Inleiding

Ken je de Galveston, UCO Braun of de Loutex nog?
Het zijn stuk voor stuk textielfabrieken waar vroeger heel wat mensen aan de slag waren.
Tot zo’n vijftig jaar geleden was Gent dan ook een belangrijke textielstad.
In haar glorietijd telde de stad meer dan honderd textielfabrieken en werkten er maar liefst 50.000 mensen.
Het Gentse textiel was wereldwijd bekend.
Door de economische crisis ging vanaf de jaren 1970 de ene na de andere fabriek over de kop.
Vandaag leven er in en rond Gent nog heel wat textielarbeiders, werkgevers en vakbondsafgevaardigden uit die tijd.
Omdat dit rijke textielverleden niet verloren mag gaan, interviewde het Industriemuseum tientallen van deze getuigen.
Hilde Langeraert, conservator van het Industriemuseum, deelt de ongekende verhalen van de ‘textiliens’ en plaatst ze in een bredere context van de industriële geschiedenis.

Gentlezing De ziel van textiel: de Gentse textielindustrie na 1950 op 7 februari 2019 door Hilde Langeraert.
 

Mule Jenny uit ca. 1810
Mule Jenny uit ca. 1810

Katoen, motor van de industriële ontwikkeling in Gent

Met de eerste industriële revolutie trad de katoennijverheid op de voorgrond, vooral in Gent.
In 1800 richtte de Gentse ondernemer Lieven Bauwens in het voormalige kartuizerklooster een katoenspinnerij op.
Gent werd als belangrijkste industriestad van Vlaanderen 'het Manchester van het continent' genoemd.
Van katoenspinnerijen was de basisgrondstof, de ruwe katoen, eerst afkomstig uit India, later ook uit de Verenigde staten, Egypte en Kongo.
De Katoenvezels werden in het land van oorsprong in enorme balen geperst en via het zeekanaal Gent-Terneuzen tot in de Gentse haven gebracht.
René De Herdt, Katoenkabaal, p. 45

Textiel Gent

Textilia in Gents openbaar bezit : selektie uit de verzamelingen van het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen en van het Museum voor Sierkunst

Textilia in Gents openbaar bezit : selektie uit de verzamelingen van het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen en van het Museum voor Sierkunst

De fabriek Desmet-Guequier en een conciërgerelaas uit de jaren 1940-1950

De fabriek Desmet-Guequier en een conciërgerelaas uit de jaren 1940-1950

Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond Recht en Plicht 1887-1927

Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond Recht en Plicht 1887-1927

De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw

De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw

Bouwen voor de industrie

Bouwen voor de industrie

Reconversie Galveston : ontwerpend onderzoek

Reconversie Galveston : ontwerpend onderzoek

Hun werk, hun leven : getuigenissen uit de Gentse textielwereld 1900-1950

Hun werk, hun leven : getuigenissen uit de Gentse textielwereld 1900-1950

Ontdek ons industriëel erfgoed

Ontdek ons industriëel erfgoed

Gent /Rabot : de teloorgang van de textielnijverheid

Gent /Rabot : de teloorgang van de textielnijverheid

Geschiedenis van de Gentse stadswijk Rabot en van de daar gevestigde textielindustrie, die in de negentiende en twintigste eeuw haar bloeitijd beleefde.

De sociaal-economische geschiedenis van België ; Geschiedenis van de Gentschen vrijen katoenbewerkersbond ; De geschiedenis der Gentsche socialistische katoenbewerkersvereeniging ; In memoriam Jan Samijn ; Documenten van en over Edmond van Beveren ; Vooruit en de Vlaamsche Beweging

De sociaal-economische geschiedenis van België ; Geschiedenis van de Gentschen vrijen katoenbewerkersbond ; De geschiedenis der Gentsche socialistische katoenbewerkersvereeniging ; In memoriam Jan Samijn ; Documenten van en over Edmond van Beveren ; Vooruit en de Vlaamsche Beweging

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent

Katoen : de opkomst van de moderne wereldeconomie

Katoen : de opkomst van de moderne wereldeconomie

Geschiedenis van de katoenteelt, die de aanzet vormde voor wereldwijde industrialisatie en gepaard ging met kolonialisme en slavernij.

Voortman : de begindagen van Gentse katoenindustrie : historiografische fictie

Voortman : de begindagen van Gentse katoenindustrie : historiografische fictie

Archieven in de FNO ? : bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek van de gewezen katoenfabriek Filature Nouvelle Orléans, Nieuwevaart, Gent

Archieven in de FNO ? : bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek van de gewezen katoenfabriek Filature Nouvelle Orléans, Nieuwevaart, Gent

Ghent, the Manchester of the continent

Ghent, the Manchester of the continent

De grote katoencrisis : de geschiedenis van de Gentse textielindustrie en de katoenschaarste van 1862-1865

De grote katoencrisis : de geschiedenis van de Gentse textielindustrie en de katoenschaarste van 1862-1865

Les débuts de l'industrie cotonnière et les crises economiques

Les débuts de l'industrie cotonnière et les crises economiques

Wat zoudt ge zonder 't werkvolk zijn

In 1810 werkten in 18 katoenspinnerijen, 20 katoenweverijen en 21 katoendrukkerijen samen
al bijna 11 000 arbeiders.
De stoommachine die in 1805 werd geïntroduceerd, vond pas algemeen ingang omstreeks 1830.
Gita Deneckere, Gent, stad van alle tijden, p. 149

Strijdliederen

Strijdlawijt : honderd jaar werkmansliederen

Strijdlawijt : honderd jaar werkmansliederen

Verzameling arbeidersliederen uit de periode 1848-1948, met bij elk lied de tekst, bladmuziek, een toelichting over schrijver en componist, en achtergrondinformatie. - Graad 2-3

A la vapeur, dat heet progres ! : liederen van de industriële revolutie

A la vapeur, dat heet progres ! : liederen van de industriële revolutie

Vereenigt u! Spinners van Gent

De maat is vol, genoeg geleden,
De slavenbanden losgerukt,
Met mannenmoed voor 't recht gestreden,
Sinds eeuwen worden wij verdrukt.
Langer willen wij niet meer zwichten,
Wij eischen 't ons verdiende loon,
Ons lot willen wij zien verlichten,
Verdwijnen moet den smaad en hoon.
A la vapeur, dat heet progres! liederen van de industriële revolutie, p. 138

Textiel design

5000 years of textiles

5000 years of textiles

De geschiedenis van de textiel van de prehistorie tot en met de 20e eeuw van de culturen in Europa, Azie͏̈, Afrika, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika.

3500 jaar textielkunst : de collectie Art in Headquarters

3500 jaar textielkunst : de collectie Art in Headquarters

Bauhaus textiles : women artists and the weaving workshop

Bauhaus textiles : women artists and the weaving workshop

The pattern base : over 550 contemporary textile and surface designs

The pattern base : over 550 contemporary textile and surface designs

Rondom textiel : materialen, vlechten, weven, historie, culturen

Rondom textiel : materialen, vlechten, weven, historie, culturen

Uitvoerige beschrijving van het maken van textiel en het gebruik ervan in verschillende tijden en culturen.

Verbindingen : een eigenzinnige keuze van 100 textiele objecten uit de eigen collectie in hun (cultuur)historische context

Verbindingen : een eigenzinnige keuze van 100 textiele objecten uit de eigen collectie in hun (cultuur)historische context

Renaissance velvets

Renaissance velvets

World textiles : a visual guide to traditional techniques

World textiles : a visual guide to traditional techniques

Embroidery from the Arab world

Embroidery from the Arab world

Fictie

Laus Gandae : éloges et description de Gand à travers les âges

Laus Gandae : éloges et description de Gand à travers les âges

Mijnheer Luchtervelde

Mijnheer Luchtervelde

Bavo en Lieveken

Bavo en Lieveken

Aan de voet van het Belfort

Aan de voet van het Belfort

'n Leeuw van Vlaanderen

'n Leeuw van Vlaanderen

Mule Jenny - Spinmachine

UCO Maïsstraat Gent: getuigenissen oud werknemers

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.