Literom Literatuur

Wat: Boordevol recensies van literatuur, gaat zelfs terug tot 1900. LiteRom geeft een compleet overzicht van auteursinterviews, artikelen en recensies van Nederlandse (jeugd) boeken en buitenlandse literatuur. Ideaal voor bibliotheek- en mediatheekbezoekers die het juiste boek willen vinden. Maar ook voor docenten is de LiteRom zeer geschikt om lessen voor te bereiden.
Hoe: in Bibliotheek De Krook via de databank 

Uittrekselbank 

Wat: Voor alle uittreksels op het gebied van literatuur. De Uittrekselbank biedt een veelzijdig overzicht van uittreksels van Nederlandse en uit het buitenland vertaalde literatuur. Ideaal voor docenten die op zoek zijn naar meer achtergrondinformatie over boeken en voor leerlingen die bezig zijn met hun leesdossier, boekverslag of boekbespreking.
Hoe: in Bibliotheek De Krook via de databank 

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Wat: een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Hoe: vrij toegankelijk in Bibliotheek De Krook en van thuis uit via de DBNL-website

Literom
Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.