hoe we onze publieke ruimte gebruiken, bepalend is voor de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en voor de manier waarop we omgaan en verbonden zijn met elkaar.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte, Stedenbouw en Architectuur

Volledig programmaFestival van de architectuurWebsite met visienota en stadsessaysStadsbouwmeester Gent

Festival van de architectuur

Over de stad, stadsleven en de groene stad

Onvergetelijke buurt : voorstel tot permanente krijttekeningen in de Gentse wijk Moscou

Onvergetelijke buurt : voorstel tot permanente krijttekeningen in de Gentse wijk Moscou

Migranten maken de stad : migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Migranten maken de stad : migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief

Darwin in de stad : evolutie in de urban jungle

Darwin in de stad : evolutie in de urban jungle

Voorbeelden van evolutionaire en genetische veranderingen bij diverse dier- en plantensoorten door de toenemende verstedelijking.

De groene stad : hedendaagse stedelijke natuur & de nieuwe beplante ruimte

De groene stad : hedendaagse stedelijke natuur & de nieuwe beplante ruimte

Beschrijving in tekst en vooral beeld van futoristische groenontwerpen in de stedelijke architectuur.

Stadsleven : een visie op de metropool van de toekomst

Stadsleven : een visie op de metropool van de toekomst

Slimme steden : de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

Slimme steden : de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

Stadland België : hoofdstukken uit de geschiedenis van de stedenbouw

Stadland België : hoofdstukken uit de geschiedenis van de stedenbouw

Dood en leven van grote Amerikaanse steden

Dood en leven van grote Amerikaanse steden

Kritiek op de gangbare opvattingen over stadsplanning en stadsvernieuwing, met een pleidooi voor een leefbare stad.

De levende stad : over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs

De levende stad : over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs

Essays vanuit verschillende invalshoeken over de ideee͏̈n over stedenbouw en stadsvernieuwing van de Amerikaans/Canadese publiciste en activisten (1916-2006).

Steden voor mensen

Steden voor mensen

De nieuwe generatie stadskinderen : ruimte maken voor opgroeien

De nieuwe generatie stadskinderen : ruimte maken voor opgroeien

Woningbouw wereldwijd : betaalbare woningen voor groeiende steden

Woningbouw wereldwijd : betaalbare woningen voor groeiende steden

Het kleine ontmoeten : over het sociale karakter van de stad

Het kleine ontmoeten : over het sociale karakter van de stad

Interview met Ruth Soenen in : Divers - december 2009

Verkavelingsverhalen

Verkavelingsverhalen

Samen bouwen : de architectuur van het collectief particulier opdrachtgeverschap

Samen bouwen : de architectuur van het collectief particulier opdrachtgeverschap

Onderzoek naar en voorbeelden van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep toekomstige bewoners zelf hun woningen ontwikkelt.

Het weer in de stad : hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt

Het weer in de stad : hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt

Stedelingen veranderen de stad : over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Stedelingen veranderen de stad : over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing? : Gentse stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel 2000-2012

Gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing? : Gentse stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse gordel 2000-2012

Bij vernieuwingsprojecten in de Gentse negentiende-eeuwse gordelwijken wil men gentrificatie, ofwel verdringing van bewoners met een lagere sociaal-economische status, zoveel mogelijk voorkomen. Maar volgens critici is gentrificatie juist het resultaat van die vernieuwingsprojecten. De auteurs onderzoeken of, hoe en waarom dat zo is.

Plannen voor mensen : handboek sociaal-ruimtelijke planning

Plannen voor mensen : handboek sociaal-ruimtelijke planning

Theorie en praktijk van ruimtelijke herstructurering van parken, pleinen en woongebieden, met Belgische voorbeelden.

De stadsenclave

De stadsenclave

Voor kinderen over de stad

Stad

Stad

Een kijk- en leesboek over drie broers die ieder hun eigen stad bouwen: eentje in het teken van prei, een veilige stad en een geordende, groene stad. Vanaf ca. 6 jaar.

Otto in de stad

Otto in de stad

De kat Otto mag met zijn vader mee naar de stad. Hardkartonnen prentenboek met collageachtige illustraties, dat ook omgekeerd gelezen kan worden. Vanaf ca. 5 jaar.

De stad

De stad

Met hulp van gekleurde dwarsdoorsnedetekeningen wordt getoond hoe een dorp uit de oudheid in de loop van de eeuwen verandert in een moderne stad. Vanaf ca. 10 jaar.

Op safari in de stad

Op safari in de stad

Max de Muis ontdekt de stad

Max de Muis ontdekt de stad

Het grote bouwboek : bouw je eigen stad met lego

Het grote bouwboek : bouw je eigen stad met lego

Stapsgewijze instructie via foto's voor het bouwen van kleine modellen, zoals auto's en electrische locomotieven met LEGO-stenen, zodat een stad kan worden gebouwd.

Verhalen uit de binnenstad

Verhalen uit de binnenstad

Publicaties Vlaams Architectuur instituut

Unless ever people

Unless ever people

Bovenbouw Architectuur : living the exotic everyday

Bovenbouw Architectuur : living the exotic everyday

Architectuurboek Vlaanderen. 13, Dit is een mosterdfabriek

Architectuurboek Vlaanderen. 13, Dit is een mosterdfabriek

A life of architecture 1899 1990

A life of architecture 1899 1990

Het lelijkste land ter wereld

Het lelijkste land ter wereld

Dom Hans van der Laan : a house for the mind : a design manual on Roosenberg Abbey

Dom Hans van der Laan : a house for the mind : a design manual on Roosenberg Abbey

Maatwerk / Made to measure : concept and craft in architecture from Flanders and the Netherlands

Maatwerk / Made to measure : concept and craft in architecture from Flanders and the Netherlands

Vormgevingserfgoed in Vlaanderen na 1945

Vormgevingserfgoed in Vlaanderen na 1945

Bravoure, scarcity, beauty

Bravoure, scarcity, beauty

Voor de architectuurbiënnale 2016 te Venetië creëerde het BRAVOURE team een tentoonstelling rond de rol van vakmanschap in tijden van schaarste. Uitgangspunt is dat schaarste een grote mate van precisie vereist. Om dit punt te ondersteunen stelt BRAVOURE fragmenten van 13 representatieve projecten van Vlaamse en Brusselse architectenbureaus tentoon.

Architectuurboek Vlaanderen. 12, Architectuur op maat

Architectuurboek Vlaanderen. 12, Architectuur op maat

Autonomous architecture in Flanders : the early works of Marie-José Van Hee, Christian Kieckens, Marc Dubois, Paul Robbrecht en Hilde Daem

Autonomous architecture in Flanders : the early works of Marie-José Van Hee, Christian Kieckens, Marc Dubois, Paul Robbrecht en Hilde Daem

Architectuurboek Vlaanderen. 11

Architectuurboek Vlaanderen. 11

Architectuurboek Vlaanderen. 10

Architectuurboek Vlaanderen. 10

Maquettes : verbeelding op schaal

Maquettes : verbeelding op schaal

Bewegende landschappen : over stedenbouw en film

Bewegende landschappen : over stedenbouw en film

Speeltijd : een kritische pauze : processen van eindwerken in architectuur

Speeltijd : een kritische pauze : processen van eindwerken in architectuur

Bronnengids architectuuronderwijs Vlaanderen

Bronnengids architectuuronderwijs Vlaanderen

Jaarboek architectuur in Vlaanderen ...

Jaarboek architectuur in Vlaanderen ...

Huib Hoste 1881-1957

Huib Hoste 1881-1957

Isia Isgour 1913-1967

Isia Isgour 1913-1967

Video

Aftermovie

Assemble Studio

De Stad als Casco

Aan tafel

Jonge bureaus

Architelier

Ontwerpen voor Gent

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.